Posljednja izmjena: 29.05.2017. 12:37

RASPORED NASTAVE 2. GODINE SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA FIZIOTERAPIJE

 

Predviđeni termini nastave SDSS fizioterapije 2016./2017.

1.

26.9. – 1.10.2016.

Menadžment u zdravstvu

Timska suradnja i rehabilitacija

2.

24.10. – 29.10.2016.

Menadžment u zdravstvu

Timska suradnja i rehabilitacija

3.

21.11. – 26.11.2016.

Izborni (Osnove radiologije za fizioterapeute,

Osnove ehokardiografije,

Trening životnih vještina)

4.

5.12. – 10.12.2016.

Metode rada u nastavi

Izborni (Osnove radiologije za fizioterapeute,

Osnove ehokardiografije,

Trening životnih vještina)

5.

9.1. – 13.1. 2017.

Metode rada u nastavi

Socijalno-ekonomski aspekti razvoja fizioterapije

6.

13.2. – 18.2.2017.

Socijalno-ekonomski aspekti razvoja fizioterapije

Izborni (Upravljanje stresom i sukobima,

Palijativna skrb,

Urogenitalna disfunkcija)

7.

20.3. – 25.3.2017.

Neurofizioterapija

Mišićno-koštana fizioterapija

Profesionalni projekt

8.

17.4. – 22.4.2017.

Neurofizioterapija

Mišićno-koštana fizioterapija

Profesionalni projekt

9.

8.5. – 13.5.2017.

Klinička praksa u neurofizioterapiji II

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji II

10.

5.6. – 10.6.2017.

Klinička praksa u neurofizioterapiji II

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji II

 

RASPORED NASTAVE 2. GODINE SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA FIZIOTERAPIJE, ZDRAVSTVENOG VELEUČILIŠTA ZAGREB

PONEDJELJAK, 5.6.2017.

PREDMET

VRIJEME

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji II (V), FT 1-7

Župetić Karolina, bacc. physioth.

8.00 – 13.15

14.00 – 19.15

S.B. za zaštitu djece s neurorazv. i motor.

smetnjama,Goljak 2

Klinička praksa u neurofizioterapiji II (V), FT 8-14 Cipan Martina, dipl. physioth.

8.00 – 14.00

Ksaver 209, dvorana 209

15.00 – 19.30

Ksaver 209, dvorana 308

Klinička praksa u neurofizioterapiji II (V),FT 15-20  Telebuh Mirjana, dipl. physioth.

8.00 – 10.30

Ksaver 209, dvorana 305

10.30 – 12.30

Ksaver 209, dvorana 304

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji II (V), FT 22-28

Nikolino Žura, dipl. physioth. i Josip Draženović, dipl. physioth.

14.00-20.00

KBC ZAGREB, Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju, Kišpatićeva 12

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji II (V), FT 1-7

Pavica Gorupić, bacc. physioth.

14.00-20.00

Poliklinika Akromion,

Vrbanićeva 26

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji II (V), FT 8-14

Miroslav Krnic, dipl. physioth.

14.00-20.00

Košarkaški klub Zagreb,

Trnsko 25a

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji II (V), FT 15-21

Debi Živčić, dipl. physioth.

 

14.00-20.00

KBC ZAGREB, Klinika ortopediju, Šalata 6

UTORAK, 6.6.2017.

PREDMET

VRIJEME

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji II (V), FT 8-14 Župetić Karolina, bacc. physioth.

8.00 – 13.15

14.00 – 19.15

S.B. za zaštitu djece s neurorazv. i motor.

smetnjama,Goljak 2

Klinička praksa u neurofizioterapiji II (V),FT 15-20 Cipan Martina, dipl. physioth.

8.00 – 14.45

Ksaver 209, dvorana 209

16.45 – 20.00

Ksaver 209, dvorana 305

Klinička praksa u neurofizioterapiji II (V), FT 1-7

Telebuh Mirjana, dipl. physioth.

8.00 – 12.30

Ksaver 209, dvorana 210

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji II (V), FT 1-7

Nikolino Žura, dipl. physioth. i Josip Draženović, dipl. physioth.

14.00-20.00

KBC ZAGREB, Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju, Kišpatićeva 12

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji II (V), FT 8-14

Pavica Gorupić, bacc. physioth.

14.00-20.00

Poliklinika Akromion,

Vrbanićeva 26

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji II (V), FT 15-21

Miroslav Krnic, dipl. physioth.

14.00-20.00

Košarkaški klub Zagreb,

Trnsko 25a

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji II (V), FT 22-28

Debi Živčić, dipl. physioth.

 

14.00-20.00

KBC ZAGREB, Klinika ortopediju, Šalata 6

SRIJEDA, 7.6.2017.

PREDMET

VRIJEME

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji II (V),FT 15-20 Župetić Karolina, bacc. physioth.

8.00 – 13.15

14.00 – 19.15

S.B. za zaštitu djece s neurorazv. i motor.

smetnjama,Goljak 2

Klinička praksa u neurofizioterapiji II (V), FT 1-7

Cipan Martina, dipl. physioth.

8.00 – 14.45

Ksaver 209, dvorana 209

15.30 – 19.15

Ksaver 209, dvorana 210

Klinička praksa u neurofizioterapiji II (V), FT 8-14 Telebuh Mirjana, dipl. physioth.

8.00 – 12.30

Ksaver 209, dvorana 210

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji II (V), FT 8-14

Nikolino Žura, dipl. physioth. i Josip Draženović, dipl. physioth.

14.00-20.00

KBC ZAGREB, Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju, Kišpatićeva 12

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji II (V), FT 15-21

Pavica Gorupić, bacc. physioth.

14.00-20.00

Poliklinika Akromion,

Vrbanićeva 26

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji II (V), FT 22-28

Miroslav Krnic, dipl. physioth.

14.00-20.00

Košarkaški klub Zagreb,

Trnsko 25a

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji II (V), FT 1-7

Debi Živčić, dipl. physioth.

 

14.00-20.00

KBC ZAGREB, Klinika ortopediju, Šalata 6

ČETVRTAK, 8.6.2017.

PREDMET

VRIJEME

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji II (V), FT 1-7

Maček Zdravko, dipl. physioth.

8.00 – 13.15

14.00 – 17.45

S.B.M.R. Krapinske Toplice,

Gajeva 2

Klinička praksa u neurofizioterapiji II (V), FT 8-14 Ivan Balagović, dipl. physioth.

8.00 – 13.15

14.00 – 17.45

S.B.M.R. Krapinske Toplice,

Gajeva 2

Klinička praksa u neurofizioterapiji II (V),FT 15-20 Mario Mandić, dipl. physioth.

8.00 – 13.15

14.00 – 17.45

S.B.M.R. Krapinske Toplice,

Gajeva 2

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji II (V), FT 15-21

Nikolino Žura, dipl. physioth. i Josip Draženović, dipl. physioth.

14.00-20.00

KBC ZAGREB, Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju, Kišpatićeva 12

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji II (V), FT 22-28

Pavica Gorupić, bacc. physioth.

14.00-20.00

Poliklinika Akromion,

Vrbanićeva 26

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji II (V), FT 1-7

Miroslav Krnic, dipl. physioth.

14.00-21.00

Košarkaški klub Zagreb,

Trnsko 25a

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji II (V), FT 8-14

Debi Živčić, dipl. physioth

14.00-20.00

KBC ZAGREB, Klinika ortopediju, Šalata 6

PETAK, 9.6.2017.

PREDMET

VRIJEME

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji II (V), FT 8-14

Maček Zdravko, dipl. physioth.

8.00 – 13.15

14.00 – 17.45

S.B.M.R. Krapinske Toplice,

Gajeva 2

Klinička praksa u neurofizioterapiji II (V),FT 15-20 Ivan Balagović, dipl. physioth.

8.00 – 13.15

14.00 – 17.45

S.B.M.R. Krapinske Toplice,

Gajeva 2

Klinička praksa u neurofizioterapiji II (V), FT 1-7

Mario Mandić, dipl. physioth.

8.00 – 13.15

14.00 – 17.45

S.B.M.R. Krapinske Toplice,

Gajeva 2

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji II (V), FT 22-28

Nikolino Žura, dipl. physioth. i Josip Draženović, dipl. physioth.

14.00-20.00

KBC ZAGREB, Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju, Kišpatićeva 12

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji II (V), FT 1-7

Pavica Gorupić, bacc. physioth.

14.00-20.00

Poliklinika Akromion,

Vrbanićeva 26

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji II (V), FT 8-14

Miroslav Krnic, dipl. physioth.

14.00-20.00

Košarkaški klub Zagreb,

Trnsko 25a

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji II (V), FT 15-21

Debi Živčić, dipl. physioth

14.00-20.00

KBC ZAGREB, Klinika ortopediju, Šalata 6

SUBOTA, 10.6.2017.

PREDMET

VRIJEME

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji II (V),FT 15-20 Maček Zdravko, dipl. physioth.

8.00 – 13.15

14.00 – 17.45

S.B.M.R. Krapinske Toplice,

Gajeva 2

Klinička praksa u neurofizioterapiji II (V), FT 1-7

Ivan Balagović, dipl. physioth.

8.00 – 13.15

14.00 – 17.45

S.B.M.R. Krapinske Toplice,

Gajeva 2

Klinička praksa u neurofizioterapiji II (V), FT 8-14 Mario Mandić, dipl. physioth.

8.00 – 13.15

14.00 – 17.45

S.B.M.R. Krapinske Toplice,

Gajeva 2

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji II (V), FT 22-28

Debi Živčić, dipl. physioth.

  9.00-15.00

KBC ZAGREB, Klinika ortopediju, Šalata 6

Profesionalni projekt (V)

Dr.sc. Vesna Filipović, prof.v.š.

15.15-19.45

Rad preko Moodle

Koordinator Specijalističkog diplomskog stručnog studija fizioterapije:
Darko Milaščević,dipl.physioth.

 

Popis studenata možete pogledati ovdje.

Popis studanata za mišično-koštani modul možete pogledati ovdje.

Popis studanata za neurološki modul možete pogledati ovdje.

Popis studenata za izborni kolegij Upravljanje stresom i sukobima možete pogledati ovdje.