• Uvod u FT (S): FT 1 - 40 i FT 41 - 79 14/10/2017
    Seminari iz predmeta Uvod u fizioterapiju, u srijedu 18. listopada 2017., umjesto u terminu od 08.00-11.10 održat će se prema slijedećem rasporedu:FT 1 - 40: 11:20-12:50; Ksaver 209, dv. 209FT 41 – 79: 15:45-17:15; Mlinarska cesta 38, dv. 6.