Odjel za kvalitetu I O nama I Pravilnici I Izvješća

POLITIKA KVALITETE

ISO9001Politikom kvalitete Zdravstveno veleučilište u Zagrebu iskazuje usmjerenost ka kontinuiranom promicanju visokih standarda kvalitete studiranja sa ciljem obrazovanja profesionalnih zdravstvenih stručnjaka na stručnim i specijalističkim diplomskim stručnim studijima za potrebe tržišta rada u regiji i europskom okruženju.

Uprava veleučilišta osigurava kvalitetu primjerenu strateškim ciljevima Veleučilišta. Politika osigurava okvire za trajno poboljšavanje učinkovitosti i sustava osiguravanja kvalitete.

Osiguravanje kvalitete Veleučilište smatra trajnim procesom integriranim u svakodnevni nastavni i stručni te znanstvenoistraživački rad.  Pristup upravljanja kvalitetom utemeljen je na samovrednovanju, studentskim anketama te  postupcima unutarnjih i vanjskih prosudbi.

Politika kvalitete provoditi će se putem:

1.     Jasno definiranih ciljeva i standarda razvoja sustava kvalitete kroz strateške i planske dokumente

2.     Stalnog angažmana na primjeni, evaluaciji te reviziji sustava kvalitete

3.     Trajnog unaprjeđivanja nastavnog procesa, usklađivanjem studijskih programa s najnovijim spoznajama struke, razvojem tehnologija i znanstvenoistraživačkog rada

4.     Kontinuiranog usavršavanja i napredovanja nastavnog kadra

5.     Ispunjavanja zahtjeva poboljšanja i unaprjeđenja nastavnog procesa postavljenih od strane nastavnika, studenata i ostalih dionika za ostvarenje ciljeva kvalitete

6.     Motiviranja djelatnika, suradnika i studenata za odgovoran i kreativan pristup radnim obavezama radi ostvarivanja strateških ciljeva i razvoja ljudskih potencijala

7.     Uključivanja studenata u sve djelatnosti veleučilišta

8.     Uspostavljanja partnerskih odnosa s vanjskim ustanovama  uključenim u nastavni proces

9.     Promicanja kulture kvalitete na svim razinama Veleučilišta

10.  Razvojem veleučilišta kao društveno odgovorne visokoškolske ustanove koja doprinosi razvoju zajednice, regije i društva

11.  Podržavanjem razvoja svoje pozicije kao važne ustanove visokog obrazovanja koja provodi i zahtjeva visoku kvalitetu

12.  Unaprjeđenja kvalitete u skladu sa ESG standardima

13.  Racionalnog korištenja resursa Veleučilišta