11. kongres Europskog udruženja medicinskih sestara u neuroznanosti

Od 19. 03. do 22.03. 2019. godine nastavnice studija sestrinstva dr.sc. Biserka Sedić, Lenka Kopačević, dipl. med. techn. i diplomantica specijalističkog diplomskog studija kliničko sestrinstvo Josipa Kurtović, dipl.med.techn. sudjelovale su u radu 11. europskog kongresa medicinskih sestara u neuroznanosti koji je održan u Manchesteru u Engleskoj. Hrvatske medicinske sestre predstavile su se na kongresu s pet oralnih prezentacija i 7 postera. Zahvaljujemo organizatorima i veselimo se idućem Kongresu koji će se održati 2023. godine na Malti.

Poveži se

Pretplatite se na naš RSS kako biste bili u tijeku sa novostima!