Posljednja izmjena: 02.03.2018. 13:07

RASPORED NASTAVE 2. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA SESTRINSTVA

IV. SEMESTAR AKADEMSKA GODINA 2017/2018.

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (P)

doc.dr. sc. Sonja Kalauz

 (od 26.02.do  09.04. 2018.)

08.00 – 10.15

Ksaver 196a, dvorana 405

Zdravstvena njega djeteta (P)

Vesna Turuk, prof.

(od 26.02. do 9.04.2018.)

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 405

Neurologija(P)

doc.dr.sc. Ines Lazibat

(od 26.02. do 26.03.2018.)

13.00 – 15.15

Amfiteatar, Mlinarska cesta BB

Zdravstvena njega onkoloških bolesnika

dr.sc. Snježana Čukljek

(09.04. 2018.)

13.00 – 16.45

Mlinarska cesta 38, dvorana 4

Zdravstvena njega onkoloških bolesnika

dr.sc. Snježana Čukljek

26.02.2018.

15.30 – 17.45

Mlinarska cesta 38, dvorana 4

Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata (S)

dr.sc. Biserka Sedić

05.03.  i 12.03. 2018.

15.30 – 17.45

Ksaver 209, dvorana 209

Socijalna psihologija u zdravstvu (P)

Morana Bilić, prof.

(od 19.03. do 23.04.2018.)

15.30 – 17.15

Ksaver 209, dvorana 209

Javno zdravstvo (V)

dr.sc.Ivana Jurčić Čulina

(od 07.05. do 04.06.2018.)

15.15 – 17.45

grupa 1

Mlinarska cesta 38, seminarska dvorana

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

 

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (S)

doc.dr. sc. Sonja Kalauz

 (27.2. do 27.03.2018.)

8.00 – 10.15

grupa 3

Mlinarska cesta 38, dvorana 6

Zdravstvena njega djeteta (S)

Vesna Turuk, prof.

(od 27.02. do 20.03.2018.)

8.00 – 10.15

grupa 1

Mlinarska cesta 38, dvorana 7

Zdravstvena njega odraslih II (S)

Dr.sc. Biserka Sedić

(od 27.02. do 20.03.2018.)

8.00 – 10.15

grupa 2

Ksaver 209, dvorana 210

Zdravstvena njega odraslih I (P)

dr.sc. Biserka Sedić

(od 27.02. do 27.3.2018.)

10.30 – 12.45

 

Ksaver 196a, dvorana 405

Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata (S)

dr.sc. Biserka Sedić

(10.04.2018.)

10.30 – 12.45

 

Ksaver 209, dvorana 209

 Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (P)

doc.dr. sc. Sonja Kalauz

 (od 27.02. do 20.3.2018)

13.00 – 15.15

Ksaver 196a, dvorana 403

Pedijatrija (P)

prof.dr.sc. Andrea Cvitković Roić

(od 27.02. do  15.05.2018)

 

15.15 – 17.30

Ksaver 196a, dvorana 403

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

 

Zdravstvena njega djeteta (S)

Vesna Turuk, prof.

(od 28.02. do 21.03.2018.)

8.00 – 10.15

Grupa 2

Mlinarska cesta 38, dvorana 7

Zdravstvena njega odraslih II (S)

Dr.sc. Biserka Sedić

(od 01.03. do 21.03.2018.)

8.00 – 10.15

Grupa 3

Ksaver 209, dvorana 209

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (S)

doc.dr. sc. Sonja Kalauz

 (28.2. do 28.03.2018.)

8.00 – 10.15

Grupa1

Mlinarska cesta 38, dvorana 6

Zdravstvena njega djeteta (P)

Vesna Turuk, prof.

(11.04.2018.)

8.00 – 10.15

Mlinarska cesta 38, dvorana 2

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (S)

doc.dr. sc. Sonja Kalauz

 (28.2. do 28.03.2018)

10.30 – 12.45

grupa 2

Mlinarska cesta 38, dvorana 6

Zdravstvena njega djeteta (S)

Vesna Turuk, prof.

(od 28.02. do 21.03.2018.)

10.30 – 12.45

Grupa 3

Mlinarska cesta 38, dvorana 7

Zdravstvena njega odraslih II (S)

Dr.sc Biserka Sedić

. (od 28.02. do 21.03.2018.)

10.30 – 12.45

Grupa 1

Ksaver 209, dvorana 209

Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata (S)

dr.sc. Biserka Sedić

(11.04.2018.)

10.30 -12.45

Ksaver 209, dvorana 209

Dermatologija (P)

Mr.sc. Ines Sjerobabski Masnec

Dr.sc. Andrija Stanimirović

(od 28.02. do 28.03.2018.)

13.00 – 15.15

Mlinarska cesta 38, dvorana 3

Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata (S)

dr.sc. Biserka Sedić

(11.04.2018.)

13.00 – 15.15

Ksaver 209, dvorana 209

Socijalna psihologija  (V)

Iva Takšić, prof.

od 21.03.. do 25.04.2018

15.30 – 17.45

grupa 2

Mlinarska cesta 38, seminarska dvorana

Javno zdravstvo (V)

dr.sc.Ivana Jurčić Čulina

(02.05. – 30.05. 2018.)

 

15.15. – 17.45

 grupa 2

Mlinarska cesta 38, seminarska dvorana

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

 

Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata (P)

dr.sc. Biserka Sedić

(1.3. – 12.04. 2018.)

8.00 – 10.15

Ksaver 196a, dvorana 404

Zdravstvena njega djeteta (P)

Vesna Turuk, prof.

(od 01.03. do 12.04. 2018.)

10.30 – 12.45

Mlinarska cesta 38, dvorana 2

Javno zdravstvo (P)

dr.sc. Aleksandar Racz

Zvonimir Šostar, dr.med.

(01.03. – 12.04. 2018)

13.00 – 15.15

Mlinarska cesta 38, dvorana 2

Javno zdravstvo (P)

doc.dr.sc. Aleksandar Racz

Zvonimir Šostar, dr.med.

(od 09.04. do 10.05.2018)

15.15 – 17.30

Mlinarska cesta 38, dvorana 2

Socijalna psihologija u zdravstvu (V)

Iva Takšić prof.

(22.03. – 26.04. 2018)

15.30 – 17.45

Mlinarska cesta 38, seminarska dvorana

Javno zdravstvo (V)

dr.sc.Ivana Jurčić Čulina

 (03.05. – 07.06. 2018.)

 

15.30  – 17.45

grupa 3

Amfiteatar, Mlinarska cesta 34

Javno zdravstvo (V)

doc dr.sc. Aleksandar Racz

 (03.05. – 07.06. 2018.)

 

15.30  – 17.45

grupa 4

Mlinarska cesta 38, dvorana 6

PETAK

PREDMET

VRIJEME

 

Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta(P)

Vesna Turuk prof.

(02.03. do 13.4.2018.)

8.00 – 10.15

Ksaver 209, dvorana 210

Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta(P)

Vesna Turuk prof.

20.04.2018

15.15. -17.30

Ksaver 209, dvorana 210

Zdravstvena njega onkoloških bolesnika

dr.sc. Snježana Čukljek

(02.03. do 13.4. 2018.)

10.30 – 12.45

Mlinarska cesta 38, dvorana 4

Zdravstvena njega djeteta u jedinici intenzivnog liječenja (P)

Vesna Turuk, prof.

(2.3. do 13.04.2017.)

13.00 – 15.15

Ksaver 209, dvorana 209

Zdravstvena njega djeteta u jedinici intenzivnog liječenja (P)

Vesna Turuk, prof.

27.04.2018

15.15. -17.30

Ksaver 209, dvorana 209

Javno zdravstvo (V)

dr.sc.Ivana Jurčić Čulina.

(02.03. – 13.04. 2018.)

15.30  – 17.45

grupa 5

Mlinarska cesta 38, seminarska dvorana

Napomene:

  • Nastava prema rasporedu započinje 02.2018. Raspored je podložan promjenama.
  • Posebne kliničke vježbe počinju 04. 2018. Rasporedi će biti objavljeni naknadno.

 

POPIS I RASPORED STUDENATA PREMA GRUPAMA

Raspored studenata po grupama za seminare kolegija Zdravstvena njega djeteta, Zdravstvena njega odraslih I, Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi

  1. GRUPA: 01. ADAMOVIĆ MARTA – 33. JURAK MONIKA
  2. GRUPA: 34. KABLAR DRAGANA – 68. RAJIĆ KLARA
  3. GRUPA: 69. ROGIĆ ANTE – 102. ŽUPAN IVANA

 

Raspored studenata po grupama za kolegij Javno zdravstvo  (V):

  1. GRUPA: 01. ADAMOVIĆ MARTA – 20. DŽAKULA LUCIJA
  2. GRUPA: 21. ĐUKIĆ EMA – 40. LACKOVIĆ KRISTINA MARIJA
  3. GRUPA: 41. LAPIĆ ANĐELKA – 60. PAUŠIĆ PETRA
  4. GRUPA: 61. PEJAK LUCIJA – 82. TOMAC MARTIN
  5. GRUPA: 83. TOMIĆ MATEO – 102. ŽUPAN IVANA

Voditeljica studija sestrinstva
Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

 

Popis studenata možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi za izborni kolegij Prirodna prehrana – Dojenje možete pogledati ovdje.

 Raspored vježbi iz kolegija  Zdravstvena njega odraslih I možete pogledati ovdje.

Popis studenata iz kolegija Zdravstvena njega odraslih I i Zdravstvena njega majke i novorođenčeta možete pogledati ovdje.

Raspored kabinetskih vježbi iz kolegija Zdravstvena njega odraslih I možete pogledati ovdje.

Raspored za vježbe iz predmeta Higijena i epidemiologija možete pogledati ovdje.

Raspored za vježbe iz izbornog kolegija Terapija boli možete pogledati ovdje.