Posljednja izmjena: 02.10.2017. 12:21

RASPORED NASTAVE 1. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

I. semestar akademske godine 2017. / 2018.

 

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kemija (S)

dr. sc. Lana Feher Turković

Grupa 1:

(1-30) (Bačić, I. – Klasiček M.)

9.10.; 16.10.; 23.10.; 30.10.; 06.11.

09,00 – 11,15

Mlinarska 38

Dvorana 6

Kemija (S)

dr. sc. Lana Feher Turković

Grupa 2:

(31-60) (Kolenko, N. – Vulje, M)

9.10.; 16.10.; 23.10.; 30.10.; 06.11.

11,30 – 13,45 

Mlinarska 38

Dvorana 6

Kemija (V)*

dr. sc. Lana Feher Turković

dr. sc. Irena Kereković

Sandra Domjanić Drozdek, dipl. ing.

09,00 – 13,30

Mlinarska 38

Dvorana 1

 

Anatomija (V)

Voditelji vježbi

I. grupa (1-20)( Bačić, I. – Halepović, M.)

09.10.; 16.10.; 23.10.; 30.10.;

06.11.; 13.11.; 20.11.; 27.11.;

04.12.; 11.12.; 18.12.;

08.01.; 15.01.; 22.01.

12,30 – 14,00

 

Ksaver 209, 

dvorana 303

Kemija (V)**

dr. sc. Lana Feher Turković

dr.sc. Irena Kereković

Sandra Domjanić Drozdek, dipl. ing.

14,30 – 19,00

Mlinarska 38

Dvorana 1

 

Anatomija (V)

Voditelji vježbi

II. grupa (21-40)(Hodalj, L. – Matković, D.)
09.10.; 16.10.; 23.10.; 30.10.;

06.11.; 13.11.; 20.11.; 27.11.;

04.12.; 11.12.; 18.12.;

08.01.; 15.01.; 22.01.

14,00 – 15,30

Ksaver 209

Dvorana 303

Anatomija (V)

Voditelji vježbi

III. grupa (41-60)(Matković, L. – Vulje, M.)

09.10.; 16.10.; 23.10.; 30.10.;

06.11.; 13.11.; 20.11.; 27.11.;

04.12.; 11.12.; 18.12.;

08.01.; 15.01.; 22.01.

15,30 – 17,00

Ksaver 209

Dvorana 303

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Medicinska informatika (V)

Domagoj Caban, mag.med.lab.diag.

II. grupa (21-40)(Hodalj, L. – Matković, D.)

10.10.; 17.10.; 24.10.; 31.10.;

7.11.; 14.11.; 21.11.; 28.11.;

5.12.; 12.12.; (19.12.)

08,00-10,15

 

Ksaver 209, 

dvorana 304

Osnove zdravstvene statistike (V)

Iva Takšić, prof.

I. grupa (1-20)( Bačić, I. – Halepović, M.)

10.10.; 17.10.; 24.10.; 31.10.;

7.11.; 14.11.; 21.11.; 28.11.;

5.12.; 12.12.; (19.12.)

08,00-10,15

Mlinarska 38

Seminarska dvorana

Sigurnost na radu za zdravstvene djelatnike (P)

dr. sc. Željka Vogrinc

3.10.; 10.10.; 17.10.; 24.10.; 31.10.; (7.11.)

10,30 – 12,45

Mlinarska bb, amfiteatar

Zdravstvena psihologija (P)

Lada Perković, prof.

14.11.; 21.11.; 28.11.; 5.12.; 12.12.

10,30-12,45

Mlinarska bb, amfiteatar

Medicinska informatika (P)

doc. dr. sc. Mira Hercigonja- Szekeres

3.10.; 10.10.; 17.10.; 24.10.; 31.10.; (7.11.)

13,00 – 15,15

Mlinarska 38

Dvorana 4

Fizika (P)

Marko Šušak, prof.

14.11.; 21.11.; 28.11.; 5.12.; 12.12.

13,00 – 15,15

Mlinarska 38

Dvorana 4

Biologija (P)

mr. sc. Vesna Cetin Krnjević

17.10.; 24.10.; 31.10.; 7.11.; 14.11.; 21.11.

16,30-18,45

Rockefellerova 2, amfiteatar

Fizika (V)***

Dalibor Perković, prof.

prema priloženom rasporedu

   

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Medicinska informatika (V)

Domagoj Caban, mag.med.lab.diag.

I. grupa (1-20)( Bačić, I. – Halepović, M.)

4.10.; 11.10.; 18.10.; 25.10.;

8.11.; 15.11.; 22.11.; 29.11.;

06.12.; 13.12.

08,00-10,15

 

Ksaver 209, 

dvorana 304

Osnove zdravstvene statistike (V)

Melita Rukavina, prof.

II. grupa (21-40)(Hodalj, L. – Matković, D.)

11.10.; 18.10.; 25.10.;

8.11.; 15.11.; 22.11.; 29.11.;

06.12.; 13.12.; 20.12.

08,00-10,15

Ksaver 209, 

dvorana 305

Osnove zdravstvene statistike (V)

Iva Takšić, prof.

III. grupa (41-60)(Matković, L. – Vulje, M.)

11.10.; 18.10.; 25.10.;

8.11.; 15.11.; 22.11.; 29.11.;

06.12.; 13.12.; 20.12.

08,00-10,15

Ksaver 196a, dvorana 404

Kemija (V)

dr. sc. Lana Feher Turković

dr. sc. Irena Kereković

Sandra Domjanić Drozdek, dipl. ing.

10,30 – 15,45

Mlinarska 38

Dvorana 1

 

Anatomija (P)*

prof. dr. sc. Krešimir Rotim

(4.10.*; 11.10.; 18.10.; 25.10.; 8.11.; 15.11.; 22.11.; 29.11.)

*prvi termin predavanja 17.30-18.15h

17,15 – 18,45

Ksaver 196a, dvorana 404

 

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove zdravstvene statistike (15P)

Melita Rukavina, prof.

5.10.; 12.10.; 19.10.; 26.10.; 2.11.

08,00 – 10,15 

Ksaver 196a, dvorana 405

Zdravstvena psihologija (V)

Morana Bilić, prof.

II. grupa (21-40)(Hodalj, L. – Matković, D.)

16.11.; 23.11.; 30.11.; 07.12.; 14.12.

08,00 – 10,15 

Ksaver 196a, dvorana 405

Zdravstvena psihologija (V)

Morana Bilić, prof.

I. grupa (1-20)( Bačić, I. – Halepović, M.)

21.12.; 11.01.; 18.01.; 25.01.;

zadnji termin petak 26.01.2018.

od 8,00-10,15 (podložan promjeni

u dogovoru s predmetnom nastavnicom)

08,00 – 10,15 

Ksaver 196a, dvorana 405

Zdravstvena psihologija (V)

Morana Bilić, prof.

III. grupa (41-60)(Matković, L. – Vulje, M.)

14.12.; 21.12.; 11.01.; 18.01.; 25.01.;

10,30 – 12,45

Mlinarska 38, dvorana 5

Kemija (P)

dr.sc. Irena Kereković

dr.sc. Lana Feher Turković

5.10.; 19.10.; 26.10.;

2.11.; 9.11.; 16.11.; 23.11.;

30.11.; 7.12.; 14.12

10,30 – 12,45

Mlinarska 38, dvorana 2

Engleski jezik (S)

Petar Režić, prof.

5.10.; 26.10.;

2.11.; 9.11.; 16.11.; 23.11.; 30.11.;

07.12.; 14.12.; 21.12.;

11.01.; 18.01.; 25.01.

13,00-14,30

Do 16.11. – Rockefellerova 2, amfiteatar

od 23.11. – Mlinarska 38, dvorana 2

Medicinska informatika (V)

Mario Somek, dipl.ing.

III. grupa (41-60)(Matković, L. – Vulje, M.)

5.10.; 12.10.; 19.10.; 26.10.;

2.11.; 9.11.; 16.11.; 23.11.; 30.11.;

07.12.

15,00-17,15

 

 

Ksaver 209, dvorana 304

Fizika (V)***

   

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kemija (V)**

dr. sc. Lana Feher Turković

dr.sc. Irena Kereković

Sandra Domjanić Drozdek, dipl. ing.

08,30 – 13,00 

Mlinarska 38, dvorana 1

 

Kemija (V)**

dr. sc. Lana Feher Turković

dr.sc. Irena Kereković

Sandra Domjanić Drozdek, dipl. ing.

13,00 – 17,30

Mlinarska 38, dvorana 1

 

 

NAPOMENA

 

 • Nastava kolegija Anatomija počinje predavanjem u srijedu 04. listopada 2017. godine. U prvom terminu predavanje će trajati od 17.30-18.15h.
 • Nastava kolegija Biologija počinje 17. listopada 2017. godine predavanjem. Vježbe iz biologije održavati će se prema naknadno objavljenom rasporedu.
 • Nastava kolegija Fizika počinje predavanjem 14. studenog 2017. godine, a vježbe*** prema rasporedu u priloženoj tablici.
 • Nastava kolegija Sigurnost na radu za zdravstvene djelatnike počinje 3. listopada 2017. godine.
 • Nastava kolegija Medicinska informatika počinje predavanjem 3. listopada 2017. godine.
 • Nastava kolegija Kemija počinje predavanjem 05. listopada 2017. godine, a seminari 09. listopada 2017. godine. **Vježbe počinju 09. listopada 2017. godine u 14,30 h za grupu A, 11. listopada u 10,30 h za grupu B, 13. listopada u 8,30 h za grupu C, 13. listopada u 13,00 h za grupu D, te 18. listopada 2017. u 10,30 h za grupu E prema priloženom rasporedu.
 • Nastava iz kolegija Osnove zdravstvene statistike počinje predavanjem 05. listopada 2017. godine, a vježbe od 10. listopada 2017.godine, prema rasporedu pojedinih grupa.
 • Nastava iz kolegija Zdravstvena psihologija počinje predavanjem 14. studenog 2017. godine.
 • Seminari iz Engleskog jezika počinju 05. listopada 2017. godine.
 • Nastavu iz Njemačkog jezika studenti će dogovoriti izravno s predmetnom nastavnicom, Sandom Marjanović, prof. Molimo studente da dođu na dogovor u četvrtak 5. listopada 2017. pred dvoranu 3, Mlinarska 38, u 12.45 sati.

 

RASPORED STUDENATA PO GRUPAMA

 

KOLEGIJI ANATOMIJA, MEDICINSKA INFORMATIKA, OSNOVE ZDRAVSTVENE STATISTIKE I ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA:

 1. grupa studenti od rednog broja 1. do rednog broja 20. (Bačić, I. – Halepović, M.).
 2. grupa studenti od rednog broja 21. do rednog broja 40. (Hodalj, L. – Matković, D.)

III. grupa studenti od rednog broja 41. do rednog broja 60. (Matković, L. – Vulje, M.)

 

KOLEGIJI KEMIJA I FIZIKA:

 

A grupa (studenti od rednog broja 1. (Bačić, I.) do rednog broja 12. (Domitrek, I.)

B  grupa (studenti od rednog broja 13. (Drinovac, K.) do rednog broja 24. (Hrga, P.)

C grupa (studenti od rednog broja 25. (Hubek, D.) do rednog broja 36. (Lisak, D.)

D grupa (studenti od rednog broja 37. (Lukac, M.) do rednog broja 48. (Ostojić, S.)

E grupa (studenti od rednog broja 49. (Poljak, P.) do rednog broja 60. (Vulje, M.)

 

KOLEGIJ BIOLOGIJA:

Grupa a) 1 – 15 (Bačić, I.- Erdelj, I.)

Grupa b) 16 – 30 (Ferenčak, A. – Klasiček, M.)

Grupa c) 31 – 45 (Kolenko, N. – Novak-Alić, R.)

Grupa d) 46 – 60 (Olivier, L. – Vulje, M.)

 

Raspored vježbi u laboratoriju iz kolegija Kemija možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi u laboratoriju iz kolegija Fizika možete pogledati ovdje.