Upis studenata u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2016/2017 za kandidate koji se ne upisuju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta:

 1.Broj studenata koji će se upisati u prvu godinu dodiplomskih stručnih studija

Red.br. Naziv studija Broj upisnih mjesta
1. Studij fizioterapije 80
2. Studij sestrinstva 150

2. Uvjeti upisa

Pravo upisa na studij fizioterapije imaju osobe koje su završile srednju školu u trajanju od najmanje 4 godine i koje imaju odgovarajuće psihofizičke sposobnosti koje dokazuju Potvrdnicom nadležnog liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za upis na studij fizioterapije pri Zdravstvenom veleučilištu.

Pravo upisa na studij sestrinstva imaju osobe koje su završile srednju školu u trajanju od najmanje 4 godine za medicinske sestre ili primalje. Kandidati su dužni imati Potvrdu o položenom stručnom ispitu za medicinske sestre ili primalje, 3 godine radnog iskustva na poslovima medicinske sestre ili primalje i koje imaju odgovarajuće psihofizičke sposobnosti koje dokazuju Potvrdnicom nadležnog liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za upis na studij fizioterapije pri Zdravstvenom veleučilištu.

3. Razredbeni postupak

Kandidati prijavljuju interes za postupak upisa u tajništvu Zdravstvenog veleučilišta.

4.Uspjeh na razredbenom postupku

Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis podliježu razredbenom postupku.

Uspjeh pojedinog pristupnika u razredbenom postupku izražava se u bodovima.

Na osnovi uspjeha ostvarenog u srednjoj školi pristupnik može ostvariti najviše 1000 bodova.

Broj bodova na temelju uspjeha iz srednje škole, a sastoji se od dva dijela (a+b).

Određuje se na osnovu:

  • Studij sestrinstva

Broj bodova na temelju uspjeha iz srednje škole, a sastoji se od dva dijela (a+b).

Određuje se na osnovu:

a)
• općeg uspjeha u svim razredima srednje škole
• ocjene na završnom ispitu – maturi
• ukupno 55%

b)
• ocjene iz Zdravstvene njege u svim razredima srednje škole
• ocjene iz Anatomije i fiziologije u svim razredima srednje škole
• ukupno 45%

  • Studij fizioterapije


Broj bodova na temelju uspjeha iz srednje škole, a sastoji se od dva dijela (a+b).

Određuje se na osnovu:
a)
• općeg uspjeha u svim razredima srednje školeocjene na završnom ispitu – maturi
• ukupno 55%

b)
• ocjene iz Osnove kineziologije i Kineziterapije u svim razredima srednje škole
• ocjene iz Anatomije i fiziologije u svim razredima srednje škole

• ukupno 45%

Kriterije za sastavljanje liste uspješnosti pri upisu studenata u prvu godinu izvanrednih studija Fizioterapije i Sestrinstva možete pogledati ovdje.

5. Upisi

6. Obavijesti

Sve detaljne podatke i obavijesti o studiju, upisu studenata i razredbenom postupku pristupnici mogu dobiti u tajništvu Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, Mlinarska cesta 38, ili na WEB stranici veleučilišta: www.zvu.hr.