Posljednja izmjena: 10.10.2017. 12:26

RASPORED NASTAVE 2. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA SESTRINSTVA

AKADEMSKA GODINA 2017/2018. – III. SEMESTAR

 

 

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena psihologija (P)

Zrinka Pukljak Iričanin, prof.

Lada Perković, prof.

(od 9.10. do 11.12.2017.)

8.00 – 10.15

Mlinarska bb, amfiteatar

Zdr. njega majke i novorođenčeta (P)

Vesna Turuk, prof.

(od 9.10. do 27.11.2017.)

10.30 – 12.45

Mlinarska bb, amfiteatar

27.11. – Ksaver 196a, dvorana 403

10.30 – 13.30

(samo 27.11.)

Zdravstvena psihologija (V)

Zrinka Pukljak Iričanin, prof.

Lada Perković, prof.

(od 9.10. do 27.11.11.2017.)

13.45 – 15.15

Grupa 1

Mlinarska 38, seminarska dvorana

Terapija boli – izborni kolegij

Irena Kovačević, dipl. med. techn.

(od 20.11. do 18.12.2017.)

15.30 – 17.45

Mlinarska 38, dvorana 4

Osnove kliničke transfuzijske med. (P) – izborni

Doc. dr. sc. Branka Golubić-Ćepulić

 (od 09.10. do 13.11.2017.)

15.30 – 17.45

Mlinarska 38, dvorana 4

Sociologija zdravlja (S)

Prof.dr.sc. Ivan Markešić

(8.1.2018.)

15.00 – 17.15

Grupa 1

Mlinarska 38, dvorana 7

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena psihologija (V)

Zrinka Pukljak Iričanin, prof.

Lada Perković, prof.

(od 03.10. do 21.11.2017.)

08.00 – 9.30

Grupa 2

Ksaver 196a, dvorana 404

Zdravstvena psihologija (V)

Zrinka Pukljak Iričanin, prof.

Lada Perković, prof.

(od 03.10. do 21.11. 2017)

9.45 – 11.15

Grupa 3

Ksaver 196a, dvorana 404

Sestrinstvo i mediji (P) – izborni

dr.sc. Jadranka Pavić

(28.11., 5.12. 2017.)

8.00 – 11.15

Ksaver 196a, dvorana 404

Zdravstvena njega odraslih I (P)

Štefanija Ozimec Vulinec, prof.

Dr.sc. Biserka Sedić

(od 3.10. do 5.12.2017.)

11.30 – 13.45

Ksaver 196a, dvorana 404

Infektologija

Prof. dr. sc. Davorka Lukas

(od 03.10 do 31.10.2017.)

14.00 – 16.15

Mlinarska 38, dvorana 3

Osnove kliničke transfuzijske med. (P)

Doc.dr.sc. Branka Golubić-Ćepulić

(od 7.11. do 28.11.2017.)

14.00 – 16.15

Mlinarska 38, dvorana 3

Sociologija zdravlja (S)

prof dr. sc. Ivan Markešić

(od 5.12. do 16.01.2018.)

14.00 – 16.15

Grupa 2

Mlinarska 38, dvorana 3

 Higijena i epidemiologija (P)

Slavko Antolić, dr.med.

dr.sc. Aleksandar Racz

(od 3.10. do 5.12.2017.)

17.00 – 19.15

Mlinarska 38, dvorana 3

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega odraslih I (S)

Štefanija Ozimec Vulinec, prof.

Dr.sc. Biserka Sedić

(od 4.10. do 25.10.2017.)

08.00 – 10.15

Grupa 1

Ksaver 196a, dvorana 403

Zdravstvena njega odraslih I (S)

Štefanija Ozimec Vulinec, prof.

Dr.sc. Biserka Sedić

(od 4.10. do 25.10.2017.)

10.30 – 12.45

Grupa 2

Ksaver 196a, dvorana 403

Zdr. njega majke i novorođenčeta (S)

Vesna Turuk, prof.

(11. 10 2017.)

8.00 – 10.15

Grupa 3

Ksaver 209, dvorana 303

9.45 – 10.15

(samo 18. 10.)

Zdr. njega majke i novorođenčeta (S)

Vesna Turuk, prof.

(11.10.2017.)

10.30 – 12.45

Grupa 1

Ksaver 209, dvorana 303

11.30 – 12.45

(samo 18.10.)

Higijena i epidemiologija (S)

Slavko Antolić, dr.med.

dr.sc. Aleksandar Racz

(4.10. – 8.11.2017.)

08.00 – 10.15

Grupa 2

Mlinarska 38, seminarska dvorana

Higijena i epidemiologija (S)

Slavko Antolić, dr.med.

dr.sc. Aleksandar Racz

(4.10. – 8.11.2017.)

10.30 – 12.45

Grupa 3

Mlinarska 38, seminarska dvorana

Sestrinstvo i mediji (P)

dr.sc. Jadranka Pavić

(15.11, 22.11,29.11. 2017.)

8.00 – 10.15

Ksaver 196a, dvorana 403

Sestrinstvo i mediji (S)

dr.sc. Jadranka Pavić

6.12.2017.

8.00 – 10.15

grupa 1

Ksaver 196a, dvorana 403

Patofiziologija (P)

dr.sc. Duško Kardum

(04.10 – 13.12.2017.)

13.30 – 15.45

Ksaver 196a, dvorana 403

Sestrinstvo i mediji (S)

dr.sc. Jadranka Pavić

(20.12.2017.)

14.00 – 16.15

Grupa 1

Mlinarska 38, seminarska dvorana

Sestrinstvo i mediji (S)

dr.sc. Jadranka Pavić

(20.12.2017.)

14.00 – 16.15

Grupa 2

Mlinarska 38, dvorana 6

Sociologija zdravlja (P)

prof dr. sc. Ivan Markešić

(04.10 – 13.12.2017.)

16.15 – 18.30

Ksaver 196a, dvorana 403

Sociologija zdravlja (S)

prof dr. sc. Ivan Markešić

20.12. 2017.

10.1., 17.1.,  24. 1. 2017.

15.00 – 17.15

Grupa 1

Ksaver 196a, dvorana 403

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Prirodna prehrana – dojenje

Mara Županić, dipl.med.techn.

(05.10.  do 2.11.2017.)

08.00 – 10.15

 

Mlinarska 38, dvorana 2

Zdravstvena njega odraslih I (S)

Štefanija Ozimec Vulinec, prof.

Dr.sc. Biserka Sedić

(05.10. do 2.11.2017.)

10.30 – 12.45

Grupa 3

Ksaver 196a, dvorana 405

Zdr. njega majke i novorođenčeta (S)

Vesna Turuk, prof.

(12. 10.2017.)

10.30 – 12.45

Grupa 2

Mlinarska 38, dvorana 4

11.15 – 12.45

( 19.10.)

Mlinarska 38, dvorana 5

Higijena i epidemiologija (S)

Slavko Antolić, dr.med.

dr.sc. Aleksandar Racz

(5.10. do 2.11.2017.)

10.30 – 12.45

Grupa 1

Mlinarska 38, seminarska dvorana

Mlinarska 38, dvorana 5

Zdravstvena psihologija (V)

Zrinka Pukljak Iričanin, prof.

Lada Perković, prof.

(05.10. – 23.11. 2017.)

13.00 – 14.30

Grupa 4

(16.11 i 23.11

13.15 – 14.45)

Mlinarska 38, dvorana 6

Zdravstvena psihologija

Zrinka Pukljak Iričanin, prof.

Lada Perković, prof.

(05.10. – 23.11. 2017.)

13.00 – 14.30

Grupa 5

Ksaver 196a, dvorana 405

Patologija (P)

prof.dr.sc. Jasminka Razumović Jakić

(05.10. – 07.12.2017.)

15.00  – 17.15

Mlinarska 38, dvorana 2

12.10.  – Mlinarska bb, amfiteatar

Patologija (V)

prof.dr.sc. Jasminka Razumović Jakić

(05.10. – 02.12.2016.)

17.30 – 19.00

Mlinarska 38, dvorana 2

12.10.  – Mlinarska bb, amfiteatar

Sestrinstvo i mediji (S)

dr.sc. Jadranka Pavić

14.12.2017.

11.01. i 18.01.25.1.2017.

 

15.00 – 17.15

Grupa 1

Mlinarska 38, dvorana 2

Sestrinstvo i mediji (S)

dr.sc. Jadranka Pavić

14.12.2017.

11.01. i 18.01.25.1.2017.

 

15.00 – 17.15

Grupa 1

Ksaver 209, dvorana 209

Sociologija zdravlja (S)

prof dr. sc. Ivan Markešić

(14.12.2017.)

15.00 – 17.15.

Grupa 3

Ksaver 196a, dvorana 405

 PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Interna medicina (P)

Prof.dr.sc. Željko Čabrijan

(od 06.10. do 08.12.2017.)

08.00 – 10.15

Mlinarska 38, dvorana 2

Ginekologija i porodništvo (P)

Prof.dr.sc. Radoslav Herman

Prof.dr.sc. Krunoslav Kuna

 (od 6.10. do 8.12.2017.).

13.45 – 16.00

Mlinarska 38, dvorana 2

Sociologija zdravlja (S)

prof dr. sc. Ivan Markešić

(15.12.2017.)

15.00 – 17.15.

Grupa 3

Mlinarska 38, dvorana 2

Sociologija zdravlja (S)

prof dr. sc. Ivan Markešić

(12.01., 19.1., 26.01.2018.)

15.00 – 17.15.

Grupa 3

Mlinarska 38, dvorana 2

Napomene:

  • Nastava prema rasporedu započinje 10.2017. Raspored je podložan promjenama.
  • Raspored studenata za vježbe i raspored po grupama biti će objavljeni naknadno.

 Raspored studenata po grupama za kolegij Zdravstvena psihologija (V):

  1. GRUPA: ADAMOVIĆ MARTA – 20. DŽAKULA LUCIJA
  2. GRUPA: ĐUKIĆ EMA – 40. LACKOVIĆ KRISTINA MARIJA
  3. GRUPA: LAPIĆ ANĐELKA – 60. PAUŠIĆ PETRA
  4. GRUPA: PEJAK LUCIJA – 82. TOMAC MARTIN
  5. GRUPA: TOMIĆ MATEO – 102. ŽUPAN IVANA

Raspored studenata po grupama za kolegij Sociologija zdravlja (S), Zdr. njega odraslih I (S), Zdr. njega majke i novorođenčeta (S), Higijena i epidemiologija (S):

  1. GRUPA: ADAMOVIĆ MARTA – 33. JURAK MONIKA
  2. GRUPA: KABLAR DRAGANA – 68. RAJIĆ KLARA
  3. GRUPA: ROGIĆ ANTE – 102. ŽUPAN IVANA

Voditeljica studija sestrinstva
Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

 

Popis studenata možete pogledati ovdje.