Ured za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Zdravstvenog veleučilišta obavlja stručne i administrativne poslove akademskog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u svrhu nastavka obrazovanja na Veleučilištu.

Ured za akademsko priznavanje djeluje u skladu sa:

 

Upute za pokretanje postupka  akademskog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija  i priznavanja razdoblja obrazovanja provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u svrhu nastavka obrazovanja:

 

  1. Popuniti obrazac zahtjeva i prikupiti svu potrebnu dokumentaciju

Obrazac zahtjeva je službeni dokument neophodan za pokretanje postupka priznavanja. Obrazac je potrebno u potpunosti čitko popuniti. Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu zahtjeva. Postupak priznavanja ne može službeno započeti ukoliko obrazac nije točno i potpuno popunjen.

Ako dođe do promjene podataka o podnositelju zahtjeva, za vrijeme trajanja postupka priznavanja, podnositelj je dužan o tome pismeno obavijestiti Ured.

 

  1. Uplatiti naknadu za troškove postupka

Visina naknade, način raspodjele naknade i oslobođenja od plaćanja naknade za troškove postupka akademskog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija odnosno priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj određeni su Pravilnikom o visini naknade za troškove postupaka priznavanja i vrednovanja, načinu raspodjele naknade, oslobođenja od plaćanja naknade te drugim pitanjima troškova postupka (NN 85/2023)

 

Visina naknade za troškove postupka akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije o završenom preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom sveučilišnom i stručnom studiju iznosi 60 eura (452,07 kuna).

Visina naknade za troškove postupka priznavanja razdoblja studija započetog u inozemstvu iznosi 30 eura  (226,04 kuna).

U nalogu za plaćanje treba navesti sljedeće podatke:

Primatelj: Zdravstveno veleučilište, Mlinarska 38, 10 000 Zagreb
Broj žiro-računa: 
2360000-1101354739
IBAN: 
HR6623600001101354739
Poziv na broj: 
40901
Opis plaćanja: 
Troškovi postupka akademskog priznavanja
Uplatitelj: 
vidljivo napisati ime, prezime i adresu osobe za koju je uplaćeno.

Za uplate iz inozemstva:
BANK NAME: 
Zagrebačka banka d.d.
BRANCH ADDRESS: Trg Bana Josipa Jelačića 10
TOWN/CITY: 
Zagreb
POST CODE: 
10000
BIC CODE: 
ZABAHR2X
IBAN CODE: 
HR6623600001101354739

 

  1. Ispuniti obrazac privole za obradu osobnih podataka

Na temelju Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) osobni podaci obrađuju se zakonito, pošteno i transparentno te se obrađuju samo primjereni i relevantni osobni podaci i to isključivo u svrhu obavljanja postupka akademskoga priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije ili priznavanja razdoblja studija. Sukladno GDPR-u, Zdravstveno veleučilište pri obradi osobnih podataka podnositelja zahtjeva štiti sigurnost tih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući tehničke i organizacijske mjere zaštite.

 

  1. Poslati dokumentaciju na adresu Ureda:

 Zahtjev za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i priznavanje razdoblja studija na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu podnosi se putem pošte na adresu:

 

REPUBLIKA HRVATSKA
ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE
Ured za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija
Mlinarska 38
P.P. 901
HR – 10000 Zagreb

 

KONTAKT:

Martina Klanjčić, prof.
Tel: + 385 1 54 95 875
E-mail: ured-apivk@zvu.hr

 

Lana Klanfar Milanović, mag.rel.int. et dipl.

Tel: +385 1 54 95 847
E-mail: ured-apivk@zvu.hr