Posljednja izmjena: 02.10.2017. 12:17

RASPORED NASTAVE 2. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

III. semestar akademska godina 2017. / 2018.

 

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Imunologija (P)

Prof. dr.sc. Branko Malenica

Dr.sc. Ana Kozmar

9.10.; 16.10.; 23.10.; 30.10.; 6.11.

8,00 – 10,15

Rockefellerova 2, amfiteatar

Medicinska bakteriologija i virologija (P)

Prim. dr. sc. Blaženka Hunjak

9.10.; 16.10.; 23.10.; 30.10.; 6.11.; 13.11.

10,30 – 12,45

Mlinarska 34, amfiteatar

Medicinska bakteriologija i virologija (S)

Prim. dr. sc. Blaženka Hunjak

20.11.; 27.11.; 4.12.; 11.12.; 18.12.

10,30 – 12,45

Mlinarska 34, amfiteatar

Opća klinička kemija (P)

Dr. sc. Željka Vogrinc

9.10.; 16.10.; 23.10.; 30.10.; 6.11.; (13.11.)

13,00 – 15,15

Rockefellerova 2, amfiteatar

Fizikalne metode u kliničkoj kemiji ( V )

Voditelji vježbi

15,45 – 18,45

KBC Zagreb

Kišpatićeva 12

Klinički zavod za lab. dijagnostiku

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Molekularna biologija (S)

dr.sc. Ivna Kocijan

doc.dr.sc. Petra Korać

1. Grupa

10.10.;17.10.;24.10.;31.10;

7.11.;14.11.;21.11.;28.11.;(5.12.)

10,30 – 12,00

Mlinarska 38, dvorana 5

Imunologija (S)

Prof. dr.sc. Branko Malenica

Dr.sc. Ana Kozmar

2. Grupa

10.10.; 24.10.;31.10.;

7.11.;14.11.;21.11.;28.11.; 5.12.

10,30 – 12,00

Mlinarska 38, seminarska dvorana

Molekularna biologija (S)

dr.sc. Ivna Kocijan

doc.dr.sc. Petra Korać

2. Grupa

10.10.; 24.10.; 31.10.;

7.11.;14.11.;21.11.;28.11.;(5.12.)

12,00 – 13,30

Mlinarska 38, dvorana 5

Imunologija (S)

Prof. dr.sc. Branko Malenica

Dr.sc. Ana Kozmar

1. Grupa

10.10.; 24.10.; 31.10.;

7.11.;14.11.;21.11.;28.11.;5.12.

12,00 – 13,30

Mlinarska 38, seminarska dvorana

Opća klinička kemija (V)

Voditelji vježbi

Grupa I

14,00 – 16,15

KBC Zagreb

Kišpatićeva 12

Klinički zavod za lab. dijagnostiku

Opća klinička kemija (V)

Voditelji vježbi

Grupa II

16,15 – 18,30

KBC Zagreb

Kišpatićeva 12

 

Klinički zavod za lab. dijagnostiku

Opća klinička kemija (V)

Voditelji vježbi

Grupa III

18,30 – 20,45

KBC Zagreb

Kišpatićeva 12

Klinički zavod za lab. dijagnostiku

Medicinska bakteriologija i virologija ( V)

Voditelji vježbi

Grupa III

10.10.; 17.10.; 24.10.; 31.10;

7.11.; 14.11.; 21.11.; 28.11.;

5.12.; 12.12.; 19.12.;

9.01.; 16.01.; 23.01.; *

*dodatni termin za zadnja tri sata nastave

 

14,00 – 16,15

HZJZ

Služba za mikrobiologiju

Rockefellerova 2 / II kat

Medicinska bakteriologija i virologija ( V)

Voditelji vježbi

Grupa I

10.10.; 17.10.; 24.10.; 31.10;

7.11.; 14.11.; 21.11.; 28.11.;

5.12.; 12.12.; 19.12.;

9.01.; 16.01.; 23.01.;*

*dodatni termin za zadnja tri sata nastave

16,45 – 19,00

HZJZ

Služba za mikrobiologiju

Rockefellerova 2 / II kat

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Medicinska bakteriologija i virologija ( V)

Voditelji vježbi

Grupa II

11.10.; 18.10.; 25.10.;

8.11.; 15.11.; 22.11.; 29.11.;

6.12.; 13.12.; 20.12.;

10.01.; 17.01.; 24.01.

*DVA naknadno dogovorena termina:

1. radi Svih svetih

     2. nedostaje tjedana

9,00 – 11,15

HZJZ

Služba za mikrobiologiju

Rockefellerova 2 / II kat

Molekularna biologija (P)

dr.sc. Ivna Kocijan

doc.dr.sc. Petra Korać

4.10.;11.10.;18.10.;25.10.;8.11.

12,00 – 14,15

Ksaver 196a, dvorana 404

Patologija ( P )

Prof. dr. sc. Jasminka Jakić-Razumović

4.10.;11.10.;18.10.;25.10.;8.11.

14,30 – 16,45

Ksaver 196a, dvorana 404

 

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

VJEŽBOVNA NASTAVA PO GRUPAMA

8,00 – 20,00

 

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Hematologija (P+S)

Prof. dr. sc. Jasminka Stepan Giljević

6.10.; 13.10.; 20.10.; 27.10.;

3.11.; 10.11.; 17.11.; 24.11.;

1.12.; 8.12.

10,15-12,30

Mlinarska bb, amfiteatar

Fizikalne metode u kliničkoj kemiji ( P )

Mirjana Fuček, pred.

6.10.;13.10.;20.10.;27.10.;3.11.

12,45 – 15,00

Mlinarska bb, amfiteatar

Fizikalne metode u kliničkoj kemiji ( V )

Voditelji vježbi

15,30 – 18,30

KBC Zagreb

Kišpatićeva 12

Klinički zavod za lab. dijagnostiku

 

NAPOMENA

  • Nastava kolegija Molekularna biologija i Patologija počinje 04. listopada 2017.
  • Nastava kolegija Imunologija, Opća klinička kemija i Medicinska bakteriologija i virologija počinje 09. listopada 2017. godine.
  • Nastava kolegija Hematologija počinje predavanjem 06. listopada 2017. godine.
  • Nastava kolegija Patologija počinje predavanjem 05. listopada 2016. godine, a vježbe naknadno.
  • Nastava kolegija Fizikalne metode u kliničkoj kemiji počinje 06. listopada 2017. godine.
  • Početak nastave iz izbornih kolegija objaviti će se naknadno.

 dr.sc.Lana Feher Turković, v.pred.