Posljednja izmjena: 13.10.2017. 12:51

 

PLAN RASPOREDA NASTAVE ZA STUDENTE 2. GOD. IZVANREDNOG STUDIJA SESTRINSTVA AK. GOD. 2017/18.

 

2. godina izvanredni – grupa 1

Datum

 

2. godina izvanredni – grupa 2

Datum

 

Zdravstvena njega majke i novorođenčeta

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi

25.09. – 30.9.2017.

1. 2.

3.

Zdravstvena njega odraslih I

zdravstvena njega djeteta

Interna medicina

 

02.10. – 14.10.2017.

1.

Zdravstvena njega majke i novorođenčeta – vježbe

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi- vježbe

Kliničke vježbe Zdravstvene njege II

02.10. – 3.11.2017

1.

Zdravstvena njega odraslih I – vježbe

Zdravstvena njega djeteta – vježbe

 

16.10 – 18.11.2017.

1. 2. 3. 4.

5.

Interna medicina

Ginekologija

Izborni predmet

Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata

Zdravstvena njega djece u JIL-u

06.11. – 18.11.2017.

1. 2.

3.

Sociologija zdravlja

Javno zdravstvo

Izborni predmet

Zdravstvena njega onkoloških bolesnika

20.11. – 02.12.2017.

1.

2.

Sociologija zdravlja

Higijena i epidemiologija

Izborni predmet

Zdravstvena njega onkoloških bolesnika

04.12. – 16.12.2017.

1.

Izborni predmet

Sestrinstvo i mediji

Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta

Socijalna psihologija u zdravstvu

18.12. – 21.12.2017.

1.

 

2.

3.

Pedijatrija

Patologija

Izborni predmet

Sestrinstvo i mediji

Osnove transfuzijske medicine

 

08.01. – 20.01.2018.

1. 2. 3.

4.

Patofiziologija

Neurologija

Infektologija

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi

Izborni predmet

Terapija boli

15.01. – 27.01.2018.

1. 2.

3.

Zdravstvena njega odraslih I

Zdravstvena njega djeteta

Izborni predmet

Terapija boli

05.02. – 17.02.2018.

1.

Ginekologija

Zdravstvena njega majke i novorođenčeta

Izborni predmet

Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata

19.02. – 24.02.2018.

Zdravstvena njega odraslih I – vježbe

Zdravstvena njega djeteta – vježbe

 

19.02. – 29.03. 2018.

1.

 Zdravstvena njega majke novorođenčeta– vježbe

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi-vježbe

Kliničke vježbe zdravstvene njege II

Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata- vježbe

26.02. – 29.3.2018.

Dermatologija

Javno zdravstvo

 Zdravstvena psihologija

Izborni predmet

Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta

 03.04. – 14.04.2018

 

Pedijatrija

Patologija

Izborni predmet

Osnove transfuzijske medicine

Zdravstvena njega djece u JIL-u

 

16.04.- 27.04.2018.

Neurologija

Infektologija

Patofiziologija

Izborni predmet

Prirodna prehrana – dojenje

Socijalna psihologija u zdravstvu

07.05.- 19.5.2018.

1. 2.

3.

Dermatologija

Higijena i epidemiologija

Zdravstvena psihologija

14.05. – 27.05.2018.

 

RASPORED NASTAVE 2. GODINE IZVANREDNOG DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA SESTRINSTVA

 (1. grupa)
AKADEMSKA GODINA 2017/2018. – RUJAN 2017.

PONEDJELJAK, 25.09.2017.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (P)

dr. sc. Sonja Kalauz

8.00 – 12.45

Mlinarska c. 38, dvorana 2

Zdravstvena njega majke i novorođenčeta (P)

Vesna Turuk, prof.

13.30 – 18.15

Mlinarska c. 38, dvorana 2

UTORAK, 26.09.2017.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega majke i novorođenčeta (P)

Vesna Turuk, prof.

8.00 – 12.45

Mlinarska c. 38, dvorana 2

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (P)

dr. sc. Sonja Kalauz

13.30 – 18.15

Mlinarska c. 38, dvorana 2

SRIJEDA, 27.09.2017.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (P)

dr. sc. Sonja Kalauz

8.00 – 12.45

Mlinarska c. 38, dvorana 2

Zdravstvena njega majke i novorođenčeta (P)

Vesna Turuk, prof.

13.30 – 18.15

Mlinarska c. 38, dvorana 2

ČETVRTAK, 28.09.2017.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (S)

dr. sc. Sonja Kalauz

8.00 – 14.30

grupa 1

Ksaver 196a, Dvorana 405

PETAK, 29.09.2017.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (S)

dr. sc. Sonja Kalauz

8.00 – 14.30

grupa 2

Ksaver 196a, Dvorana 405

SUBOTA , 30.09.2017.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (S)

dr. sc. Sonja Kalauz

8.00 – 14.30

grupa 3

Ksaver 196a, Dvorana 405

Raspored studenata po seminarskim grupama:

  1. Grupa: Mirela Adamović – Ana Jurilj
  2. Grupa: Kristina Jurin – Đeni Preljvukić Đerek.
  3. Grupa: Ivana Puhek – Vedrana Žigo

 

Voditeljica studija sestrinstva
Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega majke i novorođenčeta možete pogledati ovdje.

Raspored vježbovne nastave Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi pogledajte ovdje.

Raspored vježbovne nastave Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi – II dio pogledajte ovdje.

Popis studenata možete pogledati ovdje.

_________________________________________________________________________________________________________________________

 (2. grupa)
AKADEMSKE GODINE 2017/2018. – LISTOPAD 2017.

 

PONEDJELJAK, 02.10.2017.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Interna medicina (P)

Dr.sc. Željko Čabrijan

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

Dvorana 401/402, Ksaver 196a

Zdravstvena njega odraslih I (P)

Štefanija Ozimec Vulinec, prof.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.45

Dvorana 401/402, Ksaver 196a

UTORAK, 03.10.2017.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Interna medicina (P)

Dr.sc. Željko Čabrijan

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

Dvorana 401/402, Ksaver 196a

Zdravstvena njega djeteta (P)

Vesna Turuk, prof.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.00

Dvorana 401/402, Ksaver 196a

Zdravstvena njega djeteta (P)

Vesna Turuk, prof.

18.15 – 19.00

Mlinarska cesta 34, Amfiteatar

SRIJEDA, 04.10.2017.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega djeteta (P)

Vesna Turuk, prof.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

Dvorana 401/402, Ksaver 196a

Zdravstvena njega odraslih I (P)

Štefanija Ozimec Vulinec, prof.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.45

Dvorana 401/402, Ksaver 196a

ČETVRTAK, 05.10.2017.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Interna medicina (P)

Dr.sc. Željko Čabrijan

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

Dvorana 401/402, Ksaver 196a

Zdravstvena njega djeteta (P)

Vesna Turuk, prof.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.45

Dvorana 401/402, Ksaver 196a

PETAK, 06.10.2017.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega djeteta (P)

Vesna Turuk, prof.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

Dvorana 401/402, Ksaver 196a

Zdravstvena njega odraslih I (P)

Štefanija Ozimec Vulinec, prof.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.45

Dvorana 401/402, Ksaver 196a

PONEDJELJAK, 09.10.2017.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega odraslih I (P)

Štefanija Ozimec Vulinec, prof.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

Dvorana 401/402, Ksaver 196a

Zdravstvena njega odraslih I (P)

Dr.sc. Biserka Sedić

14.00 – 15.15

15.30 – 18.00

Dvorana 401/402, Ksaver 196a

Mlinarska cesta 34, Amfiteatar

UTORAK, 10.10.2017.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega odraslih I (P)

Dr.sc. Biserka Sedić

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Dvorana 401/402, Ksaver 196a

Zdravstvena njega djeteta (P)

Vesna Turuk, prof.

13.00 – 15.15

15.30 – 17.45

Dvorana 401/402, Ksaver 196a

SRIJEDA, 11.10.2017.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega odraslih I (P)

Dr.sc. Biserka Sedić

10.30 – 12.45

13.00 – 14.30

Dvorana 401/402, Ksaver 196a

Voditeljica studija sestrinstva
Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

 

Termine za posebne kliničke vježbe iz kolegija Zdravstvena njega majke i novorođenčeta možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega djeteta možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega odraslih I možete pogledati ovdje.

Popis studenata možete pogledati ovdje.