Ured za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Zdravstvenog veleučilišta obavlja stručne i administrativne poslove akademskog priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija i priznavanja razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u svrhu nastavka obrazovanja na Veleučilištu.

Ured za akademsko priznavanje djeluje u skladu sa:

Pravilnikom o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi uređuje se:

  • akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu nastavka obrazovanja na Veleučilištu
  • priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u svrhu nastavka obrazovanja na Veleučilištu

Zahtjev za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, kao i priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u svrhu nastavka studija na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu podnosi se putem pošte ili osobno na adresu:

REPUBLIKA HRVATSKA
ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE
Ured za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija
Mlinarska 38
P.P. 901
HR – 10000 Zagreb

 

KONTAKT:

Martina Klanjčić, prof.
Tel: + 385 1 54 95 875
E-mail: ured-apivk@zvu.hr

 

Lana Klanfar Milanović, mag.rel.int. et dipl.

Tel: +385 1 54 95 847
E-mail: ured-apivk@zvu.hr

 

Upute za pokretanje postupka akademskog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija odnosno priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj:

1. Prikupiti potrebnu dokumentaciju

Stranka je uz zahtjev dužna priložiti sve isprave propisane člankom 4. stavkom 2. Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, i to:

  • ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
  • ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
  • ispravu kojom se dokazuje završeno razdoblje studija i položeni ispiti,
  • ispravu o državljanstvu,
  • potvrdu o uplati naknade za troškove postupka.

2. Popuniti obrazac zahtjeva

Obrazac zahtjeva je službeni dokument neophodan za pokretanje postupka priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije. Obrazac je potrebno u potpunosti čitko popuniti. Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu zahtjeva. Postupak priznavanja ne može službeno započeti ukoliko obrazac nije točno i potpuno popunjen.

Ako dođe do promjene podataka o podnositelju zahtjeva, za vrijeme trajanja postupka priznavanja, podnositelj je dužan o tome pismeno obavijestiti Ured.

Obrazac za akademsko priznavanje

Obrazac za priznavanje razdoblja studija

3. Naknada za troškove postupka

Visina naknade, način raspodjele naknade i oslobođenja od plaćanja naknade za troškove postupka akademskog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija odnosno priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj određeni su Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o visini naknade i oslobođenjima od plaćanja naknade za troškove postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija (“Narodne novine”, broj 10/2008).

Visina naknade za troškove postupka akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije o završenom preddiplomskom ili diplomskom stručnom studiju iznosi 400,00 kuna (slovima: četiristotine kuna).
Visina naknade za troškove postupka priznavanja razdoblja studija iznosi 200,00 kuna (slovima: dvijestotine kuna).

U nalogu za plaćanje treba navesti sljedeće podatke:

Primatelj: Zdravstveno veleučilište, Mlinarska 38, 10 000 Zagreb
Broj žiro-računa: 2360000-1101354739
IBAN: HR6623600001101354739
Poziv na broj: 40901
Opis plaćanja: Troškovi postupka akademskog priznavanja
Uplatitelj: vidljivo napisati ime, prezime i adresu osobe za koju je uplaćeno.

Za uplate iz inozemstva:
BANK NAME: Zagrebačka banka dd
BRANCH ADDRESS: Trg Bana Josipa Jelačića 10
TOWN/CITY: Zagreb
POST CODE: 10000
BIC CODE: ZABAHR2X
IBAN CODE: HR6623600001101354739

4. Poslati dokumentaciju na adresu Ureda

REPUBLIKA HRVATSKA
ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE
Ured za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija
Mlinarska 38
P.P. 901
HR – 10000 Zagreb