Posljednja izmjena: 12.10.2017. 15:31

RASPORED NASTAVE 1. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA RADNE TERAPIJE

I. SEMESTAR,  AKADEMSKA GODINA 2017./2018.

 

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove istraživanja i statistike (P)

Damir Lučanin

08.00-10.15

09.10.-06.11.

Mlinarska 38, dvorana 5

Bioetika u radnoj terapiji (P)

Vjeročka Đopar

10.15-12.30

09.10.-06.11.

Mlinarska 38, dvorana 5

Bioetika u radnoj terapiji (S)

Vjeročka Đopar

10.15-12.30

13.11.-22.01.

RTS1

Mlinarska 38, dvorana 5

Fiziologija (V)

Ivna Kocijan

13.00-15.15

11.12.-22.01.

RT1

Mlinarska 38, dvorana 8

Osnove biomehanike (P)

Ozren Rađenović, Ivan Jurak

13.00-14.30

09.10-27.11.

Mlinarska 38, dvorana 5

Osnove istraživanja i statistike (V)

Janko Babić

15.00-16.30

09.10.-22.01.

RT2

Mlinarska 38, dvorana 6

Anatomija (P)

Krešimir Rotim

16.45-18.15

Ksaver 196a, dvorana 401/402

Njemački jezik (S) – izborni

Sanda Marjanović

17.45-20.00

09.10.-11.12

Ksaver 209, dvorana 209

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Metode odgoja i obrazovanja (P) izborni

Melita Rukavina

08.00-10.15

 03.10.- 31.10.

Ksaver 196a, dvorana 405

Osnove radne terapije (P)

Andreja Bartolac

10.30-12.45

03.10.-31.10.

Ksaver 196a, dvorana 405

Metode procjene u radnoj terapiji (P)

Andreja Bartolac

10.30-12.45

 07.11.-16.01.

Ksaver 196a, dvorana 405

Osnove biomehanike (V)

Ozren Rađenović, Ivan Jurak

13.00-14.30

17.10.-28.11.

RT3

Ksaver 209, dvorana 305

Psihijatrija (P)

Lana Mužinić Marinić, Igor Marinić                                               

15.30-17.00

KBD DUBRAVA

Av. G. Šuška 6

Klinika za psihijatriju

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fiziologija (V)

Ivna Kocijan

08.00-10.15

13.12.-24.01.

RT2

Mlinarska 38, dvorana 8

Bioetika u radnoj terapiji (S)

 Vjeročka Đopar

10.30-12.00

15.11.-24.01.

RTS2

Ksaver 196a, dvorana 404

Osnove istraživanja i statistike (V)

Janko Babić

10.45-12.15

11.10.-24.01.

RT1

Ksaver 209, dvorana 305

Interna medicina (P)

Josip Vincelj

12.45-15.00

04.10.-22.11.

Mlinarska 38, dvorana 4

Fiziologija (P)

Ivna Kocijan

12.45-15.00

06.12.-17.01.

Mlinarska 38, dvorana 4

Fiziologija (V)

Ivna Kocijan

15.15-17.30

13.12.-24.01.

RT3

Mlinarska 38, dvorana 8

Engleski jezik (S)

Petar Režić

15.15-17.15

04.10.-06.12.

Mlinarska 38, dvorana 2

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kirurgija – izborni

Dujo Kovačević

08.15-09.45

05.10.-07.12.

KBC Sestre milosrdnice Vinogradska cesta 29

Osnove radne terapije (V)

Claire Sangster Jokić

10.30-12.00 RT1

Ksaver 209, dvorana 210

12.00-13.30 RT2

13.30-15.00 RT3

Metode procjene u radnoj terapiji (V)

 Andreja Bartolac

10.30-12.00 RT2

Ksaver 209, dvorana 305

12.00-13.30 RT3

13.30-15.00 RT1

Osnove biomehanike (V)

Ozren Rađenović, Ivan Jurak

15.15-16.45

12.10.-30.11.

RT2

Ksaver 209, dvorana 308

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Anatomija (V)

Domagoj Gajski od 13.10.

08.00-09.30

RTS2

Ksaver 209,dvorana 303

Anatomija (V)

Domagoj Gajski od 13.10.

09.30-11.00

RTS1

Ksaver 209,dvorana 303

Osnove biomehanike (V)

Ozren Rađenović, Ivan Jurak

08.00-09.30

20.10.-01.12.

RT1

Ksaver 209, dvorana 305

Metode odgoja i obrazovanja (V) izborni

Melita Rukavina

06.10.-24.11.

09.45-11.15

RTiz2

Ksaver 209, dvorana 210

11.15-12.45

RTiz1

Osnove istraživanja i statistike (V)

Janko Babić

11.15-12.45

13.10.-26.01.

RT3

Ksaver 209, dvorana 209

 

NAPOMENA: Nastava po priloženom rasporedu počinje u utorak 03. listopada 2017.,osim ako u rasporedu navedeno drugačije, a završava 26. siječnja 2018. godine.

 

Voditelj Studija radne terapije:
dr.sc. Ozren Rađenović

Popis studenata možete pogledati ovdje.