Posljednja izmjena: 07.03.2018. 11:04

RASPORED NASTAVE 1. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA SESTRINSTVA

II. SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2017/2018. 

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove zdravstvene njege (P)

Dr. sc. Snježana Čukljek

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(26.02. – 19.03.2018.)

08.00 – 10.15

(26.02. i 05.03.)

26.02. – Mlinarska cesta 38, dvorana 3
05.03.- Mlinarska cesta 38, dvorana 2

08.00 – 09.30

(12.03. i 19.03.)

Mlinarska cesta 38, dvorana 2

Komunikacijske vještine (P)

Dr.sc. Damir Lučanin

(26.02. – 26.03.2018.)

10.30 – 12.45

26.02. – Amfiteatar, Mlinarska cesta 34
od 05.03. – Mlinarska cesta 38, dvorana 2

Informatika u zdravstvenoj njezi (P)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja Szekeres

(26.02. – 26.03.2018.)

13.00 – 15.15

26.02. – Amfiteatar, Mlinarska cesta 34
od 05.03. – Mlinarska cesta 38, dvorana 2

Dijetetika (P)

Eva Pavić, univ.spec.dipl.ing.

(26.02. – 14.05.2018.)

15.30 – 17.45

26.02. – Ksaver 196a, dvorana 403
od 05.03. – Mlinarska cesta 38, dvorana 2

Farmakologija (P)

Prof.dr.sc. Josip Čulig

(26.02. – 14.05.2018.)

18.00 – 20.15

Mlinarska cesta 38, dvorana 3

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove zdravstvene njege (S) – Grupa 1

Dr. sc. Snježana Čukljek;

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(27.02. – 20.03.2018.)

08.00 – 10.15

(27.02. i 06.03.)

Mlinarska cesta 38, dvorana 5

08.00 – 09.30

(13.03. i 20.03.)

Mlinarska cesta 38, dvorana 5

Osnove zdravstvene njege (S) – Grupa 3

Dr. sc. Snježana Čukljek;

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(27.02. – 20.03.2018.)

10.30 – 12.45

(27.02. i 06.03.)

Mlinarska cesta 38, dvorana 5

10.30 – 12.00

(13.03. i 20.03.)

Mlinarska cesta 38, dvorana 5

Osnove zdravstvene njege (S) – Grupa 2

Dr. sc. Snježana Čukljek;

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(27.02. – 20.03.2018.)

13.00 – 15.15

(27.02. i 06.03.)

Mlinarska cesta 38, dvorana 6

13.00 – 14.30

(13.03. i 20.03.)

Mlinarska cesta 38, dvorana 6

Komunikacijske vještine (V)

Dr.sc. Damir Lučanin

(27.02. – 27.03.2018.)

10.30 – 12.45 Grupa 1

Mlinarska cesta 38, dvorana 7

Komunikacijske vještine (V)

Janko Babić, prof.

(27.02. – 27.03.2018.)

13.00 – 15.15 Grupa 5

Mlinarska cesta 38, dvorana 8

Komunikacijske vještine (V)

Dr.sc. Damir Lučanin

(27.02. – 27.03.2018.)

13.00 – 15.15 Grupa 6

Mlinarska cesta 38, dvorana 7

Farmakologija (V)

Prof.dr.sc. Josip Čulig

(27.02. – 27.03.2018.)

15.30 – 17.45 Grupa 5

Mlinarska cesta 38, dvorana 6

Komunikacijske vještine (V)

Dr.sc. Damir Lučanin

(27.02. – 27.03.2018.)

15.30 – 17.45 Grupa 4

Mlinarska cesta 38, dvorana 8

Komunikacijske vještine (V)

Janko Babić, prof.

(27.02. – 27.03.2018.)

15.30 – 17.45 Grupa 2

Mlinarska cesta 38, seminarska dvorana

Dijetetika (V)

Eva Pavić, univ.spec.dipl.ing.

(27.02. – 27.03.2018.)

18.00 – 20.15 Grupa 2

Mlinarska cesta 38, dvorana 7

Dijetetika (V)

Eva Pavić, univ.spec.dipl.ing.

(27.02. – 27.03.2018.)

18.00 – 20.15 Grupa 4

Mlinarska cesta 38, seminarska dvorana

Farmakologija (V)

Prof.dr.sc. Josip Čulig

(27.02. – 27.03.2018.)

18.00 – 20.15 Grupa 3

Mlinarska cesta 38, dvorana 6

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja Szekeres

(10.04. – 12.06 2018.)

15.30 – 17.45 Grupa 5

Mlinarska cesta 38, dvorana 8

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja Szekeres

(10.04. – 12.06.2018.)

15.30 – 17.45 Grupa 6

Ksaver 209, dvorana 304

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove zdravstvene njege (S) – Grupa 4

Dr. sc. Snježana Čukljek;

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(28.02. – 21.03.2018.)

08.00 – 10.15

(28.02. i 07.03.)

Mlinarska cesta 38, dvorana 5

08.00 – 09.30

(14.03. i 21.03.)

Mlinarska cesta 38, dvorana 5

Zdr. njega utemeljena na dokazima (P) – izborni

Doc.dr.sc. Sonja Kalauz

(11.04. – 02.05.2018. te 16.05.)

08.00 – 10.15

Mlinarska cesta 38, seminarska dvorana

15.30 – 17.45

(samo 16.05.)

Mlinarska cesta 38, dvorana 7

Proces zdravstvene njege (P)

Dr. sc. Snježana Čukljek

(28.02. – 18.04.2018.)

10.30 – 12.45

Mlinarska cesta 38, dvorana 2

10.30 – 12.00

(18.04.2018.)

Mlinarska cesta 38, dvorana 2

Temeljni hitni medicinski postupci (P) – izborni

Irena Kovačević, dipl.med.techn

Sanja Ledinski Fičko, dipl.med.techn.

(11.04. – 09.05.2018.)

13.00 – 15.15

Ksaver 196a, dvorana 403

14.30 – 16.45

(09.05.2018.)

 

Farmakologija (V)

Prof.dr.sc. Josip Čulig

(28.02. – 28.03.2018.)

13.00 – 15.15 Grupa 4

Mlinarska cesta 38, dvorana 7

Dijetetika (V)

Eva Pavić, univ.spec.dipl.ing.

(28.02. – 28.03.2018.)

13.00 – 15.15 Grupa 3

Mlinarska cesta 38, dvorana 6

Dijetetika (V)

Eva Pavić, univ.spec.dipl.ing.

(28.02. – 28.03.2018.)

13.00 – 15.15 Grupa 1

Mlinarska cesta 38, seminarska dvorana

Dijetetika (V)

Eva Pavić, univ.spec.dipl.ing.

(28.02. – 28.03.2018.)

15.30 – 17.45 Grupa 5

Mlinarska cesta 38, dvorana 6

Farmakologija (V)

Prof.dr.sc. Josip Čulig

(28.02. – 28.03.2018.)

15.30 – 17.45 Grupa 1

Mlinarska cesta 38, dvorana 7

Informatika u zdravstvenoj njezi (V) – Grupa 3

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja Szekeres

(28.02. – 09.05.2018.)

15.30 – 17.45

Mlinarska cesta 38, dvorana 8

17.00 – 19.15

(09.05.2018.)

Informatika u zdravstvenoj njezi (V) – Grupa 4

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja Szekeres

(28.02. – 02.05.2018.)

15.30 – 17.45

Ksaver 209, dvorana 304

15.30 – 17.45 (23.05.2018.)

 

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Proces zdravstvene njege (S)

Dr.sc. Snježana Čukljek

(01.03. – 12.04.2018.)

08.00 – 10.15 Grupa 2

Mlinarska cesta 38, dvorana 5

Dijetetika (S)

Eva Pavić, univ.spec.dipl.ing.

(01.03. – 29.03.2018.)

08.00 – 10.15 Grupa 4

Mlinarska cesta 38, dvorana 6

Dijetetika (S)

Eva Pavić, univ.spec.dipl.ing.

(01.03. – 29.03.2018.)

08.00 – 10.15 Grupa 3

Mlinarska cesta 38, dvorana 7

Timski rad u sestrinstvu (S) – izborni

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(19.04. – 03.05.2018.)

08.00 – 10.15

Grupa 1

Mlinarska cesta 38, dvorana 7

Timski rad u sestrinstvu (S) – izborni

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(19.04. – 03.05.2018.)

10.30 – 12.45

Grupa 2

Mlinarska cesta 38, dvorana 7

Proces zdravstvene njege (S)

Dr.sc. Snježana Čukljek

(01.03. – 12.04.2018.)

10.30 – 12.45 Grupa 4

Mlinarska cesta 38, dvorana 5

Dijetetika (S)

Eva Pavić, univ.spec.dipl.ing.

(01.03. – 29.03.2018.)

10.30 – 12.45 Grupa 1

Mlinarska cesta 38, dvorana 6

Dijetetika (S)

Eva Pavić, univ.spec.dipl.ing.

(01.03. – 29.03.2018.)

10.30 – 12.45 Grupa 2

Mlinarska cesta 38, dvorana 7

Proces zdravstvene njege (S)

Dr.sc. Snježana Čukljek

(01.03. – 12.04.2018.)

13.00 – 15.15 Grupa 3

Mlinarska cesta 38, dvorana 5

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja Szekeres

(01.03. – 10.05.2018.)

15.30 – 17.45 Grupa 1

Mlinarska cesta 38, dvorana 8

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja Szekeres

(01.03. – 10.05.2018.)

15.30 – 17.45 Grupa 2

Ksaver 209, dvorana 304

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja Szekeres

(samo 14.06.2018.)

15.30 – 17.45 Grupa 5

Ksaver 209, dvorana 304

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja Szekeres

(samo 14.06.2018.)

15.30 – 17.45 Grupa 6

Mlinarska cesta 38, dvorana 8

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Timski rad u sestrinstvu (P) – izborni

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(02.03. – 20.04.2018.)

08.00 – 10.15

Mlinarska cesta 38, dvorana 2

Timski rad u sestrinstvu (S) – izborni

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(samo 27.04. i 04.05.2018.)

08.00 – 10.15

Grupa 1

Mlinarska cesta 38, dvorana 4

Timski rad u sestrinstvu (S) – izborni

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(samo 27.04. i 04.05.2018.)

10.30 – 12.45

Grupa 2

Mlinarska cesta 38, dvorana 4

Komunikacijske vještine (V)

Dr.sc. Damir Lučanin

(02.03. – 13.04.2018.)

10.30 – 12.45 Grupa 3

Mlinarska cesta 38, seminarska dvorana

Proces zdravstvene njege (S)

Dr.sc. Snježana Čukljek

(02.03. – 20.04.2018.)

10.30 – 12.45 Grupa 1

Mlinarska cesta 38, dvorana 6

Psihologija cjeloživotnog vijeka (P) – izborni

Dr.sc. Mirna Kostović Srzentić

(02.03. – 13.04.2018.)

13.00 – 15.15

Ksaver 196a, dvorana 404

Farmakologija (V)

Prof.dr.sc. Josip Čulig

(02.03. – 13.04.2018.)

15.30 – 17.45 Grupa 2

Mlinarska cesta 38, dvorana 8

Napomene:

 • Nastava prema rasporedu započinje 02.2018.
 • Raspored kliničkih vježbi biti će objavljen naknadno, a početak je planiran od 05.2018.

 

Raspored studenata po grupama za seminare kolegija Timski rad u sestrinstvu (S):

 1. Grupa: od 1. ANIĆ MARTINA do 29. KREŠIĆ SANDI
 2. Grupa: od 30. KRISTIĆ MARTINA do 58. VUJATOVIĆ HELENA

 

Raspored studenata po grupama za kolegij Osnove zdr. njege, Proces zdr. njege, Dijetetika (S):

 1. Grupa: od ANIĆ MARTINA do 27. DODIG PETRA
 2. Grupa: od DOLIBAŠIĆ MIHAELA do 54. KOBAŠ ANA
 3. Grupa: od KODŽOMAN VIKTORIA do 80. PERAIĆ ANTONIA
 4. Grupa: od PERIĆAK DOROTEJA do 109. ZEBIĆ ANAMARIJA

 

Raspored studenata po grupama za kolegij Farmakologija (V), Dijetetika (V):

 1. Grupa: od ANIĆ MARTINA do 22. CIGANOVIĆ INES
 2. Grupa: od ČALE NIKOLINA do 44. JAZVO IVANA
 3. Grupa: od JELIĆ NIKOLINA do 65. MAGLICA IVONA
 4. Grupa: od MAJKIĆ BOSILJKA do 87. PROKOPOVIĆ ANTONIO
 5. Grupa: od PUDIĆ MARK do 109. ZEBIĆ ANAMARIJA

 

Raspored studenata po grupama za kolegij Komunikacijske vještine (V), Informatika u zdr. nj. (V):

 1. Grupa: od ANIĆ MARTINA do 18. BOŽIĆ TONI
 2. Grupa: od BRLEKOVIĆ MATEA do 36. GRGIĆ ILIJANA
 3. Grupa: od HORVAT PETRA do 54. KOBAŠ ANA
 4. Grupa: od KODŽOMAN VIKTORIA do 71. MATANOVIĆ IZABELA
 5. Grupa: od MATOVINA LAURA do 89. RAKOŠ ŽAKLINA
 6. Grupa: od RISOVIĆ OZANA do 109. ZEBIĆ ANAMARIJA

 

Raspored vježbi izbornog kolegija Psihologija cjeloživotnog vijeka (V)

Grupa

Datum

Vrijeme

Mjesto

Grupa 1

17.04.2018.

18.00 – 20.15

Ksaver 209, dvorana 209

24.04.2018.

18.00 – 20.15

Ksaver 209, dvorana 209

02.05.2018.

18.00 – 20.15

Ksaver 209, dvorana 209

11.05.2018.

15.30 – 17.45

Ksaver 209, dvorana 209

17.05.2018.

15.30 – 17.45

Ksaver 209, dvorana 209

Grupa 2

18.04.2018.

18.00 – 20.15

Ksaver 209, dvorana 209

25.04.2018.

18.00 – 20.15

Ksaver 209, dvorana 209

03.05.2018.

18.00 – 20.15

Ksaver 209, dvorana 210

11.05.2018.

18.00 – 20.15

Ksaver 209, dvorana 209

18.05.2018.

15.30 – 17.45

Ksaver 209, dvorana 209

Grupa 1: 01. BABIĆ MARINA – 15. JURJEVIĆ MIRNA

Grupa 2: 16. KARAJIĆ BENJAMIN – 30. VUKIĆ ANTONELA

 

Raspored vježbi izbornog kolegija Zdravstvena njega utemeljena na dokazima (V)

Datum

Vrijeme

Mjesto

09.04.2018.

09.30 – 13.30

Informatička, ZVU, dvorana 8

10.04.2018.

10.30 – 14.30

Informatička, Ksaver 209, dvorana 304

16.04.2018.

09.30 – 13.30

Informatička, ZVU, dvorana 8

Voditeljica studija sestrinstva
Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

 

Popis studenata i raspored po grupama možete pogledati ovdje.

Raspored kliničkih vježbi iz kolegija Proces zdravstvene njege možete pogledati ovdje.

Raspored kliničkih vježbi iz kolegija Osnove zdravstvene njege možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi u kabinetu iz kolegija Proces zdravstvene njege možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi u kabinetu iz kolegija Osnove zdravstvene njege možete pogledati ovdje.