Posljednja izmjena: 18.01.2018. 12:52

PLAN RASPOREDA NASTAVE ZA STUDENTE 3. GOD. IZVANREDNOG STUDIJA SESTRINSTVA AK. GOD. 2017/18

3. godina izvanredni

 

Zdravstvena njega odraslih II

Kirurgija, ortopedija i traumatologija

Zdravstvena njega u zajednici

Izborni predmet

Sestrinska skrb za obitelj

25.09 – 7.10.2017.

Zdravstvena njega odraslih II-  vježbe

Zdravstvena njega u zajednici-vježbe

9.10. – 18.11.2017.

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

Psihijatrija i mentalno zdravlje

Zdravstvena njega u kući

izborni predmet

Poslovna sigurnost u zdravstvu

20.11.-2.12.2017.

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika – vježbe

Zdravstvena njega u kući – vježbe

4.12. – 22.12. 2017.

 

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i podučavanja

Izborni predmet

Tehnologija u zdravstvenoj njezi

08.01. – 20.01. 2018.

Zdravstvena njega starijih osoba

Zdravstvena njega osoba s invaliditetom

Izborni predmet

Zdravstvena njega ovisnika

Zdravstvena njega bolesnika u JIL-u

12.02.– 24.02. 2018

Zdravstvena njega starijih osoba – vježbe

Zdravstvena njega osoba s invaliditetom – vježbe

Zdravstvena njega ovisnika – vježbe

26.02. – 13.04. 2018.

Oftalmologija

Otorinolaringologija

Palijativna zdravstvena njega

Izborni predmet

Zdravstvena njega u dijagnostici

16. 04. – 21.04. 2018.

Osnove istraživačkog rada

Izborni predmet

Zdravstvena njega školskog djeteta

Zdravstvena njega bolesnika kod eksplantacije/transplantacije

Klinička farmakologija u sestrinskoj praksi

21.5.- 9.6.2018.

 

RASPORED NASTAVE 3. GODINE IZVANREDNOG DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA SESTRINSTVA

 AKADEMSKA GODINA 2017/2018. –   SIJEČANJ 2018.

 

PONEDJELJAK, 08.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i podučavanja(P)

dr.sc. Jadranka Pavić

Melita Rukavina, prof.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i podučavanja(P)

dr.sc. Jadranka Pavić

Melita Rukavina, prof.

12.45 – 15.00

15.15 – 16.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

UTORAK, 09.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Psihijatrija i mentalno zdravlje (P)

prof.dr.sc. Igor Filipčić

09.00 – 11.15

11.30 – 13.45

14.30 – 16.45

PB Sveti Ivan“ Jankomir 11

SRIJEDA, 10.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i podučavanja(P)

dr.sc. Jadranka Pavić

Melita Rukavina, prof.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i podučavanja(P)

dr.sc. Jadranka Pavić

Melita Rukavina, prof.

13.00 – 15.15

15.30 – 17.00

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

ČETVRTAK, 11.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Psihijatrija i mentalno zdravlje (P)

prof.dr.sc. Igor Filipčić

09.00 – 11.15

11.30 – 13.45

14.15 – 16.00

PB Sveti Ivan“ Jankomir 11

     

PETAK, 12.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i podučavanja(P)

                            Melita Rukavina, prof.

 

08.45 – 11.00

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i podučavanja(P)

dr.sc. Jadranka Pavić

 

11.15 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i podučavanja(S)

dr.sc. Jadranka Pavić

 

14.00 – 17.00

grupa 1

Ksaver 196a, dvorana 404

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i podučavanja(S)

                            Melita Rukavina, prof.

 

14.00 – 17.00

grupa 2

Ksaver 209, dvorana 209

     

PONEDJELJAK, 15. 1. 2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje

doc.dr.sc. Stjepan Barišin (P)

8.30 -10.45

11.00 – 13.15

13.30 – 15.00

KB Dubrava

Amfiteatar

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i podučavanja(S)

dr.sc. Jadranka Pavić

 

16.15 – 19.15

grupa 4

Ksaver 196a, dvorana 403

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i podučavanja(S)

Melita Rukavina, prof.

 

16.15 – 19.15

grupa 3

Ksaver 209, dvorana 209

UTORAK, 16.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje

doc.dr.sc. Stjepan Barišin (P)

08.30 – 10.45

11.00 – 14.00

 

KB Dubrava

Amfiteatar

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i podučavanja(S)

dr.sc. Jadranka Pavić

 

15.15 – 18.15

grupa 1

Ksaver 209, dvorana 209

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i podučavanja(S)

Melita Rukavina, prof.

 

15.00 – 18.00

grupa 2

Ksaver 209, dvorana 210

SRIJEDA, 17.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i podučavanja(S)

dr.sc. Jadranka Pavić

 

8.00 – 11.00

grupa 4

ZVU, dvorana 4

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i podučavanja(S)

Melita Rukavina, prof.

10.00 – 13.00

grupa 3

ZVU, dvorana 7

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje

doc.dr.sc. Stjepan Barišin (V)

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

grupa 1

KB Dubrava

 

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje

doc.dr.sc. Stjepan Barišin (V)

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

grupa 2

KB Dubrava

 

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje

doc.dr.sc. Stjepan Barišin (V)

12.30 – 14.45 15.00 – 16.30

grupa 3

KB Dubrava

 

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje

doc.dr.sc. Stjepan Barišin (V)

12.30 – 14.45 15.00 – 16.30

grupa 4

KB Dubrava

 

ČETVRTAK, 18.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje

doc.dr.sc. Stjepan Barišin (V)

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

grupa 5

KB Dubrava

 

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje

doc.dr.sc. Stjepan Barišin (V)

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

grupa 6

KB Dubrava

 

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje

doc.dr.sc. Stjepan Barišin (V)

12.30 – 14.45 15.00 – 16.30

grupa 7

KB Dubrava

 

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje

doc.dr.sc. Stjepan Barišin (V)

12.30 – 14.45 15.00 – 16.30

grupa 8

KB Dubrava

 

PETAK, 19.01.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje

doc.dr.sc. Stjepan Barišin (V)

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

grupa 9

KB Dubrava

 

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje

doc.dr.sc. Stjepan Barišin (V)

08.00 – 10.15

10.30– 12.00

grupa 10

 

KB Dubrava

 

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje

doc.dr.sc. Stjepan Barišin (V)

12.30 – 14.45 15.00 – 16.30

grupa 11

KB Dubrava

 

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje

doc.dr.sc. Stjepan Barišin (V)

12.30 – 14.45 15.00 – 16.30

grupa 12

KB Dubrava

 

Popis studenata po grupama za seminarsku nastavu iz predmeta Zdravstveni odgoj s metodama učenja i podučavanja:

 

 1. grupa: ATLAGOVIĆ MANUELA- GORETA VALENTINA
 2. grupa: GRGIĆ ANA – LOJZER JELENA
 3. grupa: LUKAČEVIĆ NATAŠA – RAJIČ IVANA
 4. grupa: RAZBUŠEK MARINA – VUGDELIJA ŽIŽIĆ LUKA

 

Popis studenata po grupama za Vježbe u praktikumu iz predmeta Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje:

 1. grupa: ATLAGOVIĆ MANUELA – BREKALO ANITA
 2. grupa: BRKANAC ADRIANA – ERDELEZ JOSIP
 3. grupa: FABEK MARIJA – GRGIĆ ANA
 4. grupa: GUBIĆ DIJANA –JARIĆ EDITA
 5. grupa: JOO KRISTINA – KRIŽIĆ PETRA
 6. grupa: KRUŠKO ENIS – LUKENDA ANA
 7. grupa: MAKSIĆ PETRA – MIHALJEVIĆ MATEA
 8. grupa: MIKOČEVIĆ MARKO – PECAK IVANA
 9. grupa: PEČENKOVIĆ JASMINA – RAZBUŠEK MARINA
 10. grupa: RENJE NIKOLINA– STROJNY ANTONIJA
 11. grupa: SUMPOR STJEPAN – ŠTRUCELJ IVANA
 12. grupa: TERZIĆ DANIJELA – VUGDELIJA ŽIŽIĆ LUKA

 

Voditeljica studija sestrinstva
Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

 

RASPORED NASTAVE ZA STUDENTE 3. GODINE IZVANREDNOG STUDIJA SESTRINSTVA
AKADEMSKE GODINE 2017/2018. – VELJAČA 2018.

PONEDJELJAK, 12.02.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdr. njega osoba s invaliditetom (P)

Dr. sc. Jadranka Pavić

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

ZVU, dvorana 3

Zdr. njega bolesnika u JIL (P) – izborni

Irena Kovačević, dipl.med.techn.

12.45 – 15.00

Ksaver 196a, dvorana 403

UTORAK, 13.02.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdr. njega osoba s invaliditetom (P)

Dr. sc. Jadranka Pavić

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

ZVU, dvorana 3

Zdr. njega bolesnika u JIL (P) – izborni

Irena Kovačević, dipl.med.techn.

12.45 – 15.00

Ksaver 196a, dvorana 403

SRIJEDA, 14.02.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdr. njega osoba s invaliditetom (P)

Dr. sc. Jadranka Pavić

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

ZVU, dvorana 3

Zdr. njega bolesnika u JIL (P) – izborni

Irena Kovačević, dipl.med.techn.

12.30 – 14.45

Ksaver 196a, dvorana 403

ČETVRTAK, 15.02.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega starijih osoba (P)

Dr. sc. Biserka Sedić

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

ZVU, dvorana 3

Zdravstvena njega ovisnika (P) – izborni

Dr. sc. Biserka Sedić

12.45 – 15.00

Ksaver 209, dvorana 210

PETAK, 16.02.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega starijih osoba (P)

Dr. sc. Biserka Sedić

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

ZVU, dvorana 3

Zdravstvena njega ovisnika (P) – izborni

Dr. sc. Biserka Sedić

12.45 – 15.00

Ksaver 209, dvorana 210

PONEDJELJAK, 19.02.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega starijih osoba (P)

Dr. sc. Biserka Sedić

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

ZVU, dvorana 3

Zdravstvena njega ovisnika (P) – izborni

Dr. sc. Biserka Sedić

12.45 – 15.00

Ksaver 209, dvorana 210

UTORAK, 20.02.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega starijih osoba (P)

Dr. sc. Biserka Sedić

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

ZVU, dvorana 3

Zdravstvena njega ovisnika (P) – izborni

Dr. sc. Biserka Sedić

12.45 – 15.00

Ksaver 209, dvorana 210

SRIJEDA, 21.02.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega starijih osoba (P)

Dr. sc. Biserka Sedić

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

ZVU, dvorana 3

Zdravstvena njega ovisnika (P) – izborni

Dr. sc. Biserka Sedić

12.45 – 15.00

Ksaver 209, dvorana 209

ČETVRTAK, 22.02.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega starijih osoba (P)

Dr. sc. Biserka Sedić

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

ZVU, dvorana 3

Sestrinska skrb za obitelj (P)

dr. sc. Jadranka Pavić

 

12.45 – 15.00

15.15 – 17.30

ZVU, dvorana 3

PETAK, 23.02.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Sestrinska skrb za obitelj (P)

dr. sc. Jadranka Pavić

 

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

13.00 – 15.15

ZVU, dvorana 3

Voditeljica studija sestrinstva
Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

 

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega odraslih II možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega u zajednici možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega u kući možete pogledati ovdje.

Popis studenata možete pogledati ovdje.