Posljednja izmjena: 23.10.2017. 11:08

SPECIJALISTIČKI  DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ MENADŽMENT U SESTRINSTVU

Planirani termini nastave  ak.god.2017/18.

 

Planirani termini nastave –

        1. godina studija

13.11. – 17.11.2017.

04.12. – 15.12.2017.

22.01. – 31.01.2018.

19.02. – 28.02.2018.

19.03. – 23.03.2018.

09.04. – 18.04.2018.

14.05. – 23.05.2018.

04.06. –  09.06.2018.

                                        

 

                                                 Koordinator specijalističkog diplomskog stručnog studija „Menadžment u sestrinstvu „
Štefanija Ozimec Vulinec, prof.