Posljednja izmjena: 12.12.2017. 8:53

Raspored nastave Specijalističkog diplomskog stručnog studija sanitarnog inženjerstva

PROSINAC, 2017.

PONEDJELJAK, 11.12.2017.

KOLEGIJ/PREDAVAČ

VRIJEME

MJESTO

HACCP (P)

dr.sc. Ivančica Kovaček

Osnove i prednosti HACCP sustava

8,00-11,00

ZVU Mlinarska 38, dvorana 7

HACCP (P)

mr.sc. Božica Vešligaj

Povijest kvalitete

11,00-12,30

ZVU Mlinarska 38, dvorana 7

HACCP (V)

mr.sc. Božica Vešligaj

Dijagrami tijeka

13,00-14,30

ZVU Mlinarska 38, dvorana 6

HACCP (V)

Sandra Hrg, dipl.ing.

Identifikacija CCP-a, kritične granice, sustavno praćenje CCP, korektivne mjere, evidencija primjer bolnica

15,15-16,45

 

Ksaver 196a, dvorana 405

HACCP (V)

Mislav Hajčić, dipl.ing.

Strukovni vodiči za implementaciju HACCP-a

Službene kontrole sustava samokontrole

 

16,45-18,15

 

18,30-20,00

Ksaver 196a, dvorana 405

UTORAK, 12.12.2017.

KOLEGIJ/PREDAVAČ

VRIJEME

MJESTO

Pesticidi (1-3 P)

dr.sc. Gordana Jurak

8,15 – 10,30

ZVU Mlinarska 38, dvorana 7

mr.sc. Božica Vešligaj

11-15,30

DUKAT – vježbe

Mislav Hajčić, dipl.ing.

Revizije sustava samokontrole

Dijagrami tijeka u ugostiteljskim objektima, grupe 1,2

16-20,30

ZVU Mlinarska 38, dvorana 7

SRIJEDA, 13.12.2017.

     

Pesticidi (4-6 P)

dr.sc. Gordana Jurak

8,15 – 10,30

NZZJZ „A. Štampar“

Pesticidi

dr.sc. Gordana Jurak (laboratorijske vježbe prema dogovoru s nastavnikom)

11,00 – 18,30

NZZJZ „A. Štampar“

ČETVRTAK, 14.12.2017.

KOLEGIJ/PREDAVAČ

VRIJEME

MJESTO

Pesticidi (7- 9 P)

dr.sc. Gordana Jurak

8,15 – 10,30

NZZJZ „A. Štampar“

Pesticidi

dr.sc. Gordana Jurak (laboratorijske vježbe prema dogovoru s nastavnikom)

11,00 – 18,30

NZZJZ „A.Štampar“

PETAK, 15.12.2017.

KOLEGIJ/PREDAVAČ

VRIJEME

MJESTO

HACCP (P)

mr.sc. Božica Vešligaj

Praktična primjena sustava samokontrole (preduvjetni
programi, analiza rizika, HACCP plan…

8,00-11,00

Ksaver 196a, dvorana 404

HACCP (P)

dr.sc. Ivančica Kovaček

Uvođenje HACCP sustava u ugostiteljske objekte,zdravstveni rizici

11,00-14,00

Ksaver 196a, dvorana 404

HACCP (V)

Sandra Hrg, dipl.ing.

14:30-17:30

TEREN

HACCP (V)

Mislav Hajčić, dipl.ing.

Revizije sustava samokontrole

Dijagrami tijeka u ugostiteljskim objektima, grupe 3,4

17:30-20:30

ZVU Mlinarska 38, dvorana 7

subota, 16.12.2017.

KOLEGIJ/PREDAVAČ

VRIJEME

MJESTO

HACCP (P)

dr.sc. Ivančica Kovaček

8,00-11,00

Ksaver 209, dvorana 209

HACCP (V)

mr.sc. Božica Vešligaj

11,00-14,00

 

Teren

HACCP (V)

Sandra Hrg, dipl ing

14,00-17,00

 

Teren

 

HACCP (V)

Mislav Hajčić, dipl.ing.

17-20

 

Teren