Posljednja izmjena: 01.12.2017. 9:35

RASPORED NASTAVE 1. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA SESTRINSTVA

AKADEMSKA GODINA 2017/2018. – I. SEMESTAR

 

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Uvodno predavanje

(samo 02.10.2017.)

9.00 sati

Dvorana 2, Mlinarska 38

Mikrobiologija s parasitologijom (P)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

(od 09.10. do 11.12.2017.)

08.00 – 10.15

Mlinarska 38, dvorana 3,

 

11.12 – Rockefellerova 2, amfiteatar

14.00 – 16.15

(samo 11.12.)

Osnove zdravstvene njege (P)

Dr.sc. Snježana Čukljek

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(od 09.10. do 04.12.2017.)

10.30 – 12.45

Mlinarska 38, dvorana 3

 

Fiziologija (P)

Dr.sc. Ivna Kocijan

(od 09.10. do 04.12.2017.)

12.45 – 15.00

Mlinarska 38, dvorana 3

Anatomija (P)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

(od 09.10. do 27.11.2017.)

15.15 – 16.45

Dvorana 401/402,

Ksaver 196a

Engleski jezik (S) – izborni

Petar Režić, prof.

(od 09.10. do 11.12.2017.)

17.15 – 19.30

Grupa 2

Mlinarska 38, dvorana 2

Njemački jezik (S) – izborni

Sanda Marjanović, prof.

(od 09.10. do 11.12.2017.)

17.45 – 20.00

Ksaver 209, dvorana 209

Profesionalni razvoj u sestrinstvu (S) – izborni

Dr.sc. Snježana Čukljek

(samo 15.01.2018.)

14.00 – 16.15

Grupa 2

Ksaver 196a, dvorana 403

Profesionalni razvoj u sestrinstvu (S) – izborni

Dr.sc. Snježana Čukljek

(samo 22.01.2018.)

14.00 – 16.15

Grupa 3

Ksaver 196a, dvorana 403

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fiziologija (P)

Dr.sc. Ivna Kocijan

(samo 03.10.2017. u ovom terminu)

08.00 – 10.15

Ksaver 196a, dvorana 403

Osnove zdravstvene njege (P)

Dr.sc. Snježana Čukljek

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(samo 05.12.2017. u ovom terminu)

08.00 – 10.15

Mlinarska 38, dvorana 2

Osnove zdravstvene njege (S)

Dr.sc. Snježana Čukljek

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

 (od 10.10. do 21.11.2017.)

08.00 – 09.30

Grupa 1

Mlinarska 38, dvorana 6

08.00 – 10.15

(samo 21.11.)

Mlinarska 38, dvorana 6

Osnove zdravstvene njege (S)

Dr.sc. Snježana Čukljek

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

 (od 10.10. do 21.11.2017.)

09.45 – 11.15

Grupa 2

Mlinarska 38, dvorana 6

10.30 – 12.45

(samo 21.11.)

Mlinarska 38, dvorana 6

Anatomija (V)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

(od 10.10. do 12.12.2017.)

09.45 – 11.15

Grupa 4

Ksaver 209, Dvorana 303

18.30 – 20.00

(05. i 12.12.2017.)

Anatomija (V)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

(od 10.10. do 12.12.2017.)

11.30 – 13.00

Grupa 1

Ksaver 209, Dvorana 303

17.00 – 18.30

(05. i 12.12.2017.)

Fiziologija (V)

Dr.sc. Ivna Kocijan

(od 03.10. do 05.12.2017.)

11.30 – 13.00

Grupa 5

Mlinarska 38, Dvorana 8

Filozofija i etika u sestrinstvu (S)

Marija Brdarević, prof.

(od 10.10. do 07.11.2017.)

13.15 – 15.30

Grupa 4

Mlinarska 38, dvorana 7

Anatomija (V)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

(od 10.10. do 12.12.2017.)

13.15 – 14.45

Grupa 2

Ksaver 209, Dvorana 303

14.00 – 15.30

(05. i 12.12.2017.)

Profesionalni razvoj u sestrinstvu (S) – izborni

Dr.sc. Snježana Čukljek

(od 19.12. do 23.01.2018. u ovom terminu)

14.00 – 16.15

Grupa 1

Ksaver 196a, dvorana 403

Anatomija (V)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

(od 10.10. do 12.12.2017.)

15.00 – 16.30

Grupa 3

Ksaver 209, Dvorana 303

15.30 – 17.00

(05. i 12.12.2017.)

Fiziologija (V)

Dr.sc. Ivna Kocijan

(od 03.10. do 05.12.2017.)

16.45 – 18.15

Grupa 4

Mlinarska 38, Dvorana 8

Fiziologija (V)

Dr.sc. Ivna Kocijan

(od 03.10. do 05.12.2017.)

18.15 – 19.45

Grupa 1

Mlinarska 38, Dvorana 8

Anatomija (V)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

(od 10.10. do 28.11.2017. u ovom terminu)

16.45 – 18.15

Grupa 5

Ksaver 209, Dvorana 303

Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja (P)

Marko Šušak, prof.; Dr.sc. Tomislav Krpan

(samo 19.12.2017. u ovom  terminu)

16.30 – 18.45

Ksaver 196a, dvorana 403

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Proces zdravstvene njege (P)

Dr.sc. Snježana Čukljek

(od 04.10. do 06.12.2017. u ovom terminu)

08.00 – 10.15

Mlinarska 38, dvorana 2

Filozofija i etika u sestrinstvu (S)

Marija Brdarević, prof.

(od 11.10. do 15.11.2017.)

10.30 – 12.45

Grupa 1

Mlinarska 38, dvorana 4

Osnove zdravstvene njege (S)

Dr.sc. Snježana Čukljek

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

 (od 11.10. do 29.11.2017.)

10.30 – 12.00

Grupa 3

Mlinarska 38, dvorana 6

10.30 – 12.45

(samo 29.11.)

Osnove zdravstvene njege (S)

Dr.sc. Snježana Čukljek

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(od 11.10. do 29.11.2017.)

12.00 – 13.30

Grupa 4

Mlinarska 38, dvorana 6

12.45 – 15.00

(samo 29.11.)

Osnove medicinske kemije i biokemije (P)

Karmen Bilić, dipl.ing.

(od 04.10. do 08.11.2017.)

13.45 – 16.00

Mlinarska bb, amfiteatar

Profesionalni razvoj u sestrinstvu (S) – izborni

Dr.sc. Snježana Čukljek

(od 20.12. do 24.01.2018. u ovom terminu)

14.00 – 16.15

Grupa 2

Ksaver 196a, dvorana 404

Anatomija (P)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

(29.11. – 13.12. u ovom terminu)

15.00 – 16.30

Dvorana 404,

Ksaver 196a

Anatomija (V)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

(6.12 i 13.12.2017. u ovom terminu)

16.30 – 18.00

Grupa 5

 Ksaver 209, Dvorana 107

13.12. -Ksaver 209, Dvorana 303

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo (P)

Vitomir Boić, dipl.iur.

(od 04.10. do 13.12.2017.)

16.45 – 19.00

Mlinarska 34, amfiteatar

18.00 – 20.15

(samo 06. i 13.12.)

Mlinarska 34, amfiteatar

Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja (P)

Marko Šušak, prof.; Dr.sc. Tomislav Krpan

(samo 20.12.2017. u ovom  terminu)

16.30 – 18.00

Mlinarska 38, dvorana 3

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Profesionalni razvoj u sestrinstvu (P) – izborni

Dr.sc. Snježana Čukljek

(od 23.11. do 07.12.2017. u ovom terminu)

08.15 – 10.30

Mlinarska 38, dvorana 3

Mikrobiologija s parasitologijom (V)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

(od 12.10. do 09.11.2017.)

10.45 – 13.00

Grupa 5

Zavod za mikrobiologiju

Rockefellerova 2 (2. kat)

Filozofija i etika u sestrinstvu (P)

Marija Brdarević, prof.

(od 05.10. do 07.12.2017.)

13.15 – 15.30

Mlinarska 38, dvorana 3

Filozofija i etika u sestrinstvu (S)

Marija Brdarević, prof.

(od 12.10. do 09.11.2017.)

10.45 – 13.00

Grupa 3

Mlinarska 38, dvorana 6

Filozofija i etika u sestrinstvu (S)

Marija Brdarević, prof.

(od 16.11. do 14.12.2017.)

11.00 – 13.15

Grupa 2

Mlinarska 38, dvorana 6

14.12 – Mlinarska 38, seminarska dvorana

14.00 – 16.15

(samo 14.12.2017.)

Proces zdravstvene njege (S)

Dr.sc. Snježana Čukljek

(od 05.10. do 16.11.2017.)

09.00 – 10.30

Grupa 2

Mlinarska 38, dvorana 6

08.00 – 10.15

(samo 16.11.)

Profesionalni razvoj u sestrinstvu (S) – izborni

Dr.sc. Snježana Čukljek

(od 21.12. do 25.01.2018. u ovom terminu)

14.00 – 16.15

Grupa 3

Mlinarska 38, dvorana 3

Anatomija (P)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

(od 16.11 do 07.12.2017.)

16.00 – 17.30

Dvorana 401/402,

Ksaver 196a

Mikrobiologija s parasitologijom (V)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

(od 12.10. do 09.11.2017.)

17.00 – 19.15

Grupa 4

Zavod za mikrobiologiju

Rockefellerova 2 (2. kat)

Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja (P)

Marko Šušak, prof.; Dr.sc. Tomislav Krpan

(od 16.11. do 14.12.2017. u ovom terminu)

17.45 – 20.00

Mlinarska 34, amfiteatar

16.30 – 18.45

(14.12.2017.)

Engleski jezik (S) – izborni

Petar Režić, prof.

(od 05.10. do 09.11.2017. u ovom terminu)

16.15 – 18.30

Grupa 1

Mlinarska 38, dvorana 7

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Proces zdravstvene njege (S)

Dr.sc. Snježana Čukljek

(od 06.10. do 17.11.2017.)

08.00 – 09.30

Grupa 1

Mlinarska 38, dvorana 6

08.00 – 10.15

(samo 17.11.)

Fiziologija (V)

Dr.sc. Ivna Kocijan

(od 06.10. do 08.12.2017.)

08.00 – 09.30

Grupa 3

Mlinarska 38, Dvorana 8

Proces zdravstvene njege (S)

Dr.sc. Snježana Čukljek

(od 06.10. do 17.11.2017.)

09.45 – 11.15

Grupa 3

Mlinarska 38, dvorana 6

10.30 – 12.45

(samo 17.11.)

Mikrobiologija s parasitologijom (V)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

(od 13.10. do 10.11.2017.)

10.30 – 12.45

Grupa 1

Zavod za mikrobiologiju

Rockefellerova 2 (2. kat)

Fiziologija (V)

Dr.sc. Ivna Kocijan

(od 06.10. do 08.12.2017.)

09.45 – 11.15

Grupa 6

Mlinarska 38, Dvorana 8

Proces zdravstvene njege (P)

Dr.sc. Snježana Čukljek

(samo 08.12.2017. u ovom terminu)

11.30 – 13.45

Mlinarska 38, dvorana 2

Profesionalni razvoj u sestrinstvu (P) – izborni

Dr.sc. Snježana Čukljek

(24.11. i 01.12.2017. u ovom terminu)

11.30 – 13.45

Mlinarska 38, dvorana 2

Proces zdravstvene njege (S)

Dr.sc. Snježana Čukljek

(od 06.10. do 17.11.2017.)

11.30 – 13.00

Grupa 4

Mlinarska 38, dvorana 6

13.00 – 15.15

(samo 17.11.)

Mikrobiologija s parasitologijom (V)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

(od 13.10. do 10.11.2017.)

12.45 – 15.00

Grupa 3

Zavod za mikrobiologiju

Rockefellerova 2 (2. kat)

Fiziologija (V)

Dr.sc. Ivna Kocijan

(od 06.10. do 08.12.2017.)

13.00 – 14.30

Grupa 2

Mlinarska 38, Dvorana 8

14.00 – 15.30

(24.11. – 08.12.)

Profesionalni razvoj u sestrinstvu (S) – izborni

Dr.sc. Snježana Čukljek

(samo 26.01.2018.)

14.00 – 16.15

Grupa 1

Ksaver 196, dvorana 405

Osnove medicinske kemije i biokemije (S)

Karmen Bilić, dipl.ing.

(od 06.10. do 13.10.2017.)

14.30 – 16.45

Grupa 1

Mlinarska 38, dvorana 6

15.15 – 16.45

(13.10.2017.)

Osnove medicinske kemije i biokemije (S)

Karmen Bilić, dipl.ing.

(06.10. i 20.10.2017.)

17.00 – 19.15

Grupa 2

Mlinarska 38, dvorana 6

15.15 – 16.45

(20.10.2017.)

Osnove medicinske kemije i biokemije (S)

Karmen Bilić, dipl.ing.

(od 13.10. do 20.10.2017.)

17.00 – 19.15

Grupa 3

Mlinarska 38, dvorana 6

17.00 – 18.30

(20.10.2017.)

Osnove medicinske kemije i biokemije (S)

Karmen Bilić, dipl.ing.

(od 27.10. do 03.11.2017.)

17.00 – 19.15

Grupa 4

Mlinarska 38, dvorana 6

17.00 – 18.30

(03.11.2017.)

Engleski jezik (S) – izborni

Petar Režić, prof.

(od 17.11. do 08.12.2017. u ovom terminu)

15.30 – 17.45

Grupa 1

Mlinarska 38, dvorana 4

Mikrobiologija s parasitologijom (V)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

(od 13.10. do 10.11.2017.)

17.00 – 19.15

Grupa 2

Zavod za mikrobiologiju

Rockefellerova 2 (2. kat)

 

Raspored vježbi za kolegij:
Osnove medicinske kemije i biokemije

Datum

Vrijeme

Grupa

Mjesto

17.11.2017.

15.30 – 19.15

Grupa 1

*biti će objavljeno naknadno

24.11.2017.

15.30 – 19.15

Grupa 2

01.12.2017.

15.30 – 19.15

Grupa 3

08.12.2017.

15.30 – 19.15

Grupa 4

15.12.2017.

15.30 – 19.15

Grupa 5

Napomene:

  • Nastava prema rasporedu započinje 02.10.2017.
  • Početak Kliničkih vježbi planiran je od 11.12.2017. do završetka akademske godine, a raspored vježbi biti će objavljen naknadno.
  • Grupe izbornog kolegija Engleski jezik mijenjaju termine u tjednima 13. – 24.11.2017. (Grupa 1 u tom tjednu ide u terminu ponedjeljak, a grupa 2 petak zbog kolizije s Osnove med. kemije i biokemije (V) G1 i G2) U slučaju dodatnih individualnih kolizija u dogovoru s nastavnikom molimo zamijeniti grupe za navedeni termin.

 

Voditeljica studija sestrinstva
Dr.sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

Popis studenata i raspored po grupama možete pogledati ovdje.

Raspored kliničkih vježbi iz kolegija Proces zdravstvene njege možete pogledati ovdje.

Raspored kliničkih vježbi iz kolegija Osnove zdravstvene njege možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi u kabinetu iz kolegija Proces zdravstvene njege možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi u kabinetu iz kolegija Osnove zdravstvene njege možete pogledati ovdje.