Posljednja izmjena: 09.01.2018. 12:32

RASPORED NASTAVE 3. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA SESTRINSTVA

AKADEMSKA GODINA2017/2018. – V. SEMESTAR

 

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika (P)

Dr. sc. Biserka Sedić

(od 09.10. do 06.11.2017.)

8.00 – 10.15

Ksaver 196a, dvorana 403

Zdravstvena njega odraslih II (P)

Dr. sc. Sonja Kalauz

Irena Kovačević, dipl. med. techn.

(od 09.10. do 06.11.2017.)

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 403

Zdravstvena njega u kući (P)

Mara Županić, dipl. med. techn.

(od 09.10. do 20.11.2017.)

13.00 – 15.15

Ksaver 196a, dvorana 403

 Oftalmologija (P)

Dr.sc. Nenad Vukojević

(od 09.10. do 06.11.2017.)

15.30 – 17.00

Ksaver 196a, dvorana 403

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu (P)

Dr. sc. Damir Lučanin

Janko Babić, prof.

 (od 09.10. do 27.11.2017.)

17.15 – 19.30

Ksaver 196a, dvorana 403

15.30 – 17.45

(13.11 – 27.11.)

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu (P)

Dr. sc. Damir Lučanin

Janko Babić, prof.

 (samo 03.10.2017.)

08.15 – 10.30

14.00 – 16.15

(03.10.2017.)

Amfiteatar, Mlinarska bb

Dvorana 403, Ksaver 196a

Sestrinska skrb za obitelj – izborni (P)

Dr. sc. Jadranka Pavić

 (od 17.10. do 14.11.2017.)

08.00 – 10.15

Amfiteatar, Mlinarska 34

11.30 – 13.45

(samo 07.11.)

Dvorana 403, Ksaver 196a

14.00 – 16.15

(samo 14.11.)

Zdravstvena njega osoba s invaliditetom (P)

Dr. sc. Jadranka Pavić

 (od 03.10. do 31.10.2017.)

11.30 – 13.45

Ksaver 196a, dvorana 403

Zdravstvena njega u kući (S)

Mara Županić, dipl. med. techn.

(od 11.10. do 18.10.2017.)

14.00 – 16.15

Grupa 1

Ksaver 196a, dvorana 404

14.00 – 15.30

(18.10.2017.)

Zdravstvena njega starijih osoba (S)

Dr. sc. Biserka Sedić

(od 10.10. do 07.11.2017.)

14.00 – 16.15

Grupa  3

Ksaver 196a, dvorana 403

Kirurgija, traumatologija i ortopedija (P)

Prof.dr.sc. Mario Zovak

(od 03.10. do 05.12.2017.)

16.30 – 18.45

Ksaver 196a, dvorana 403

14.00 – 16.15

(28.11. i 05.12.)

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega starijih osoba (P)

Dr. sc. Biserka Sedić

(od 04.10. do 08.11.2017.)

08.00 – 10.15

Mlinarska 38, dvorana 3

Zdravstvena njega odraslih II (P)

Dr. sc. Sonja Kalauz

Irena Kovačević, dipl. med. techn.

(od 04.10. do 08.11.2017.)

10.30 – 12.45

Mlinarska 38, dvorana 3

Zdravstvena njega osoba s invaliditetom (S)

Dr. sc. Jadranka Pavić

(od 04.10. do 08.11.2017.)

13.00 – 14.30

Grupa 1

Mlinarska 38, seminarska dvorana

Zdravstvena njega starijih osoba (S)

Dr. sc. Biserka Sedić

(od 04.10. do 08.11.2016.)

13.30 – 15.45

Grupa 2

Mlinarska 38, dvorana 6

Zdravstvena njega u kući (S)

Mara Županić, dipl. med. techn.

(od 11.10. do 18.10.2017.)

13.00 – 15.15

Grupa 3

Mlinarska 38, dvorana 7

13.00 – 14.30

(18.10.2017.)

Psihijatrija i mentalno zdravlje (P)

Prof. dr. sc. Igor Filipčić

(od 04.10. do 13.12.2017.)

15.45 – 18.00

Mlinarska 34, amfiteatar

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega starijih osoba (P)

Dr. sc. Biserka Sedić

(od 05.10. do 09.11.2017.)

08.00 – 10.15

Mlinarska 38, dvorana 3

Zdravstvena njega u kući (S)

Mara Županić, dipl. med. techn.

(od 12.10. do 19.10.2017.)

10.30 – 12.45

Grupa 2

Mlinarska 34, amfiteatar

10.30 – 12.00

(19.10.2017.)

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika (S)

Dr. sc. Biserka Sedić

(od 12.10. do 19.10.2017.)

10.30 – 12.00

Grupa 1

Mlinarska 38, dvorana 7

10.30 – 12.45

(19.10.2017.)

Zdravstvena njega starijih osoba (S)

Dr. sc. Biserka Sedić

(od 05.10. do 02.11.2017.)

12.15 – 14.30

Grupa 1

Mlinarska 38, dvorana 7

12.45 – 15.00

(19.10.2017.)

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu (V)

Janko Babić, prof.

(od 05.10. do 11.01.2018.)

12.45 – 15.00

Grupa 6

Mlinarska 38,seminarska  dvorana

12.10. – Mlinarska bb, amfiteatar

14.00 – 16.15

(30.11. – 11.01.)

Mlinarska 38, dvorana 7

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu (V)

Iva Takšić, prof.

(od 05.10. do 11.01.2018.)

12.45 – 15.00

Grupa 4

Ksaver 196a, dvorana 404

14.00 – 16.15

(30.11. – 11.01.)

Ksaver 196a, dvorana 403

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu (V)

Janko Babić, prof.

(od 05.10. do 11.01.2018.)

15.00 – 17.15

Grupa 1

Mlinarska 38,seminarska  dvorana

12.10. – Mlinarska 38, dvorana 8

16.30 – 18.45

(30.11. – 11.01.)

Mlinarska 38, dvorana 7

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu (V)

Iva Takšić, prof.

(od 05.10. do 11.01.2018.)

15.00 – 17.15

Grupa 2

Ksaver 196a, dvorana 404

16.30 – 18.45

(30.11. – 11.01.)

Ksaver 196a, dvorana 403

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega osoba s invaliditetom (S)

Dr. sc. Jadranka Pavić

 (od 06.10. do 03.11.2017.)

09.45 – 11.15

Grupa 2

Mlinarska 38, dvorana 5

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika (S)

Dr. sc. Biserka Sedić

(od 13.10. do 20.10.2017.)

09.45 – 11.15

Grupa 3

Ksaver 196a, dvorana 405

09.00 – 11.15

(20.10.2017.)

Zdravstvena njega osoba s invaliditetom (S)

Dr. sc. Jadranka Pavić

 (od 06.10. do 03.11.2017.)

11.30 – 13.00

Grupa 3

Mlinarska 38, dvorana 5

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika (S)

Dr. sc. Biserka Sedić

(od 13.10. do 20.10.2017.)

11.30 – 13.00

Grupa 2

Ksaver 196a, dvorana 405

11.30 – 13.45

(20.10.2017.)

Ksaver 196a, dvorana 405

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu (V)

Janko Babić, prof.

(od 06.10. do 19.01.2018.)

13.15 – 15.30

Grupa 5

Mlinarska 38, dvorana 7

14.00 – 16.15

(01.12. – 19.01.)

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu (V)

Dr.sc. Damir Lučanin

(od 06.10. do 19.01.2018.)

13.15 – 15.30

Grupa 3

Mlinarska 38, seminarska dvorana

14.00 – 16.15

(20.10., 01.12. – 19.01.)

*Anesteziologija, reanimatologija i int. liječenje (P)

Dr. sc. Marinko Vučić

 (od 27.10. do 24.11.2017.)

15.45 – 18.00

Ksaver 196a, dvorana 405

Napomene:

 • Nastava prema rasporedu započinje 10.2017. Raspored je podložan promjenama.
 • Kliničke vježbe planirane su od 27. studenoga 2017., a raspored vježbi biti će objavljen naknadno.
 • *Moguća je promjena termina

Raspored studenata po seminarskim grupama za sve kolegije:

 1. Grupa: od ZARIJE ABDI do 33. KASAIĆ MARITA
 2. Grupa: od KERANOVIĆ LEONITA do 65. PAPAK MARIJA
 3. Grupa: od PAVLENIĆ MATEA do 99. ŽUPETIĆ DANIELA

 

Raspored studenata po vježbovnim grupama za kolegij Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu:

 1. Grupa: od ZARIJE ABDI do 17. DREŽNJAK ANA
 2. Grupa: od DUMANČIĆ MATEA do 33. KASAIĆ MARITA
 3. Grupa: od KERANOVIĆ LEONITA do 47. LESAR LEA
 4. Grupa: od LOPATIĆ ANTONIA do 64. OBRADOVAC SARA
 5. Grupa: od PAPAK MARIJA do 81. STRUGAR KAROLINA
 6. Grupa: od SUPAN IVA do 99. ŽUPETIĆ DANIELA

 

Raspored studenata po vježbovnim grupama za kolegij Sestrinska skrb za obitelj (V), Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje (V):

 1. Grupa: od ZARIJE ABDI do 20. EGREDŽIJA IRENA
 2. Grupa: od FABIJANČIĆ BARBARA do 40. KUBICA ORAČIĆ JOSIPA
 3. Grupa: od KULOVIĆ ANA do 60. MLINAR MATIJA
 4. Grupa: od MODRUŠAN HANNA do 80. SEVER TAMARA
 5. Grupa: od STRUGAR KAROLINA do 99. ŽUPETIĆ DANIELA

 

Raspored nastave kolegija Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu (S)

Grupa

Datum

Vrijeme

Mjesto

Grupa 1

08.01.2018.

15.01.2018.

17.01.2018.

22.01.2018.

24.01.2018.

14.00 – 16.15

 

Grupa 2

09.01.2018.

16.01.2018.

18.01.2018.

23.01.2018.

25.01.2018.

14.00 – 16.15

 

Grupa 3

18.01.2018.

22.01.2018.

23.01.2018.

24.01.2018.

25.01.2018.

14.00 – 16.15

 

 

Raspored nastave kolegija Sestrinska skrb za obitelj (V) – izborni

Grupa

Datum

Vrijeme

Mjesto

Grupa 1

09.11.2017.

08.30 – 12.30

 

10.11.2017.

09.00 – 13.00

 

14.11.2017.

09.30 – 13.30

 

Grupa 2

15.11.2017.

11.30 – 15.30

 

16.11.2017.

08.30 – 12.30

 

17.11.2017.

09.00 – 13.00

 

Grupa 3

20.11.2017.

08.45 – 12.45

 

21.11.2017.

08.00 – 12.00

 

23.11.2017.

08.30 – 12.30

 

Grupa 4

21.11.2017.

12.15 – 16.15

 

22.11.2017.

11.30 – 15.30

 

24.11.2017.

09.00 – 13.00

 

Grupa 5

13.11.2017.

08.45 – 12.45

 

04.12.2017.

14.00 – 18.00

 

11.12.2017.

14.00 – 18.00

 

Voditeljica studija sestrinstva
Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

Popis studenata možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega odraslih II možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega u kući možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega osoba s invaliditetom možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega starijih osoba možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi za predmet Zdravstvena njega psihijatrijskog bolesnika možete pogledati ovdje.