Posljednja izmjena: 16.10.2017. 9:41

RASPORED NASTAVE 2. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA FIZIOTERAPIJE

III. SEMESTAR AK. GOD. 2017./2018.

 

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fizikalni čimbenici u terapiji (P)

(od 09.10.- do 18.12.)

Mirjana Telebuh, Ivan Jurak

08.00 – 10.15

Ksaver 196a, dv. 405

Fizioterapijske vještine (P)

(od 09.10.- do 18.12.)

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dv. 405

Komunikacijske vještine (P)

(od 09.10.- do 18.12.)

Damir Lučanin

13.00 – 15.15

Ksaver 196a, dv. 405

Fizioterapijske vještine  (V)*

(od 16.10.)

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

15.30 – 19.00

Ksaver 209, dv. 215

Fizioterapijske vještine  (V)*

(od 16.10.)

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

15.30 – 19.00

Ksaver 209, dv. 308

Fizioterapijske vještine  (V)*

(od 16.10.)

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

16.00 – 19.00

KBC Sestre milosrdnice, Kabinet vještina, Vinogradska cesta 29, Zagreb

Fizioterapijske vještine  (V)*

(od 16.10.)

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

15.30 – 19.00

Ksaver 209, dv. 305

Fizikalni čimbenici u terapiji (V)*

(od 30.10.)

Mirjana Telebuh, Ivan Jurak

16.30 – 20.15

Fokus Medical, Sesvete, Rimski put 31/b

Fizioterapija II (S)

(od 18.12.)

Ljiljana Vrcić – Kiseljak, Alma Rožman

15.30 – 17.45

Ksaver 196a, dv. 405

Fizioterapija II (S)

(od 18.12.)

Ljiljana Vrcić – Kiseljak, Alma Rožman

18.00 – 20.15

Ksaver 196a, dv. 405

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Komunikacijske vještine (V)

(od 10.10.)

Damir Lučanin

08.00 – 10.15

Ksaver 209, dv. 215

Komunikacijske vještine (V)

(od 10.10.)

Damir Lučanin

08.00 – 10.15

Ksaver 209, dv. 308

Komunikacijske vještine (V)

(od 10.10.)

Damir Lučanin

10.30 – 12.45

Ksaver 209, dv. 215

Komunikacijske vještine (V)

(od 10.10.)

Damir Lučanin

10.30 – 12.45

Ksaver 209, dv. 308

Fizioterapija I (S)

(od 05.12.)

Vesna Filipović

08.00 – 10.15

Ksaver 196a, dv. 403

Fizioterapija II (S)

(od 28.11.)

Ljiljana Vrcić – Kiseljak, Alma Rožman

10.30 – 12.45

Ksaver 209, dv. 209

Fizioterapijske vještine (V)*

(od 17.10.)

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

15.30 – 19.00

Ksaver 209, dv. 210

Fizioterapijske vještine (V)*

(od 17.10.)

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

15.30 – 19.00

Ksaver 209, dv. 305

Fizioterapijske vještine  (V)*

(od 17.10.)

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

15.30 – 19.00

Ksaver 209, dv. 215

Fizikalni čimbenici u terapiji (V)*

(od 31.10.)

Mirjana Telebuh, Ivan Jurak

16.30 – 20.15

Fokus Medical, Sesvete, Rimski put 31/b

Fizioterapijske vještine  (V)*

(od 17.10.)

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

15.30 – 18.30

KBC Sestre milosrdnice, Kabinet vještina, Vinogradska cesta 29, Zagreb

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kirurgija s traumatologijom (P)

(od 04.10.)

Igor Stipančić, Maša Hrelec Patrlj

07.45 – 09.15

K.B. „Dubrava“, Av. Gojka Šuška 6, amfiteatar

Kardiologija i pulmologija (P)

(od 04.10.- do 08.11.)

Josip Vincelj

10.30 – 12.45

Mlinarska 38, dv. 2

Fizioterapija II (P)

(od 15.11. – 13.12.)

Ljiljana Vrcić – Kiseljak, Alma Rožman

10.30 – 12.45

Mlinarska 38, dv. 2

Fizioterapija I (P)

(od 04.10.)

Vesna Filipović

13.00 – 15.15

Mlinarska 38, dv. 2

(25.10 i 29.11 – Mlinarska 34, amfiteatar)

Kardiologija i pulmologija (P)

(od 04.10.- do 08.11.)

Josip Vincelj

15.30 – 17.45

Mlinarska 38, dv. 3

Fizioterapija II (P)

(od 15.11. – 13.12.)

Ljiljana Vrcić – Kiseljak, Alma Rožman

15.30 – 17.45

Mlinarska 38, dv. 3

Fizioterapija II (S)

(od 20.12.)

Ljiljana Vrcić – Kiseljak, Alma Rožman

15.30 – 17.45

 

Mlinarska 38, dv. 7

Fizioterapija II (S)

(od 20.12.)

Ljiljana Vrcić – Kiseljak, Alma Rožman

18.00 – 20.15

 

Mlinarska 38, dv. 7

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fizioterapijske vještine (V)*

(od 19.10.)

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

08.00 – 11.10

Ksaver 209, dv. 308

Fizioterapija I (S)

(od 07.12.)

Vesna Filipović

10.30 – 12.45

Ksaver 209, dv. 209

Fizioterapija I (S)

(od 07.12.)

Vesna Filipović

13.00 – 15.15

Ksaver 196a, dv. 404

Fizioterapija II (S)

(od 30.11.)

Ljiljana Vrcić – Kiseljak, Alma Rožman

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dv. 405

Fizioterapija II (S)

(od 30.11.)

Ljiljana Vrcić – Kiseljak, Alma Rožman

13.00 – 15.15

Ksaver 196a, dv. 405

Komunikacijske vještine (V)

(od 12.10.)

Damir Lučanin

10.30 – 12.45

Ksaver 209, dv. 304

Komunikacijske vještine (V)

(od 07.12)

Damir Lučanin

13.00 – 15.15

Ksaver 209, dv. 308

Komunikacijske vještine (V)

(od 12.10.)

Damir Lučanin

13.00 – 15.15

Ksaver 209, dv. 304

Ortopedija (P)

(od 05.10.-14.12.)

Miljenko Franić, Alan Ivković

15.30 – 17.45

Mlinarska 38, dv. 3

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fizioterapijske vještine  (V)*

(od 20.10.)

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

08.00 – 11.10

Ksaver 209, dv. 215

Fizioterapijske vještine  (V)*

(od 20.10.)

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

08.00 – 11.10

Ksaver 209, dv. 308

Fizioterapijske vještine (V)*

(od 20.10.)

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

10.30 – 13.30

Klinika za bolesti srca i krvnih žila,

KBC Zagreb, Kišpatićeva 12

Fizioterapijske vještine  (V)*

(od 20.10.)

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

15.30 – 19.00

Ksaver 209, dv. 215

Fizioterapijske vještine  (V)*

(od 20.10.)

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

15.30 – 18.30

KBC Sestre milosrdnice, Kabinet vještina, Vinogradska cesta 29, Zagreb

Fizioterapijske vještine  (V)*

(od 20.10.)

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

16.30 – 19.45

Ksaver 209, dv. 305

Fizikalni čimbenici u terapiji (V)*

(od 03.11.)

Mirjana Telebuh, Ivan Jurak

16.30 – 20.15

Fokus Medical, Sesvete, Rimski put 31/b

SUBOTA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fizioterapijske vještine  (V)*

(od 21.10.)

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

08.00 – 11.10

Ksaver 209, dv. 308

Fizioterapijske vještine  (V)*

(od 21.10.)

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

08.00 – 11.00

Poliklinika za plućne bolesti, D. Z. Črnomerec, Baruna Filipovića 11

Fizioterapijske vještine  (V)*

(od 21.10.)

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

11.00 – 13.15

Poliklinika za plućne bolesti, D. Z. Črnomerec, Baruna Filipovića 11

NAPOMENA:

Nastava po priloženom rasporedu počinje u srijedu 04. listopada 2017.

a završava  28. siječnja 2018. godine. Raspored seminarskih, metodičkih i vježbi u praktikumu po grupama pogledati na dodatnom rasporedu.

Voditeljica studija fizioterapije:
dr.sc. Snježana Schuster, prof.v.š.

 

Popis studenata možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi u praktikumu možete pogledati ovdje.

Tablicu seminara i MV vježbi možete pogledati ovdje.