Posljednja izmjena: 13.10.2017. 14:11

RASPORED NASTAVE 3. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA SESTRINSTVA

AKADEMSKA GODINA2017/2018. – V. SEMESTAR

 

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika (P)

Dr. sc. Biserka Sedić

(od 09.10. do 06.11.2017.)

8.00 – 10.15

Ksaver 196a, dvorana 403

Zdravstvena njega odraslih II (P)

Dr. sc. Sonja Kalauz

Irena Kovačević, dipl. med. techn.

(od 09.10. do 06.11.2017.)

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 403

Zdravstvena njega u kući (P)

Mara Županić, dipl. med. techn.

(od 09.10. do 20.11.2017.)

13.00 – 15.15

Ksaver 196a, dvorana 403

 Oftalmologija (P)

Dr.sc. Nenad Vukojević

(od 09.10. do 06.11.2017.)

15.30 – 17.00

Ksaver 196a, dvorana 403

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu (P)

Dr. sc. Damir Lučanin

Janko Babić, prof.

 (od 09.10. do 27.11.2017.)

17.15 – 19.30

Ksaver 196a, dvorana 403

15.30 – 17.45

(13.11 – 27.11.)

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu (P)

Dr. sc. Damir Lučanin

Janko Babić, prof.

 (samo 03.10.2017.)

08.15 – 10.30

14.00 – 16.15

(03.10.2017.)

Amfiteatar, Mlinarska bb

Dvorana 403, Ksaver 196a

Sestrinska skrb za obitelj – izborni (P)

Dr. sc. Jadranka Pavić

 (od 17.10. do 14.11.2017.)

08.00 – 10.15

Amfiteatar, Mlinarska 34

11.30 – 13.45

(samo 07.11.)

Dvorana 403, Ksaver 196a

14.00 – 16.15

(samo 14.11.)

Zdravstvena njega osoba s invaliditetom (P)

Dr. sc. Jadranka Pavić

 (od 03.10. do 31.10.2017.)

11.30 – 13.45

Ksaver 196a, dvorana 403

Zdravstvena njega u kući (S)

Mara Županić, dipl. med. techn.

(od 11.10. do 18.10.2017.)

14.00 – 16.15

Grupa 1

Ksaver 196a, dvorana 404

14.00 – 15.30

(18.10.2017.)

Zdravstvena njega starijih osoba (S)

Dr. sc. Biserka Sedić

(od 10.10. do 07.11.2017.)

14.00 – 16.15

Grupa  3

Ksaver 196a, dvorana 403

Kirurgija, traumatologija i ortopedija (P)

Prof.dr.sc. Mario Zovak

(od 03.10. do 05.12.2017.)

16.30 – 18.45

Ksaver 196a, dvorana 403

14.00 – 16.15

(28.11. i 05.12.)

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega starijih osoba (P)

Dr. sc. Biserka Sedić

(od 04.10. do 08.11.2017.)

08.00 – 10.15

Mlinarska 38, dvorana 3

Zdravstvena njega odraslih II (P)

Dr. sc. Sonja Kalauz

Irena Kovačević, dipl. med. techn.

(od 04.10. do 08.11.2017.)

10.30 – 12.45

Mlinarska 38, dvorana 3

Zdravstvena njega osoba s invaliditetom (S)

Dr. sc. Jadranka Pavić

(od 04.10. do 08.11.2017.)

13.00 – 14.30

Grupa 1

Mlinarska 38, seminarska dvorana

Zdravstvena njega starijih osoba (S)

Dr. sc. Biserka Sedić

(od 04.10. do 08.11.2016.)

13.30 – 15.45

Grupa 2

Mlinarska 38, dvorana 6

Zdravstvena njega u kući (S)

Mara Županić, dipl. med. techn.

(od 11.10. do 18.10.2017.)

13.00 – 15.15

Grupa 3

Mlinarska 38, dvorana 7

13.00 – 14.30

(18.10.2017.)

Psihijatrija i mentalno zdravlje (P)

Prof. dr. sc. Igor Filipčić

(od 04.10. do 13.12.2017.)

15.45 – 18.00

Mlinarska 34, amfiteatar

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega starijih osoba (P)

Dr. sc. Biserka Sedić

(od 05.10. do 09.11.2017.)

08.00 – 10.15

Mlinarska 38, dvorana 3

Zdravstvena njega u kući (S)

Mara Županić, dipl. med. techn.

(od 12.10. do 19.10.2017.)

10.30 – 12.45

Grupa 2

Mlinarska 34, amfiteatar

10.30 – 12.00

(19.10.2017.)

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika (S)

Dr. sc. Biserka Sedić

(od 12.10. do 19.10.2017.)

10.30 – 12.00

Grupa 1

Mlinarska 38, dvorana 7

10.30 – 12.45

(19.10.2017.)

Zdravstvena njega starijih osoba (S)

Dr. sc. Biserka Sedić

(od 05.10. do 02.11.2017.)

12.15 – 14.30

Grupa 1

Mlinarska 38, dvorana 7

12.45 – 15.00

(19.10.2017.)

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu (V)

Janko Babić, prof.

(od 05.10. do 11.01.2018.)

12.45 – 15.00

Grupa 6

Mlinarska 38,seminarska  dvorana

12.10. – Mlinarska bb, amfiteatar

14.00 – 16.15

(30.11. – 11.01.)

Mlinarska 38, dvorana 7

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu (V)

Iva Takšić, prof.

(od 05.10. do 11.01.2018.)

12.45 – 15.00

Grupa 4

Ksaver 196a, dvorana 404

14.00 – 16.15

(30.11. – 11.01.)

Ksaver 196a, dvorana 403

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu (V)

Janko Babić, prof.

(od 05.10. do 11.01.2018.)

15.00 – 17.15

Grupa 1

Mlinarska 38,seminarska  dvorana

12.10. – Mlinarska 38, dvorana 8

16.30 – 18.45

(30.11. – 11.01.)

Mlinarska 38, dvorana 7

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu (V)

Iva Takšić, prof.

(od 05.10. do 11.01.2018.)

15.00 – 17.15

Grupa 2

Ksaver 196a, dvorana 404

16.30 – 18.45

(30.11. – 11.01.)

Ksaver 196a, dvorana 403

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega osoba s invaliditetom (S)

Dr. sc. Jadranka Pavić

 (od 06.10. do 03.11.2017.)

09.45 – 11.15

Grupa 2

Mlinarska 38, dvorana 5

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika (S)

Dr. sc. Biserka Sedić

(od 13.10. do 20.10.2017.)

09.45 – 11.15

Grupa 3

Ksaver 196a, dvorana 405

09.00 – 11.15

(20.10.2017.)

Zdravstvena njega osoba s invaliditetom (S)

Dr. sc. Jadranka Pavić

 (od 06.10. do 03.11.2017.)

11.30 – 13.00

Grupa 3

Mlinarska 38, dvorana 5

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika (S)

Dr. sc. Biserka Sedić

(od 13.10. do 20.10.2017.)

11.30 – 13.00

Grupa 2

Ksaver 196a, dvorana 405

11.30 – 13.45

(20.10.2017.)

Ksaver 196a, dvorana 405

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu (V)

Janko Babić, prof.

(od 06.10. do 19.01.2018.)

13.15 – 15.30

Grupa 5

Mlinarska 38, dvorana 7

14.00 – 16.15

(01.12. – 19.01.)

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu (V)

Dr.sc. Damir Lučanin

(od 06.10. do 19.01.2018.)

13.15 – 15.30

Grupa 3

Mlinarska 38, seminarska dvorana

14.00 – 16.15

(20.10., 01.12. – 19.01.)

*Anesteziologija, reanimatologija i int. liječenje (P)

Dr. sc. Marinko Vučić

 (od 27.10. do 24.11.2017.)

15.45 – 18.00

Ksaver 196a, dvorana 405

Napomene:

 • Nastava prema rasporedu započinje 10.2017. Raspored je podložan promjenama.
 • Kliničke vježbe planirane su od 27. studenoga 2017., a raspored vježbi biti će objavljen naknadno.
 • *Moguća je promjena termina

Raspored studenata po seminarskim grupama za sve kolegije:

 1. Grupa: od ZARIJE ABDI do 33. KASAIĆ MARITA
 2. Grupa: od KERANOVIĆ LEONITA do 65. PAPAK MARIJA
 3. Grupa: od PAVLENIĆ MATEA do 99. ŽUPETIĆ DANIELA

 

Raspored studenata po vježbovnim grupama za kolegij Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu:

 1. Grupa: od ZARIJE ABDI do 17. DREŽNJAK ANA
 2. Grupa: od DUMANČIĆ MATEA do 33. KASAIĆ MARITA
 3. Grupa: od KERANOVIĆ LEONITA do 47. LESAR LEA
 4. Grupa: od LOPATIĆ ANTONIA do 64. OBRADOVAC SARA
 5. Grupa: od PAPAK MARIJA do 81. STRUGAR KAROLINA
 6. Grupa: od SUPAN IVA do 99. ŽUPETIĆ DANIELA

 

Raspored studenata po vježbovnim grupama za kolegij Sestrinska skrb za obitelj (V), Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje (V):

 1. Grupa: od ZARIJE ABDI do 20. EGREDŽIJA IRENA
 2. Grupa: od FABIJANČIĆ BARBARA do 40. KUBICA ORAČIĆ JOSIPA
 3. Grupa: od KULOVIĆ ANA do 60. MLINAR MATIJA
 4. Grupa: od MODRUŠAN HANNA do 80. SEVER TAMARA
 5. Grupa: od STRUGAR KAROLINA do 99. ŽUPETIĆ DANIELA

 

Raspored nastave kolegija Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu (S)

Grupa

Datum

Vrijeme

Mjesto

Grupa 1

08.01.2018.

15.01.2018.

17.01.2018.

22.01.2018.

24.01.2018.

14.00 – 16.15

 

Grupa 2

09.01.2018.

16.01.2018.

18.01.2018.

23.01.2018.

25.01.2018.

14.00 – 16.15

 

Grupa 3

18.01.2018.

22.01.2018.

23.01.2018.

24.01.2018.

25.01.2018.

14.00 – 16.15

 

 

Raspored nastave kolegija Sestrinska skrb za obitelj (V) – izborni

Grupa

Datum

Vrijeme

Mjesto

Grupa 1

09.11.2017.

08.30 – 12.30

 

10.11.2017.

09.00 – 13.00

 

14.11.2017.

09.30 – 13.30

 

Grupa 2

15.11.2017.

11.30 – 15.30

 

16.11.2017.

08.30 – 12.30

 

17.11.2017.

09.00 – 13.00

 

Grupa 3

20.11.2017.

08.45 – 12.45

 

21.11.2017.

08.00 – 12.00

 

23.11.2017.

08.30 – 12.30

 

Grupa 4

21.11.2017.

12.15 – 16.15

 

22.11.2017.

11.30 – 15.30

 

24.11.2017.

09.00 – 13.00

 

Grupa 5

13.11.2017.

08.45 – 12.45

 

04.12.2017.

14.00 – 18.00

 

11.12.2017.

14.00 – 18.00

 

Voditeljica studija sestrinstva
Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

Popis studenata možete pogledati ovdje.