Posljednja izmjena: 02.10.2017. 12:01

RASPORED NASTAVE 1. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA SANITARNOG INŽENJERSTVA

I. semestar akademske godine 2017/2018.

 

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Opća ekologija (S)

dr.sc. Ana Mojsović Ćuić

8,00-10,15

Grupa I

Mlinarska 38, dvorana 7

od 16.10.

Opća ekologija (S)

dr.sc. Ana Mojsović Ćuić

10,30-12,45

Grupa II

Mlinarska 38, dvorana 7

od 16.10.

Opća epidemiologija (V)

doc.dr.sc. Vanja Tešić

10,30-12,45

Grupa I

Mlinarska 38, seminarska dvorana

Mikrobiologija i parazitologija (P)

dr.sc. Andrea Babić Erceg, prof. v. š.

dr.sc. Emilija Mlinarić-Missoni, prof. v. š.

13,00-15,15

Mlinarska 38, dvorana 4

Mikrobiologija i parazitologija (V)

voditelji vježbi

16,00-18,15

II.grupa

Zavod za mikrobiologiju,

Vježbaona, Rockefellerova 2

Anatomija (P)

doc. dr. sc. Tomislav Sajko, prof. v. š

18,30-20,00

Ksaver 196a, Dvorana 401/402

 

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zaštita na radu u laboratoriju (P)

dr.sc. Danica Matišić, prof.v.š.

8,00-10,15

Mlinarska 38, dvorana 2

 

 

Biologija (V)

dr.sc. Ana Mojsović Ćuić

8,00-13,00

Mlinarska 38, dvorana 1 (praktikum)

 

Biologija (P)

dr.sc. Ana Mojsović Ćuić

10,30-12,45

Mlinarska 38, dvorana 3

Kemija (S)

Sandra Domjanić Drozdek, dipl. ing.

           13,00-15,15

I.grupa

Mlinarska 38, dvorana 6

Kemija (S)

Sandra Domjanić Drozdek, dipl. ing.

15,30-17,45

II. grupa

Mlinarska 38, dvorana 6

Anatomija (P)

doc. dr. sc. Tomislav Sajko, prof. v. š

18,00-19,30

Ksaver 196a, Dvorana 401/402

 

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO 

Mikrobiologija i parazitologija (V)

voditelji vježbi

8,00-10,15

I.grupa

12,30-14,45

III.grupa

Zavod za mikrobiologiju,

Vježbaona, Rockefellerova 2

Opća epidemiologija (V)

doc.dr.sc. Vanja Tešić

8,00-10,15

Grupa 2

Mlinarska 38, dvorana 6

Anatomija (V)

voditelji vježbi

 

14,15-15,45

I.grupa

16,00-17,30

II.grupa

17,30-19,00

III.grupa

Ksaver 209, Dvorana 303

(11.10 – svaka grupa jedan školski sat Uvod, ostale termine po dva školska sata)

završava 6.12.

ČETVRTAK

PREDMET 

VRIJEME

MJESTO

Opća epidemiologija (P)

doc.dr.sc. Vanja Tešić

8,00-10,15

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Mirogojska 16, velika dvorana

Engleski jezik

Petar Režić, prof.

10,30-12,45

Ksaver 209, dvorana 209

 od 09.11. – Mlinarska 38, dvorana 7

Fizika

Marko Šušak, prof.

12,45-15,00

Mlinarska 38, dvorana 2

12.10 – ne održava se

Biologija (V)*

dr.sc. Ana Mojsović Ćuić

13,30-19,00

Mlinarska 38, praktikum (dvorana 1)

od 9.11.

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zaštita na radu u laboratoriju (P)

dr.sc. Danica Matišić, prof.v.š.

8,00-10,15

Mlinarska 34, amfiteatar

Kemija (P)

dr.sc. Irena Kereković

10,30-12,45

Mlinarska 38, dvorana 4

Opća ekologija (P)

dr.sc. Ana Mojsović Ćuić

13,00-15,15

Mlinarska 38, dvorana 4

Napomena: P-predavanja; S-seminari; V-vježbe

Pozdravni govor studentima bit će održan u ponedjeljak 2.10.2017. u  13,30 h, dvorana 3.

Nastava prema rasporedu počinje u utorak, 3.10.2017.

Nastava svih kolegija započinje predavanjima, a tek potom vježbama i seminarima.

O početku i rasporedu održavanja vježbi iz kolegija Biologija i kolegija Kemija studenti će biti naknadno obaviješteni.

 

Voditeljica studija sanitarnog inženjerstva:
prof.dr.sc. Jasna Bošnir