Posljednja izmjena: 15.01.2018. 16:15

PLAN RASPOREDA NASTAVE ZA STUDENTE 1.GOD. IZVANREDNOG STUDIJA SESTRINSTVA AK. GOD. 2017/18.

1. godina izvanredni – grupa 1

Datum

1. godina izvanredni – grupa 2

Datum

1. godina izvanredni – grupa 3

Datum

1. Anatomija

2. Mikrobiologija s parasitologijom

3. Osnove zdravstvene njege

11.09. – 23.09.2017.

1. Osnove medicinske kemije i biokemije

2. Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja

3. Osnove zdravstvene njege

18.9.- 30.09. 2017.

1. Komunikacijske vještine

2. Osnove medicinske kemije i biokemije

3. Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja

4. Filozofija i etika u sestrinstvu

16.10. – 28.10.2017.

1. Osnove zdravstvene njege – vježbe

01.10. – 10.11.2017.

1. Osnove zdravstvene njege  -vježbe

02.10. – 24.11. 2017.

1. Osnove zdravstvene njege

Zdravstvena njega zasnovana na dokazima

6.11. – 11.11. 2017.

1.  Osnove medicinske kemije i biokemije

2. Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja

3. Farmakologija

4. Izborni predmet 

Profesionalni razvoj u sestrinstvu

13.11. – 24.11.2017.

1.      Izborni predmet

 Engleski/njemački jezik

 Psihologija cjeloživotnog vijeka

27.11. – 2.12. 2017.

1. Osnove zdravstvene njege – vježbe

 

2. Kliničke vježbe zdravstvene njege I

27.11. – 9.12. 2017.

 

 Izborni predmet:

Profesionalni razvoj u sestrinstvu

4.12. – 6.12. 2018.

popodne

1. Fiziologija

2. Zdravstveno i socijalno zakonodavstvo

3. Izborni predmet

Engleski/njemački jezik

04.12. – 09.12.2017.

1.      Farmakologija

2.      Izborni predmet

Temeljni hitni postupci

18.12. – 22.12. 2017.

1. Farmakologija

 2. Izborni predmet

 Engleski/njemački jezik

8.1. – 13. 1. 2018.

1. Komunikacijske vještine

2. Proces zdravstvene njege

3. Izborni predmet

Temeljni hitni medicinski postupci

08.01. – 20.01.2018.

1.      Dijetetika

2.      Fiziologija

3.      Filozofija i etika u sestrinstvu

 

15.01. – 27.01.2018.

1. Fiziologija

29.1.- 3.2. 2018.

1. Informatika u zdravstvenoj njezi

2. Izborni predmet

Zdravstvena njega zasnovana na dokazima

3. Kliničke vježbe zdravstvene njege I

05.02. – 17.02.2018.

1.      Anatomija

2.      Mikrobiologija s parasitologijom

3.Izborni predmet

 Profesionalni razvoj u sestrinstvu

12.02. – 24.02.2018.

1. Anatomija

2.Mikrobiologija s parasitologijom

3.Izborni predmet

Temeljni hitni medicinski postupci

12.2. – 25.2. 2018.

Proces zdravstvene njege – vježbe Kliničke vježbe zdravstvene njege I

19.02. – 06.04.2018.

1.      Proces zdravstvene njege

2.      Informatika u zdravstvenoj njezi

3.      Izborni predmet

 Timski rad

12.03. – 24.03.2018

1. Dijetetika

2. Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo

3.4. – 7.4. 2018.

   

1. Proces zdravstvene njege – vježbe

26.3. – 21.4. 2018.

1. Proces zdravstvene njege

2. Izborni predmet

Psihologija cjeloživotnog vijeka

23.4. – 5.5. 2018.

1. Dijetetika

2. Filozofija i etika u sestrinstvu

3.  Izborni predmet

Timski rad

09.04. – 21.04.2018.

1.  Zdravstveno i socijalno zakonodavstvo

2.  Izborni predmet 

Zdravstvena njega zasnovana na dokazima

24.04 – 28.4. 2018.

1. Proces zdravstvene njege- vježbe

7.5. – 26.5. 2018.

1. Izborni predmet

Psihologija cjeloživotnog vijeka

28.05 – 02.06.2018.

1. Komunikacijske vještine

2. Kliničke vježbe zdravstvene njege I

14.05. – 26.05.2018

1.Informatika u zdravstvenoj njezi

2.Izborni predmet:

Timski rad

28.5 – 9.6.2018.

Voditeljica studija sestrinstva
Dr.sc.Biserka Sedić, prof.v.š.

RASPORED NASTAVE 1. GODINE IZVANREDNOG DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA SESTRINSTVA

 (1. grupa)
AKADEMSKE GODINE 2017/2018. –
SIJEČANJ 2018.

PONEDJELJAK, 08.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Komunikacijske vještine (P)

Zrinka Pukljak Iričanin, prof.

08.00 – 12.00

ZVU, dvorana 2

Komunikacijske vještine (V)

Ana Vodanović Kosić

16.00 – 19.15

Grupa 2

ZVU, seminarska dvorana

Komunikacijske vještine (V)

Maks Vinšćak

16.00 – 19.15

Grupa 3

Ksaver 209, dvorana 210

UTORAK, 09.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Komunikacijske vještine (P)

Zrinka Pukljak Iričanin, prof.

08.00 – 10.00

10.15 – 11.30

Amfiteatar, Mlinarska 34

ZVU, dvorana 3

Komunikacijske vještine (V)

Ana Vodanović Kosić

16.15 – 20.15

Grupa 2

ZVU, seminarska dvorana

Komunikacijske vještine (V)

Maks Vinšćak

16.15 – 20.15

Grupa 3

ZVU, dvorana 6

SRIJEDA, 10.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Proces zdravstvene njege (P)

Dr. sc. Snježana Čukljek

08.00 – 12.00

ZVU, dvorana 2

Proces zdravstvene njege (P)

Dr. sc. Snježana Čukljek

13.00 – 14.30

Amfiteatar, Mlinarska bb

Komunikacijske vještine (V)

Petar Fabijanić

15.30 – 18.45

Grupa 4

ZVU, dvorana 6

Komunikacijske vještine (V)

Ana Vodanović Kosić

15.30 – 18.45

Grupa 5

ZVU, seminarska dvorana

Komunikacijske vještine (V)

Maks VInšćak

15.30 – 18.45

Grupa 8

Ksaver 209, dvorana 305

ČETVRTAK, 11.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Proces zdravstvene njege (P)

Dr. sc. Snježana Čukljek

08.00 – 12.00

ZVU, dvorana 2

Proces zdravstvene njege (P)

Dr. sc. Snježana Čukljek

13.00 – 14.30

ZVU, dvorana 2

Komunikacijske vještine (V)

Petar Fabijanić

15.30 – 19.30

Grupa 4

Ksaver 209, dvorana 209

Komunikacijske vještine (V)

Ana Vodanović Kosić

15.30 – 19.30

Grupa 5

ZVU, seminarska dvorana

Komunikacijske vještine (V)

Maks Vinšćak

15.30 – 19.30

Grupa 8

Ksaver 209, dvorana 305

PETAK, 12.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Proces zdravstvene njege (P)

Dr. sc. Snježana Čukljek

08.00 – 11.15

11.15 – 12.00

ZVU, dvorana 2

Amfiteatar, Mlinarska 34

Proces zdravstvene njege (S)

Dr. sc. Snježana Čukljek

13.00 – 14.30

14.45 – 16.15

Grupa 1

ZVU, dvorana 5

Proces zdravstvene njege (S)

Dr. sc. Snježana Čukljek

13.00 – 14.30

14.45 – 16.15

Grupa 2

ZVU, dvorana 3

Komunikacijske vještine (V)

Petar Fabijanić

15.30 – 18.45

Grupa 6

ZVU, dvorana 6

Komunikacijske vještine (V)

Ivana Benković

15.30 – 18.45

Grupa 7

Ksaver 209, dvorana 210

Komunikacijske vještine (V)

Ana Vodanović Kosić

15.30 – 18.45

Grupa 9

ZVU, seminarska dvorana

PONEDJELJAK, 15.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Proces zdravstvene njege (P)

Dr. sc. Snježana Čukljek

08.30 – 12.30

ZVU, dvorana 3

 Proces zdravstvene njege (S)

Dr. sc. Snježana Čukljek

13.30 – 15.00

15.00 – 16.30

Grupa 2

ZVU, dvorana 6

ZVU, dvorana 7

Komunikacijske vještine (V)

Petar Fabijanić

15.30 – 19.30

Grupa 6

Ksaver 209, dvorana 305

Komunikacijske vještine (V)

Ivana Benković

15.30 – 19.30

Grupa 7

Ksaver 209, dvorana 210

Komunikacijske vještine (V)

Ana Vodanović Kosić

15.30 – 19.30

Grupa 9

ZVU, seminarska dvorana

UTORAK, 16.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Proces zdravstvene njege (P)

Dr. sc. Snježana Čukljek

08.00 – 12.00

ZVU, dvorana 2

Proces zdravstvene njege (S)

Dr. sc. Snježana Čukljek

13.00 – 14.30

14.45 – 16.15

Grupa 1

ZVU, dvorana 6

Amfiteatar, Mlinarska bb

Komunikacijske vještine (V)

Ivana Benković

16.00 – 19.15

Grupa 10

ZVU, seminarska dvorana

Komunikacijske vještine (V)

Petar Fabijanić

16.30 – 19.45

Grupa 1

ZVU, dvorana 7

SRIJEDA, 17.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Proces zdravstvene njege (P)

Dr. sc. Snježana Čukljek

08.00 – 10.15

ZVU, dvorana 2

Proces zdravstvene njege (P)

Dr. sc. Snježana Čukljek

10.30 – 12.45

ZVU, dvorana 2

Proces zdravstvene njege (S)

Dr. sc. Snježana Čukljek

14.00 – 15.00

15.00 – 17.00

Grupa 3

Amfiteatar, Mlinarska bb

ZVU, dvorana 5

Komunikacijske vještine (V)

Ivana Benković

16.00 – 20.00

Grupa 10

ZVU, seminarska dvorana

Komunikacijske vještine (V)

Petar Fabijanić

16.00 – 20.00

Grupa 1

Ksaver 209, dvorana 305

ČETVRTAK, 18.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Proces zdravstvene njege (P)

Dr. sc. Snježana Čukljek

08.00 – 12.00

ZVU, dvorana 2

Proces zdravstvene njege (S)

Dr. sc. Snježana Čukljek

13.00 – 14.30

14.45 – 16.15

Grupa 3

Amfiteatar, Mlinarska bb

Proces zdravstvene njege (S)

Dr. sc. Snježana Čukljek

13.00 – 15.30

15.30 – 16.15

Grupa 4

ZVU, dvorana 4

ZVU, dvorana 6

PETAK, 19.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Proces zdravstvene njege (S)

Dr. sc. Snježana Čukljek

08.00 – 11.00

Grupa 4

Ksaver 196a, dvorana 403

Temeljni hitni medicinski postupci (P) – izborni

Irena Kovačević, dipl.med.techn.

Sanja Ledinski Fičko, dipl.med.techn.

11.30 – 18.30

Dvorana 405, Ksaver 196a

 • Vježbe izbornog kolegija Temeljni hitni medicinski postupci održati će se nakon 19.02.2018. a raspored vježbi biti će objavljen naknadno.

 

Raspored studenata po grupama za kolegij Komunikacijske vještine (V):

 1. Grupa: 01. ABRAM-VULETIĆ ADRIANA – 20. BENAKOVIĆ IVANA
 2. Grupa: 21. BEZJAK MONIKA – 40. CRLJENIĆ GORDAN BRUNO
 3. Grupa: 41. CVETKO ERIKA – 60. DŽELALIJA BURA IVONA
 4. Grupa: 61. ĐAPIĆ ILENE ANANAIS – 80. GOVEDIĆ TANJA
 5. Grupa: 81. GRAHEK MAJA – 100. HULJEK LUCIJA
 6. Grupa: 101. IDŽAN DORIA – 120. JELOVIĆ IVANA
 7. Grupa: 121. JENJIĆ ANTONIA – 140. KOPRIĆ MATEA
 8. Grupa: 141. KORDIĆ MATEA – 160. KULAŠ MARINA
 9. Grupa: 161. KUPANOVAC MIHAEL – 180. LUŽANAC IVANA
 10. Grupa: 181. MAČKOVIĆ ANA-MANUELA – 198. SERETIN KATARINA

 

Raspored studenata po grupama za kolegij Proces zdravstvene njege (S):

 1. Grupa: 01. ABRAM-VULETIĆ ADRIANA – 50. DOMAZET AMRA
 2. Grupa: 51. DOMLADOVAC VESNA – 100. HULJEK LUCIJA
 3. Grupa: 101. IDŽAN DORIA – 150. KOVAČEVIĆ DRAGANA
 4. Grupa: 151. KOVAČEVIĆ IRENA – 198. SERETIN KATARINA

 

Voditeljica studija sestrinstva
Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

Popis studenata prve grupe možete pogledati ovdje.

Raspored kliničkih vježbi iz kolegija Osnove zdravstvene njege možete pogledati ovdje.

__________________________________________________________________________________________________________________________

RASPORED NASTAVE ZA STUDENTE
1. GODINE IZVANREDNOG STUDIJA SESTRINSTVA (2. grupa)
AKADEMSKE GODINE 2017/2018. – PROSINAC 2017.

PONEDJELJAK, 15.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fiziologija (P)

Dr. sc. Ivna Kocijan

08.00 – 13.00

Amfiteatar, Mlinarska 34

Dijetetika (P)

Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

14.30 – 16.45

17.00 – 19.15

Amfiteatar, Mlinarska 34

UTORAK, 16.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fiziologija (P)

Dr. sc. Ivna Kocijan

08.00 – 10.00

10.15 – 13.15

Amfiteatar, Mlinarska 34

ZVU, dvorana 3

Dijetetika (V)

Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.00

Grupa 3

Edukacijski centar KBC-a Zagreb

Kišpatićeva 12 (Rebro)

DVORANA SOKOLIĆ, ECZ

Dijetetika (V)

Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.00

Grupa 4

Edukacijski centar KBC-a Zagreb

Kišpatićeva 12 (Rebro)

DVORANA HAHN, ECZ

Fiziologija (V)

Dr. sc. Ivna Kocijan

14.00 – 17.45

Grupa 1

Dvorana 8, ZVU

SRIJEDA, 17.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Filozofija i etika u sestrinstvu (P)

Marija Brdarević, prof.

08.00 – 10.15

ZVU, dvorana 3

Fiziologija (V)

Dr. sc. Ivna Kocijan

10.30 – 14.15

Grupa 2

Dvorana 8, ZVU

Dijetetika (P)

Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

15.15 – 17.30

17.45 – 20.00

Amfiteatar, Mlinarska 34

ČETVRTAK, 18.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fiziologija (P)

Dr. sc. Ivna Kocijan

08.00 – 13.00

ZVU, dvorana 3

Filozofija i etika u sestrinstvu (S)

Marija Brdarević, prof.

14.30 – 16.45

17.00-18.30

Grupa 3

ZVU, dvorana 2

ZVU, dvorana 7

Fiziologija (V)

Dr. sc. Ivna Kocijan

14.00 – 18.30

Grupa 1

Dvorana 1 / Dvorana 8, ZVU

Fiziologija (V)

Dr. sc. Ivna Kocijan

14.00 – 18.30

Grupa 2

Dvorana 8 / Dvorana 1, ZVU

PETAK, 19.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fiziologija (V)

Dr. sc. Ivna Kocijan

08.00 – 12.30

Grupa 3

Dvorana 1 / Dvorana 8, ZVU

Fiziologija (V)

Dr. sc. Ivna Kocijan

08.00 – 12.30

Grupa 4

Dvorana 8 / Dvorana 1, ZVU

Fiziologija (V)

Dr. sc. Ivna Kocijan

13.00 – 17.30

Grupa 5

Dvorana 1 / Dvorana 8, ZVU

Fiziologija (V)

Dr. sc. Ivna Kocijan

13.00 – 17.30

Grupa 6

Dvorana 8 / Dvorana 1, ZVU

Dijetetika (V)

Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.00

Grupa 1

Edukacijski centar KBC-a Zagreb

Kišpatićeva 12 (Rebro)

DVORANA SOKOLIĆ, ECZ

Dijetetika (V)

Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.00

Grupa 2

Edukacijski centar KBC-a Zagreb

Kišpatićeva 12 (Rebro)

DVORANA HAHN, ECZ

SUBOTA, 20.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fiziologija (V)

Dr. sc. Ivna Kocijan

09.00 – 12.45

Grupa 3

Dvorana 8, ZVU

PONEDJELJAK, 22.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fiziologija (V)

Dr. sc. Ivna Kocijan

08.30 – 12.15

Grupa 4

Dvorana 8, ZVU

Filozofija i etika u sestrinstvu (S)

Marija Brdarević, prof.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.00

Grupa 2

Amfiteatar, Mlinarska 34

Fiziologija (V)

Dr. sc. Ivna Kocijan

14.00 – 18.30

Grupa 7

Dvorana 1 / Dvorana 8, ZVU

Fiziologija (V)

Dr. sc. Ivna Kocijan

14.00 – 18.30

Grupa 8

Dvorana 8 / Dvorana 1, ZVU

Dijetetika (V)

Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.00

Grupa 1

Edukacijski centar KBC-a Zagreb

Kišpatićeva 12 (Rebro)

DVORANA 3, NCI

UTORAK, 23.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Filozofija i etika u sestrinstvu (S)

Marija Brdarević, prof.

08.00 – 09.45

10.00 – 13.00

Grupa 1

ZVU, dvorana 7

ZVU, dvorana 5

Fiziologija (V)

Dr. sc. Ivna Kocijan

08.00 – 11.45

Grupa 5

Dvorana 8, ZVU

Fiziologija (V)

Dr. sc. Ivna Kocijan

12.00 – 15.30

Grupa 6

Dvorana 8, ZVU

Fiziologija (V)

Dr. sc. Ivna Kocijan

16.00 – 19.45

Grupa 7

Dvorana 1, ZVU

Dijetetika (V)

Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.00

Grupa 4

Edukacijski centar KBC-a Zagreb

Kišpatićeva 12 (Rebro)

DVORANA SOKOLIĆ, ECZ

Dijetetika (V)

Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.00

Grupa 2

Edukacijski centar KBC-a Zagreb

Kišpatićeva 12 (Rebro)

DVORANA HAHN, ECZ

SRIJEDA, 24.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Filozofija i etika u sestrinstvu (P)

Marija Brdarević, prof.

08.00 – 10.15

ZVU, dvorana 2

Fiziologija (V)

Dr. sc. Ivna Kocijan

10.30 – 14.15

Grupa 8

Dvorana 8, ZVU

Dijetetika (P)

Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

14.30 – 16.45

17.00 – 19.15

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

ČETVRTAK, 25.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Filozofija i etika u sestrinstvu (P)

Marija Brdarević, prof.

08.00 – 10.15

10.30 – 13.30

ZVU, dvorana 3

Dijetetika (P)

Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

14.30 – 16.45

17.00 – 20.00

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

PETAK, 26.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Filozofija i etika u sestrinstvu (P)

Marija Brdarević, prof.

08.00 – 10.15

10.30 – 13.30

13.45 – 15.15

ZVU, dvorana 2

SUBOTA, 27.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Dijetetika (V)

Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

09.00 – 11.15

11.30 – 13.00

Grupa 3

Edukacijski centar KBC-a Zagreb

Kišpatićeva 12 (Rebro)

DVORANA SOKOLIĆ, ECZ

* Edukacijski centar KBC-a Zagreb: NCI– Nastavni centar istok (kod hotela Rebro), ECZ– Edukacijski centar zapad (preko puta crkve u sklopu KBC-a)

Raspored studenata po grupama za kolegij Fiziologija (V):

 1. Grupa: 01. BEČIĆ TEA – 18. MEŠIĆ DINO
 2. Grupa: 19. MIHALJIK EMANUEL – 36. OŠTRIĆ LJILJANA
 3. Grupa: 37. PASTUOVIĆ MONIKA – 54. POSAVEC-TIČINA NINA
 4. Grupa: 55. POŠTEK SUZANA – 72. RONJAK ANDREA
 5. Grupa: 73. RORIĆ ANTONIJA – 91. STANIĆ MARTINA
 6. Grupa: 92. STANIĆ RUŽA – 109. ŠPRAJC ANAMARIJA
 7. Grupa: 110. ŠTEFANAC ŠTEFICA – 128. VIDIĆ BRANIMIR
 8. Grupa: 129. VILJEVAC TENA – 145. ŽIVATOVIĆ BRUNO

Raspored studenata po grupama za kolegij Dijetetika (V):

 1. Grupa: 01. BEČIĆ TEA – 36. OŠTRIĆ LJILJANA
 2. Grupa: 37. PASTUOVIĆ MONIKA – 72. RONJAK ANDREA
 3. Grupa: 73. RORIĆ ANTONIJA – 109. ŠPRAJC ANAMARIJA
 4. Grupa: 110. ŠTEFANAC ŠTEFICA – 145. ŽIVATOVIĆ BRUNO

Raspored studenata po grupama za kolegij Filozofija i etika u sestrinstvu (S):

 1. Grupa: 01. BEČIĆ TEA – 48. PILATO KARMEN
 2. Grupa: 49. PLENAR MELITA – 96. SUŠAC KATARINA
 3. Grupa: 97. ŠAG ENA – 145. ŽIVATOVIĆ BRUNO

Voditeljica studija sestrinstva
Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

Popis studenata druge grupe možete pogledati ovdje.

Raspored kliničkih vježbi iz kolegija Osnove zdravstvene njege možete pogledati ovdje.

Popis studenata iz kolegija Temeljni hitni postupci možete pogledati ovdje.

__________________________________________________________________________________________________________________________

RASPORED NASTAVE ZA STUDENTE 1.GODINE IZVANREDNOG STUDIJA SESTRINSTVA
(3. grupa) 
AKADEMSKA GODINA 2017/2018. – 
 SIJEČANJ 2018.

PONEDJELJAK, 29.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fiziologija (P)

Dr.sc. Ivna Kocijan

08.00 – 13.00

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Fiziologija, vježba I

Dr.sc. Ivna Kocijan

13.30 – 18.00

grupa 1

Laboratorij / Dvorana 8

Mlinarska 38, ZVU

Fiziologija, vježba I

Dr.sc. Ivna Kocijan

13.30 – 18.00

grupa 2

Dvorana 8 / Laboratorij

Mlinarska 38, ZVU

UTORAK, 30.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fiziologija (P)

Dr.sc. Ivna Kocijan

08.00 – 13.00

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Fiziologija, vježba I

Dr.sc. Ivna Kocijan

13.30 – 18.00

grupa 3

Laboratorij / Dvorana 8

Mlinarska 38, ZVU

Fiziologija, vježba I

Dr.sc. Ivna Kocijan

13.30 – 18.00

grupa 4

Dvorana 8 / Laboratorij

Mlinarska 38, ZVU

SRIJEDA, 31.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fiziologija (P)

Dr.sc. Ivna Kocijan

08.00 – 13.00

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Fiziologija, vježba I

Dr.sc. Ivna Kocijan

13.30 – 18.00

grupa 5

Laboratorij / Dvorana 8

Mlinarska 38, ZVU

Fiziologija, vježba I

Dr.sc. Ivna Kocijan

13.30 – 18.00

grupa 6

Dvorana 8 / Laboratorij

Mlinarska 38, ZVU

ČETVRTAK, 01.02.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fiziologija, vježba I

Dr.sc. Ivna Kocijan

08.00 – 10.15

grupa 7

Dvorana 8, ZVU

Fiziologija, vježba I

Dr.sc. Ivna Kocijan

10.15 – 11.45

Grupa 7

Laboratorij, ZVU

Fiziologija, vježba II

Dr.sc. Ivna Kocijan

10.30 – 14.15

Grupa 1

Dvorana 8, ZVU

Fiziologija, vježba II

Dr.sc. Ivna Kocijan

14.30 – 18.15

Grupa 2

Dvorana 8, ZVU

PETAK, 02.02.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fiziologija, vježba II

Dr.sc. Ivna Kocijan

08.00 – 11.45

Grupa 3

Dvorana 8, ZVU

Fiziologija, vježba II

Dr.sc. Ivna Kocijan

12.00 – 15.45

Grupa 4

Dvorana 8, ZVU

Fiziologija, vježba II

Dr.sc. Ivna Kocijan

16.00 – 19.45

Grupa 5

Dvorana 8, ZVU

SUBOTA, 03.02.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fiziologija, vježba II

Dr.sc. Ivna Kocijan

08.00 – 11.45

Grupa 6

Dvorana 8, ZVU

Fiziologija, vježba II

Dr.sc. Ivna Kocijan

12.00 – 15.45

Grupa 7

Dvorana 8, ZVU

Raspored studenata po grupama za kolegij Fiziologija (V):

 1. Grupa: 01. ANDRIJEVIĆ KATARINA – 19. BRNADIĆ ANITA
 2. Grupa: 20. BRTAN MARIJANA – 38. GALIĆ ARNAUTOVIĆ BILJANA
 3. Grupa: 39. GORINJAC ERNEST – 57. LABUS BOŽANA
 4. Grupa: 58. LETINČIĆ VALENTINA – 76. MUŽAR MARIJA
 5. Grupa: 77. NENADIĆ LAURA – 95. RADINOVIĆ MAJA
 6. Grupa: 96. RADMAN KLARA – 114. ŠEGO TINA
 7. Grupa: 115. ŠIMUNOVIĆ IVANA – 131. ŽIVODER HRVOJE

 

Voditeljica studija sestrinstva
Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

Popis studenata treće grupe možete pogledati ovdje.

Popis studenata za kolegij Zdravstvena njega utemeljena na dokazima možete pogledati ovdje.

Raspored kliničkih vježbi iz kolegija Osnove zdravstvene njege možete pogledati ovdje.