Posljednja izmjena: 17.01.2018. 14:11

 

PLAN RASPOREDA NASTAVE ZA STUDENTE 2. GOD. IZVANREDNOG STUDIJA SESTRINSTVA AK. GOD. 2017/18.

 

2. godina izvanredni – grupa 1

Datum

 

2. godina izvanredni – grupa 2

Datum

 

Zdravstvena njega majke i novorođenčeta

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi

25.09. – 30.9.2017.

1. 2.

3.

Zdravstvena njega odraslih I

zdravstvena njega djeteta

Interna medicina

 

02.10. – 14.10.2017.

1.

Zdravstvena njega majke i novorođenčeta – vježbe

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi- vježbe

Kliničke vježbe Zdravstvene njege II

02.10. – 3.11.2017

1.

Zdravstvena njega odraslih I – vježbe

Zdravstvena njega djeteta – vježbe

 

16.10 – 18.11.2017.

1. 2. 3. 4.

5.

Interna medicina

Ginekologija

Izborni predmet

Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata

Zdravstvena njega djece u JIL-u

06.11. – 18.11.2017.

1. 2.

3.

Sociologija zdravlja

Javno zdravstvo

Izborni predmet

Zdravstvena njega onkoloških bolesnika

20.11. – 02.12.2017.

1.

2.

Sociologija zdravlja

Higijena i epidemiologija

Izborni predmet

Zdravstvena njega onkoloških bolesnika

04.12. – 16.12.2017.

1.

Izborni predmet

Sestrinstvo i mediji

Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta

Socijalna psihologija u zdravstvu

18.12. – 21.12.2017.

1.

 

2.

3.

Pedijatrija

Patologija

Izborni predmet

Sestrinstvo i mediji

Osnove transfuzijske medicine

 

08.01. – 20.01.2018.

1. 2. 3.

4.

Patofiziologija

Neurologija

Infektologija

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi

Izborni predmet

Terapija boli

15.01. – 27.01.2018.

1. 2.

3.

Zdravstvena njega odraslih I

Zdravstvena njega djeteta

Izborni predmet

Terapija boli

05.02. – 17.02.2018.

1.

Ginekologija

Zdravstvena njega majke i novorođenčeta

Izborni predmet

Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata

19.02. – 24.02.2018.

Zdravstvena njega odraslih I – vježbe

Zdravstvena njega djeteta – vježbe

 

19.02. – 29.03. 2018.

1.

 Zdravstvena njega majke novorođenčeta– vježbe

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi-vježbe

Kliničke vježbe zdravstvene njege II

Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata- vježbe

26.02. – 29.3.2018.

Dermatologija

Javno zdravstvo

 Zdravstvena psihologija

Izborni predmet

Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta

 03.04. – 14.04.2018

 

Pedijatrija

Patologija

Izborni predmet

Osnove transfuzijske medicine

Zdravstvena njega djece u JIL-u

 

16.04.- 27.04.2018.

Neurologija

Infektologija

Patofiziologija

Izborni predmet

Prirodna prehrana – dojenje

Socijalna psihologija u zdravstvu

07.05.- 19.5.2018.

1. 2.

3.

Dermatologija

Higijena i epidemiologija

Zdravstvena psihologija

14.05. – 27.05.2018.

 

RASPORED NASTAVE 2. GODINE IZVANREDNOG DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA SESTRINSTVA

 (1. grupa)
AKADEMSKA GODINA 2017/2018. –  SIJEČANJ 2018.

 

PONEDJELJAK, 08.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Sestrinstvo i mediji (P) – izborni

Dr.sc. Jadranka Pavić

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Ksaver 196a, dvorana 403

Terapija boli (P) – izborni

Irena Kovačević, dipl.med.techn.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.00

Ksaver 196a, dvorana 403

UTORAK, 09.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Sestrinstvo i mediji (S) – izborni

Dr.sc. Jadranka Pavić

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

13.00 – 14.30

Grupa 1

Ksaver 196a, dvorana 404

Terapija boli (P) – izborni

Irena Kovačević, dipl.med.techn.

15.15 – 16.15

16.15 – 16.45

Ksaver 196a, dvorana 405

Ksaver 196a, dvorana 404

Socijalna psihologija u zdravstvu (V) – izborni

Iva Takšić, prof.

16.45 – 19.45

Grupa 4

Ksaver 209, dvorana 209

Socijalna psihologija u zdravstvu (V) – izborni

Dr.sc. Ivan Dević, prof.

16.45 – 19.45

Grupa 3

Ksaver 209, dvorana 210

SRIJEDA, 10.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Sestrinstvo i mediji (S) – izborni

Dr.sc. Jadranka Pavić

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

13.00 – 14.30

Grupa 2

ZVU, dvorana 4

ZVU, dvorana 4

Ksaver 196a, dvorana 403

Socijalna psihologija u zdravstvu (V) – izborni

Iva Takšić, prof.

12.00 – 15.00

Grupa 1

ZVU, dvorana 8

Socijalna psihologija u zdravstvu (V) – izborni

Dr.sc. Ivan Dević, prof.

12.00 – 15.00

Grupa 2

ZVU, seminarska dvorana

Osnove kliničke transfuzijske medicine (P) – izborni

Dr.sc. Branka Golubić Ćepulić

15.00 – 17.15

17.30 – 19.45

Amfiteatar, Mlinarska bb

ČETVRTAK, 11.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Socijalna psihologija u zdravstvu (V) – izborni

Iva Takšić, prof.

09.30 – 12.30

Grupa 4

Ksaver 209, dvorana 304

Socijalna psihologija u zdravstvu (V) – izborni

Dr.sc. Ivan Dević, prof.

09.30 – 12.30

Grupa 3

ZVU, seminarska dvorana

Osnove kliničke transfuzijske medicine (P) – izborni

Dr.sc. Branka Golubić Ćepulić

14.00 – 16.15

16.30 – 18.45

Ksaver 196a, dvorana 403

PETAK, 12.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Sestrinstvo i mediji (P) – izborni

Dr.sc. Jadranka Pavić

08.00 – 11.00

Ksaver 196a, dvorana 403

Osnove kliničke transfuzijske medicine (P) – izborni

Dr.sc. Branka Golubić Ćepulić

13.00 – 15.15

15.30 – 17.45

Ksaver 196a, dvorana 405

SUBOTA, 13.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Socijalna psihologija u zdravstvu (V) – izborni

Dr.sc. Ivan Dević, prof.

09.00 – 12.00

Grupa 5

Ksaver 209, dvorana 210

PONEDJELJAK, 15.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Patologija (P)

Prof.dr.sc. Jasminka Jakić Razumović

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 403

Terapija boli (P) – izborni

Irena Kovačević, dipl.med.techn.

14.00 – 15.30

Ksaver 196a, dvorana 401

Socijalna psihologija u zdravstvu (V) – izborni

Iva Takšić, prof.

15.45 – 18.45

Grupa 1

Ksaver 209, dvorana 304

Socijalna psihologija u zdravstvu (V) – izborni

Dr.sc. Ivan Dević, prof.

15.45 – 18.45

Grupa 2

ZVU, dvorana 4

 

UTORAK, 16.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Patologija (P)

Prof.dr.sc. Jasminka Jakić Razumović

09.00 – 11.15

11.30 – 13.45

Ksaver 196a, dvorana 404

Pedijatrija (P)

Prof.dr.sc. Andrea Cvitković Roić

15.00 – 17.15

17.30 – 19.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

SRIJEDA, 17.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Patologija (P)

Prof.dr.sc. Jasminka Jakić Razumović

09.00 – 11.15

11.30 – 13.45

Amfiteatar, Mlinarska 34

ZVU, dvorana 3

Pedijatrija (P)

Prof.dr.sc. Andrea Cvitković Roić

15.00 – 16.15

16.15 – 19.45

Amfiteatar, Mlinarska bb

ZVU, dvorana 3

ČETVRTAK, 18.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Patologija (P)

Prof.dr.sc. Jasminka Jakić Razumović

09.00 – 11.15

11.30 – 13.30

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Pedijatrija (P)

Prof.dr.sc. Andrea Cvitković Roić

15.00 – 17.15

17.30 – 19.45

Amfiteatar, Mlinarska 34

 

PETAK, 19.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Terapija boli (V) – izborni

Irena Kovačević, dipl.med.techn.

 

Prema posebnom rasporedu

SUBOTA, 20.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Socijalna psihologija u zdravstvu (V) – izborni

Dr.sc. Ivan Dević, prof.

09.00 – 12.00

Grupa 5

Ksaver 209, dvorana 210

Raspored studenata po grupama za kolegij Socijalna psihologija u zdravstvu (V):

 1. Grupa: 01. ADAMOVIĆ MIRELA – 19. BREGAR ADELA
 2. Grupa: 20. BZIK DOLORES – 38. JURIĆ SANDA
 3. Grupa: 39. JURILJ ANA – 57. MAROSLAVAC BILJANA
 4. Grupa: 58. MATIJEVIĆ SANJA – 76. SLAVICA SANJA
 5. Grupa: 77. SONIČKI JASENKA – 97. ŽIGO VEDRANA

Raspored vježbi iz izbornog kolegija Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta

Izvanredni studij sestrinstva

 

Mentor

08.01.-09.2018.

10.-11.01.2018.

22.-23.01.2018.

 

Jasna Kovačić,bacc.med.techn

Dječji vrtić:“Izvor“

Prilaz Đure Deželića 30

 

Đurak Tea

Glavić Ana

Zovko Antonio Toni

Radiković Marinela

Šimunković Petra

Šljivić Anita

Antolović Sara

 

Gavranić Ljiljana

Jeremijaš Ivan

Muhić Branka

Papa Mihael

Radić Ivana

Didović Ivana

Sofić Đurđica

Marija Pihač, bacc.med.techn.

Dječji vrtić « Vrbik «

Fausta Vrančića 9

 

Banović Ivana

Banović Josipa

Brombauer Silvija

Čepel Ivana

Laljak Gordana

Olujević Katarina

Dobrić Ines

Ferenčak Nikolina

Krezo Frano

Hadžar Kristijan

Šikić Ela

Šabanović Danijel

Rasamizafi Alina

 

Napomena:

Prisustvovanje vježbama je obvezno.

 

Voditeljica studija sestrinstva
Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

 

RASPORED NASTAVE ZA STUDENTE GODINE IZVANREDNOG STUDIJA SESTRINSTVA
(1. grupa)
AKADEMSKE GODINE 2017/2018. – VELJAČA 2018.

PONEDJELJAK, 05.02.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega djeteta (P)

Vesna Turuk, prof.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

ZVU, dvorana 2

Zdravstvena njega odraslih I (P)

Štefanija Ozimec Vulinec, prof.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.45

ZVU, dvorana 2

UTORAK, 06.02.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega odraslih I (P)

Štefanija Ozimec Vulinec, prof.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

ZVU, dvorana 2

Zdravstvena njega djeteta (P)

Vesna Turuk, prof.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.45

ZVU, dvorana 2

SRIJEDA, 07.02.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega odraslih I (P)

Dr.sc. Biserka Sedić

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

ZVU, dvorana 2

Zdravstvena njega odraslih I (P)

Štefanija Ozimec Vulinec, prof.

13.00 – 15.15

15.30 – 17.45

ZVU, dvorana 2

ČETVRTAK, 08.02.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega odraslih I (P)

Dr.sc. Biserka Sedić

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

ZVU, dvorana 2

PETAK, 09.02.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega odraslih I (P)

Štefanija Ozimec Vulinec, prof.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

ZVU, dvorana 2

Zdravstvena njega djeteta (P)

Vesna Turuk, prof.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.45

ZVU, dvorana 2

PONEDJELJAK, 12.02.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega djeteta (P)

Vesna Turuk, prof.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

ZVU, dvorana 2

Zdravstvena njega odraslih I (P)

Dr.sc. Biserka Sedić

14.00 – 16.15

16.30 – 18.00

ZVU, dvorana 2

UTORAK, 13.02.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega djeteta (P)

Vesna Turuk, prof.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

ZVU, dvorana 2

Voditeljica studija sestrinstva
Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

 

MOLIM STUDENTE I GRUPE  II GODINE IZVANREDNOG STUDIJA SESTRINSTVA KOJI NISU OBAVILI VJEŽBE IZ KOLEGIJA ORGANIZACIJA,  UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA U ZDRAVSTVENOJ NJEZI DA SE JAVE DOC. DR. SC. SONJI KALAUZ , KAKO BI IH UVRSTILA U VJEŽBOVNU NASTAVU S II GRUPOM. UKOLIKO SE NE JAVE NA VRIJEME, NEĆE BITI MOGUĆA NADOKNADA DO SLIJEDEĆE AKADEMSKE GODINE.

 

Popis studenata možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega majke i novorođenčeta možete pogledati ovdje.

Raspored vježbovne nastave Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi pogledajte ovdje.

Raspored vježbovne nastave Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi – II dio pogledajte ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvene njege djeteta u Jedinici intenzivnog liječenja možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi za za kolegij Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata možete pogledati ovdje.

Popis studenata iz kolegija Socijalna psihologija u zdravstvu  možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz izbornog kolegija Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz izbornog kolegija Terapija boli možete pogledati ovdje.

_________________________________________________________________________________________________________________________

RASPORED NASTAVE 2. GODINE IZVANREDNOG DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA SESTRINSTVA 

(2. grupa)
AKADEMSKA GODINA 2017/2018. –  SIJEČANJ 2018.

PONEDJELJAK, 15.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Organizacija, upravljanje i admin. u zdr. njezi (P)

Dr.sc. Sonja Kalauz

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Infektologija (P)

Prof.dr.sc. Davorka Lukas

14.00 – 16.15

16.30 – 18.00

Rockefellerova 2, Amfiteatar

UTORAK, 16.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Organizacija, upravljanje i admin. u zdr. njezi (P)

Dr.sc. Sonja Kalauz

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Infektologija (P)

Prof.dr.sc. Davorka Lukas

14.00 – 17.00

Rockefellerova 2, Amfiteatar

SRIJEDA, 17.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Organizacija, upravljanje i admin. u zdr. njezi (P)

Dr.sc. Sonja Kalauz

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Neurologija (P)

Doc.dr.sc. Ines Lazibat

14.30 – 16.45

17.00 – 18.30

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

ČETVRTAK, 18.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Organizacija, upravljanje i admin. u zdr. njezi (S)

Dr.sc. Sonja Kalauz

08.00 – 10.15

11.00 – 13.15

13.30 – 15.00

Grupa 1

Ksaver 196a, dvorana 404

Ksaver 196a, dvorana 403

Ksaver 196a, dvorana 401

Neurologija (P)

Doc.dr.sc. Ines Lazibat

15.30 – 18.30

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

PETAK, 19.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Organizacija, upravljanje i admin. u zdr. njezi (S)

Dr.sc. Sonja Kalauz

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

13.00 – 14.30

Grupa 2

Ksaver 196a, dvorana 404

Patofiziologija (P)

Dr.sc. Duško Kardum

15.30 – 18.30

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

SUBOTA, 20.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Socijalna psihologija u zdravstvu (V)

Dr. sc. Ivan Dević, prof.

9.00 – 12.00

Grupa 1

Ksaver 209, dvorana 210

PONEDJELJAK, 22.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Organizacija, upravljanje i admin. u zdr. njezi (S)

Dr.sc. Sonja Kalauz

08.00 – 14.00

Grupa 3

Ksaver 196a, dvorana 403

Patofiziologija (P)

Dr.sc. Duško Kardum

15.30 – 16.45

16.45 – 19.30

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Ksaver 196a, dvorana 403

UTORAK, 23.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Socijalna psihologija u zdravstvu (V)

Iva Takšić, prof.

16.00 – 19.00

Grupa 2

Ksaver 196a, dvorana 401

Socijalna psihologija u zdravstvu (V)

Dr. sc. Ivan Dević, prof.

16.00 – 19.00

Grupa 1

ZVU, seminarska dvorana

SRIJEDA, 24.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Socijalna psihologija u zdravstvu (V)

Iva Takšić, prof.

16.00 – 19.00

Grupa 2

Ksaver 209, dvorana 305

Socijalna psihologija u zdravstvu (V)

Dr. sc. Ivan Dević, prof.

16.15 – 19.15

Grupa 3

ZVU, seminarska dvorana

ČETVRTAK, 25.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Socijalna psihologija u zdravstvu (V)

Iva Takšić, prof.

16.00 – 19.00

Grupa 4

Ksaver 209, dvorana 305

Socijalna psihologija u zdravstvu (V)

Dr. sc. Ivan Dević, prof.

16.00 – 19.00

Grupa 3

Ksaver 209, dvorana 209

PETAK, 26.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Socijalna psihologija u zdravstvu (V)

Iva Takšić, prof.

16.00 – 19.00

Grupa 4

Ksaver 209, dvorana 210

Socijalna psihologija u zdravstvu (V)

Dr. sc. Ivan Dević, prof.

16.00 – 19.00

Grupa 5

Ksaver 196a, dvorana 404

SUBOTA, 27.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Socijalna psihologija u zdravstvu (V)

Dr. sc. Ivan Dević, prof.

9.00 – 12.00

Grupa 5

Ksaver 209, dvorana 210

Raspored studenata po grupama za kolegij Organizacija, upravljanje i admin. u zdr. njezi (S):

 1. Grupa: 01. – 41.
 2. Grupa: 42. – 82.
 3. Grupa: 83. – 123.

Raspored studenata po grupama za kolegij Socijalna psihologija u zdravstvu (V):

 1. Grupa: 01. BAKRAN MAJA – 23. FIKET TIHANA
 2. Grupa: 24. FILAR PAULA – 46. KOVAČ MATEA
 3. Grupa: 47. KOZJAK IRENA – 69. OLUJEVIĆ KATARINA
 4. Grupa: 70. OREŠKOVIĆ MARKO – 92. SLAVICA NINA
 5. Grupa: 93. SLAVICA SANJA – 116. ŽUPETIĆ VALENTINA

 

Voditeljica studija sestrinstva
Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

 

Popis studenata možete pogledati ovdje.

Termine za posebne kliničke vježbe iz kolegija Zdravstvena njega majke i novorođenčeta možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega djeteta možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega odraslih I možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvene njege djeteta u Jedinici intenzivnog liječenja možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega onkoloških bolesnika možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz izbornog kolegija Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj  njezi možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Socijalna psihologija u zdravstvu možete pogledati ovdje.