Posljednja izmjena: 02.10.2017. 12:20

RASPORED NASTAVE 3. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

V. semestar akademske godine 2017./2018.

 

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Klinička citologija ( V )

Prim. dr. sc. Karmen Trutin Ostović, MIAC

08,00 – 11,00

KB Dubrava

Avenija G. Šuška 6

Odjel za kliničku citologiju i citometriju

Humana genetika (V)

Dr. sc. Sanja Davidović Mrsić

 

12,00 – 14,15

KBC Zagreb

 

Nuklearna medicina (V)

Dr. sc. Tomislav Banek

11,00 – 15,30

KB Dubrava

Avenija G. Šuška 6

Zavod za nuklearnu medicinu

Računalska obrada laboratorijskih podataka (V)

mr. sc. Mirjana Fuček

13,30 – 16,30

KBC Zagreb

Kišpatićeva 12

Kl. zavod za lab. dijagnostiku

Transfuzijska medicina (V)

Voditelji vježbi

15,00 – 18,00

KBC Zagreb

Kl. zavod za lab. dijagnostiku

KB Dubrava

Avenija G. Šuška 6

Specijalna klinička kemija (V)

Voditelji vježbi

Grupe 1,2,3

16,30– 19,00

KBC Zagreb

Kišpatićeva 12

Kl. zavod za lab. dijagnostiku

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Klinička citologija (P + S)

Prim. dr. sc. Karmen Trutin Ostović, MIAC

Doc. dr. sc. Vesna Ramljak

3.10.; 17.10.; 24.10.; 31.10.; 7.11.

07,45 – 10,00

Rockefellerova 2,

amfiteatar

Nuklearna medicina

Dr. sc. Tomislav Banek

3.10.; 17.10.; 24.10.; 31.10.; 7.11.

10,45-13,00

KBC Zagreb

Kišpatićeva 12

Zelena zgrada

Dvorana u podrumu

Računalska obrada laboratorijskih podataka (V)

Mirjana Fuček, spec. med.biochem.

15,30 – 18,30

KBC Zagreb

Kl. zavod za lab. dijagnostiku 

Transfuzijska medicina ( V )

Voditelji vježbi

15,30 – 18,30

KBC Zagreb

Kišpatićeva 12

Kl. zavod za lab. dijagnostiku

KB Dubrava

Avenija G. Šuška 6

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Specijalna klinička kemija (P)

Prof. dr. sc. Danica Matišić

4.10.; 11.10.; 18.10.; 25.10.; 8.11.

08,00 – 10,15

Mlinarska 34, amfiteatar

Specijalna klinička kemija (S)

Prof. dr. sc. Danica Matišić

1. grupa

15.11.; 22.11.; 29.11.; 6.12.; 13.12.

08,00 – 10,15

Mlinarska 34, amfiteatar

Specijalna klinička kemija (S)

Prof. dr. sc. Danica Matišić

2.grupa

15.11.; 22.11.; 29.11.; 6.12.; 13.12.

08,00 – 10,15

Mlinarska 38, dvorana 4

Transfuzijska medicina (P)

Doc. dr. sc. Branka Golubić – Ćepulić

Dr.sc. Ines Bojanić

Dr.sc. Mirela Raos

 

4.10.; 11.10.; 18.10.; 25.10.; 8.11.

10,30 – 12,45

Mlinarska 34, amfiteatar

Transfuzijska medicina (S)

1.grupa

Doc. dr. sc. Branka Golubić – Ćepulić

Dr.sc. Ines Bojanić

Dr.sc. Mirela Raos

15.11.; 22.11.; 29.11.; 6.12.;13.12.

10,30 – 12,45

Mlinarska 34, amfiteatar

Transfuzijska medicina (S)

2.grupa

Doc. dr. sc. Branka Golubić – Ćepulić

Dr.sc. Ines Bojanić

Dr.sc. Mirela Raos

15.11.; 22.11.; 29.11.; 6.12.;13.12.

10,30 – 12,45

Mlinarska 38, seminarska dvorana

Transfuzijska medicina (V)

Voditelji vježbi

15,30 – 18,30

KBC Zagreb

Kl. zavod za lab. dijagnostiku

KB Dubrava

Avenija G. Šuška 6

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Računalska obrada laboratorijskih podataka (P)

Mirjana Fuček, spec.med.biochem.

5.10.; 12.10.; 19.10.; 26.10.; 2.11.

08,00 – 10,15

 

Mlinarska bb, amfiteatar

Kontrola kvalitete rada u laboratorijskoj medicini (P)

Karmen Bilić, spec. med. biokem.

 

14.12.; 21.12; 11.1.; 18.1.; 25.1.

13,00 – 15,15

Mlinarska bb, amfiteatar

Klinička citologija ( V )

Prim. dr. sc. Karmen Trutin Ostović, MIAC

12,30 – 15,30

KB Dubrava

Avenija G. Šuška 6

Odjel za kliničku citologiju i citometriju

KBC Zagreb

Klinički zavod za nuklearnu medicinu – poliklinika za štitnjaču

Klinika za tumore

Ilica 197

Nuklearna medicina ( V )

Dr. sc. Tomislav Banek

12,30 – 16,15

KB Dubrava

Avenija G. Šuška 6

Zavod za nuklearnu medicinu

Humana genetika (V)

Dr. sc. Sanja Davidović Mrsić

12.30 – 15.30

KBC Zagreb

Kišpatićeva 12

 

Specijalna klinička kemija ( V )

Voditelji vježbi

Grupe 4,5,6

14,00 – 16,15

KBC Zagreb

Kišpatićeva 12

Kl. zavod za lab. dijagnostiku

Specijalna klinička kemija ( V )

Voditelji vježbi

Grupe 7,8,9

16,15 – 18,30

KBC Zagreb

Kišpatićeva 12

Kl. zavod za lab. dijagnostiku

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Humana genetika (P)

Dr. sc. Sanja Davidović Mrsić

6.10.; 13.10.; 20.10.; 27.10.; 3.11.

8-10,15

Mlinarska bb, amfiteatar

Klinička citologija ( V )

prim. dr. sc. Karmen Trutin Ostović, MIAC

11,45 – 14,00

KB Dubrava

Avenija G. Šuška 6

Odjel za kliničku citologiju i citometriju

KBC Zagreb

Klinički zavod za nuklearnu medicinu – poliklinika za štitnjaču

Klinika za tumore

Ilica 197

Humana genetika (V)

Dr. sc. Sanja Davidović Mrsić

12.00 – 14.15

KBC Zagreb

Kišpatićeva 12 

 

Računalska obrada laboratorijskih podataka (V)

Mirjana Fuček, spec. med. bioch.

14,00 – 17,00

KBC Zagreb

Kl. zavod za lab. dijagnostiku

Transfuzijska medicina ( V )

Voditelji vježbi

14,00 – 16,15

KBC Zagreb

Kl. zavod za lab. dijagnostiku

KB Dubrava

Avenija G. Šuška 6

 

NAPOMENA

  • Nastava kolegija Klinička citologija počinje predavanjem 03. listopada 2017.
  • Nastava iz kolegija Specijalna klinička kemija počinje predavanjem 4. listopada 2017. godine.
  • Nastava iz kolegija Transfuzijska medicina počinje predavanjem 04. listopada 2017. godine.
  • Nastava iz kolegija Računalska obrada laboratorijskih podataka počinje predavanjem 05. listopada 2017. godine.
  • Nastava iz kolegija Nuklearna medicina počinje predavanjem 05. listopada 2017.
  • Nastava iz kolegija Humana genetika počinje predavanjem 06. listopada 2017. godine.
  • Nastava kolegija Kontrola kvalitete rada u laboratorijskoj medicini počinje u prosincu 2017.
  • Početak nastave iz izbornih kolegija objavit će se naknadno.
  • Nastava kolegija Medicinska parazitologija i mikologija održavati će se u 6. semestru ak. god. 2017/18.