Opatija 2019.
 Sažetak radova |
Program

 Konferencija sportske medicine 2019.
 
Program

 Opatija 2018.
 Sažetak radova |
Program

 Opatija 2017.
 Sažetak radova | Live stream na dan otvaranja | Program

 Opatija 2016.
 Zbornik radova | Program

 Opatija 2001.
 Zbornik radova

 Ponedjeljak, 23.04.2001.

15.00 - 17.00

Registracija sudionika

 

17.00

Svečano otvaranje skupa

Umjetnički program

 

19.00

Koktel dobrodošlice

 
 Utorak, 24.04.2001.

8.00-9.00

Registracija sudionika

 

9.00-9.30

"Promjene u visokom stručnom obrazovanju"

Prof. dr. sc. Mladen Havelka

9.30-10.00

"Obrazovanje medicinskih sestara u Hrvatskoj u svjetlu evropskih integracija"

Mr. sc. Sonja Kalauz

10.00-10.30

"Sustav obrazovanja medicinskih sestara u zemljama tranzicije"

Biserka Sedić, prof.

10.30-11.00

Pauza za kavu

 

11.00-11.30

"Medicinske sestre u sustavu zdravstva u Hrvatskoj"

Dr. Ante Barbir

11.30-12.00

"Medicinske sestre u sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja"

Dr. Lidija Hrastić Novak

 

12.00-12.30

Školska knjiga - govorna prezentacija

 

12.30-14.30

Ručak

 

14.30-16.00

Rasprava

 

16.00-16.30

Pauza za kavu

 

16.30-17.00

Medilab - govorna prezentacija

 

17.00-18.00

Rasprava

 

20.00

Svečana večera - restoran hotela "Adriatic"

Revija URIHO

 
 Srijeda, 25.04.2001.

9.00-10.30

Radionice

 

Radionica 1

 

"Sustav i pravci razvoja sestrinskog srednjeg i visokog obrazovanja"

Voditelji radionice: Mr.sc. S. Kalauz

 

Radionica 2

"Usklađenost obrazovanja s potrebama prakse"

Voditelji radionice: V. Kern, prof., B. Rimac, vms

 

Radionica 3

"Praćenje kvalitete rada - licenciranje i izrada standarda u stacionarnoj i primarnoj sestrinskoj skrbi"

Voditelji radionice: Z. Mojsović, vms, D. Benussi, vms

10.30-11.00

Pauza za kavu

 

11.00-11.30

3M - govorna prezentacija

 

11.30-12.00

"Uloga Zavoda za unapređivanje školstva u promjenama strukovnog školstva"

Prof. V. Luburić

12.00-13.00

Zaključci radionica

 

13.00

Zatvaranje skupa - podjela potvrdnica

 

 Opatija 2002.
 Zbornik radova | Fotografije

 Četvrtak, 02.05.2002.

08.30 - 10.00

Prijava sudionika

 

10.00 - 11.00

Svečano otvaranje skupa

 

11.00 - 11.30

Koktel dobrodošlice

 

11.30 - 12.00

Management kao važan element edukacije medicinskih sestara

Prof. dr. sc. Mladen Havelka

 

12.00 - 12.30

Leadership - uloga lidera u suvremenom poslovnom procesu

Prim. mr. sc. Josip Čulig, dr. med.

 

12.30 - 14.00

Pauza za ručak

 

14.00 - 14.20

Redefiniranje uloge medicinske sestre u pružanju zdravstvenih usluga

Mr. sc. Vatroslav Zovko

 

14.40 - 15.10

Govorna prezentacija Sim Bex

 

15.10 - 15.45

Reforma curriculuma u kontekstu cjeloživotnog obrazovanja

Vlado Luburić, prof.

 

16.00 - 16.30

Pauza za kavu

 

16.30 - 18.00

Radionice

1. Obrazovanje medicinskih sestara
Voditelji: T. Not, prof., S. Franković, vms., V. Luburić, prof.

2. Upravljanje sukobima
Voditelji: prof. dr. sc. M. Havelka, J. Despot-Lučanin, prof., L. Perković, prof.

 

10.30-11.00

Pauza za kavu

 
 Petak, 03.05.2002.

08.30 - 09.00

Registracija sudionika

 

09.00 - 09.20

Upravljanje kvalitetom rada u zdravstvu

Dr. sc. Bojan Biočina

 

09.20 - 09.40

Upravljanje i odlučivanje u sestrinstvu

Prim. mr. sc. Josip Čulig, dr. med.

 

09.40 - 10.10

Govorna prezentacija: Školska knjiga

 

10.10 - 10.30

Styling: Medicinska sestra - između mašte i zbilje

Mr. sc. Sonja Kalauz

 

10.30 - 11.00

Pauza za kavu

 

11.00 - 11.20

Sustav procjene radnog učinka

Prim. mr. sc. Josip Čulig, dr. med.

 

11.20 - 11.40

Promjene u sustavu zdravstvenog osiguranja - osnovnog i dopunskog

(HZZO - gđa. Đukanović)

 

11.40 - 12.00

Reforma u sustavu zdravstva RH

Mr. sc. Andro Vlahušić

 

12.00 - 12.30

Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Dr. Gabrić

 

12.30 - 14.00

Ručak

 

14.00

IZLET

 

20.30

Svečana večera

 
 Subota, 04.05.2002.

09.00 - 09.10

Timski rad u zdravstvenoj njezi u kući

Vesna Veger, vms., Ružica Jandrić, vms, sa suradnicima

 

09.10 - 09.20

Instrumenti i alati u mjerenju kvalitete kliničkog učinka

Rosana Svetić-Čišić, vms., Božena Vlašić, vms.

 

09.20 - 09.30

Doprinos tehnički uređenog sustava (bolničke signalizacije) povećanju kvalitete zdravstvene njege u suvremenim bolničkim centrima

Elkaz Ćehajić, dipl. ing.

 

Što je to kvaliteta rada medicinskih sestara i na koji način je mjerljiva?

Josipa Bišćan, vms.

 

09.30 - 09.40

Sadržaji edukacije iz zdravstvenog managementa u sestrinstvu

Prof. dr. Arif Smajkić, viši asistent mr.sc. Nada Spasojević, Suada Švrakić, vms., prof. dr. Fatima Čustović-Begović

 

09.40 - 09.50

Zlatne ruke sestrinske

Ivan Vodopija, Marina Polić-Vižintin, Radovan Vodopija

 

09.50 - 10.10

Organizacijski aspekti transplantacije organa, tkiva i stanica u KBC Zagreb - španjolski model, gdje smo sada?

Sonja Pasini, vms.

 

10.10 - 10.20

Višeparametarski hibridni model odluke kategorizacije bolesnika

Jadranka Stričević, vms., prof.

 

10.30 - 11.00

Pauza za kavu

 

11.00 - 12.30

Zaključci radionica i rasprava

 

12.30

Zatvaranje skupa

 

 Opatija 2003.
 Zbornik radova | Fotografije

 Četvrtak, 29.05.2003.

08.00 - 09.30

Prijava sudionika

 

09.30 - 10.15

Svečano otvorenje skupa

 

10.15 - 11.00

Koktel dobrodošlice

 

11.00 - 11.20

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj njezi
Mr. sc. Sonja Kalauz

 

11.20 - 11.40

Upravljanje rizicima u zdravstvenom sustavu

Dr. sc. Bojan Biočina

11.40 - 12.00

Uloga medicinske sestre u kliničkim istraživanjima

Csaba Dohoczky, dr. med.

12.00 - 12.20

Rezultati upitnika za ispitivanje znanja medicinskih sestara vezanih uz bolesnike sa stomama

Marija Hegedušić Matečić, vms. Stoma Medical

 

12.20 - 12.40

Povjerljivost i tajnost podataka bolesnika

Snježana Čukljek, vms.

12.40 - 13.00

Upravljanje troškovima u zdravstvenoj njezi

Ljubica Đukanović, dipl. iur.

13.00 - 15.00

Pauza za ručak

 

15.00 - 15.40

Upravljanje troškovima u zdravstvenoj njezi

Ljubica Đukanović, dipl. iur.

15.40 - 16.00

Tretman inficirane rane

Suzana Barić, prof. Stoma Medical

16.00 - 16.20

Uloga medicinske sestre u međunarodnom projektu

Mara Županić, vms.

16.20 - 17.00

Pauza za kavu

 

17.00 - 18.30

RADIONICE

 

Značaj odnosa s javnošću u sestrinstvu

Biserka Sedić, prof.

 

Razvoj standarda koji se odnose na poboljšanje kvalitete

Žarka Zalar, vms.

 

Vrednovanje postignuća u kliničkoj praksi

Romanita Milojević, prof., Sanda Franković, vms.

 Petak, 30.05.2003.

9.00 - 9.20

Strategije razvoja patronaže djelatnosti u Hrvatskoj

Jadranka Pavić, vms.

9.20 - 9.40

Zadovoljstvo bolesnika uslugama u ustanovama za zdravstvenu njegu u kući

Vesna Kern, prof.

9.40 - 10.00

Standardi za primjenu lijekova

Štefanija Ozimec, vms.

10.00 - 10.30

Pauza za kavu

 

10.30 - 12.00

RADIONICE

 

Značaj odnosa s javnošću u sestrinstvu

Biserka Sedić, prof.

 

Razvoj standarda koji se odnose na poboljšanje kvalitete

Žarka Zalar, vms.

 

Vrednovanje postignuća u kliničkoj praksi

Romanita Milojević, prof., Sanda Franković, vms.

 

12.00 - 13.00

Pauza za ručak

 

13.00

Izlet i svečana večera

 
 Subota, 31.05.2003.

9.00 - 9.10

Indikatori kvalitete zdravstvene njege

Marijana Juričev, vms., Gordana Stošić, vms.

9.10 - 9.20

Management boli

Irena Benko, vms., Krikšić Valentina, vms.

9.20 - 9.35

Kako uključiti pacijenta u algoritam liječenja boli?

Iva Galić, mr. pharm., Bayer pharma d.o.o.

9.35 - 9.50

Prikaz učestalosti inkontinencije u populaciji Njemačke i Austrije

 

9.50 - 10.00

Upravljanje kvalitetom tijekom eksplatacijsko transplatacijskog postupka

Sonja Pasini, vms.

10.00 - 10.30

Pauza za kavu

 

10.30 - 10.40

Nadzor nad infekcijama kirurške rane kao parametar kontrole kvalitete

Jasminka Horvatić, vms., prof. dr. sc. Smilja Kalenić, mr. sc. Vesna Tripković, mr. sc. Vanda Plečko, Marija Medved, vms.

10.40 - 10.50

Organizacija skrbi za pacijente

Vesna Sertić, vms.

10.50 - 11.00

Što je zajedničko u priči o Pepeljuzi i "Sestrinstvu"

Rosana Svetić - Čišić, vms.

11.00 - 11.30

Zaključci skupa i rasprava

 

11.30

Zatvaranje skupa, podjela potvrdnica

 

 Opatija 2004.
 Zbornik radova | Fotografije

Četvrtak, 20.05.2004.

8,30 – 9,30

Prijava sudionika

 

9,30 – 10,30

Svečano otvaranje skupa

 

10,30 – 11,00

Koktel dobrodošlice

 

11,00 – 11, 20

Komunikacija s bolesnikom – pravo bolesnika, ali i način liječenja- Prof.dr.sc. Mladen Havelka, Doc.dr.sc. Jasminka Despot Lučanin

11,20 – 11, 40

Komunikacija medicinske sestre i stručnog tima – Mr.sc. Biserka Sedić, Štefanija Ozimec, vms

11,40 – 12,00

Komunikacija medicinske sestre s javnošću – Mr.sc Sonja Kalauz, Mara Županić, vms, dr. med. Mario Harapin, novinar

12,00 – 12,40

Prezentacija sponzora

 

12,40 – 13,00

Prezentacija sponzora

 

13,00 – 15,00

Ručak

 

15,00 – 17,00

Plenarna rasprava

Voditelji: Doc. dr. sc. Jasminka Despot – Lučanin, Dr. med. Mario Harapin, Prof. dr. sc. Mladen Havelka, Prof. dr. sc. Vlado Jukić, Štefanija Ozimec, vms,  Mr. sc. Biserka Sedić, Mara Županić, vms.

 

20,00

Kazališna predstava «Karolina riječka»

 

Petak, 21.05.2004.

08,00 – 09,00

Prijava sudionika

 

9,00 – 11,00

Okrugli stol 1 - Komunikacija između medicinske sestre i bolesnika

- Komunikacija i zdravstveno ponašanje bolesnika

Voditelj: Doc. dr. sci. Jasminka Despot Lučanin

Sudionici: Benceković Željka, Cindrić Suzana, Lučanin Damir, Perković Lada, Pukljak Iričanin Zrinka, Petrak Olivera, Tomašević Mirjana, Zule Adelma, Žanko Jasna, Županić Mara

 

9,00 – 11,00

Okrugli stol 2 –  Komunikacija medicinske sestre i stručnog tima

– Interpersonalna komunikacija u procesu informatizacije

Voditelj: Štefanija Ozimec, vms

Sudionici: Benko Irena, Brumini Gordana, Grginović Ljiljana, Jezdić Zrinka 


 

 

 

9,00 – 11,00

Radionica – Komunikacija medicinske sestre s javnošću

- verbalna i neverbalna komunikacija

- pisanje priopćenja

- organizacija konferencije za novinstvo

- specifičnosti pisanog i elektronskog novinarstva

Voditelj: dr. med. Mario Harapin, novinar (HTV)

Sudionici: Berbić Nađa, Kalauz Sonja, Županić Mara

 

11,00 – 11,30

Pauza za kavu

 

11,30 – 13,30

Okrugli stol 1 – Komunikacija između medicinske sestre i bolesnika

- Komunikacija u stvaranju slike o medicinskoj sestri

Voditelj: Zrinka Pukljak Iričanin, prof.

Sudionici: Banović Katarina, Bukovina Gordana, Čolakovac Ljubica, Kvočić Dragica, Mihelić Anka, Mikec Milanka, Mikšić Štefica,  Rusan Ksenija, Strehovac Rajka

11,30 – 13,30

Okrugli stol 2 – Komunikacija medicinske sestre i stručnog tima

– Uloga komunikacije u izgradnji tima

Voditelj: Jadranka Pavić, vms

Sudionici: Bećar Sanela, Brajković Svjetlana, Hukanović Edina, Kosić Radoslav, Mrakovčić Nataša, Pintarić Ljiljana, Sertić Vesna, Stanković Vladimir, Šantek Vjeročka, Tabako Renata, Vignjević Tatjana

 

 

 

 

 

 

11,30 – 13,30

Radionica – Komunikacija medicinske sestre s javnošću

- rad u malim grupama ( simulacija različitih situacija )

Voditelj: dr. med. Mario Harapin, novinar (HTV)

Sudionici: Berbić Nađa, Kalauz Sonja, Županić Mara

13,30 – 15,30

Ručak

 

15,30 – 17,30

Okrugli stol 1 – Komunikacija između medicinske sestre i bolesnika

- Komunikacija i zadovoljstvo bolesnika i njegove obitelji

Voditelj: Lada Perković, prof.

Predavači:  Belić Davorka, Bišić Ljubica,  Borić Albina, Božičević Marija, Bubalović Ivka, Ćavar Mirela, Čuljak Danijela, Hrecešin Mira, Kranjčević Mihaela, Krstaš Vesna, Pahljina Darinka,  Sodar Štefica,  Štimac Mijat.

 

 

 

15,30 – 17,30

Okrugli stol 2  – Komunikacija medicinske sestre i stručnog tima

- Promjene u sestrinstvu kao preduvjet ravnopravne uloge u timu

Voditelj: Branka Rimac, vms

Sudionici: Čukljek Snježana, Fajta Mira, Ivek Nevenka, Kovačić Nedjeljko

 

 

 

 

15,30 – 17,30

Radionica – Komunikacija medicinske sestre s javnošću

- rad u malim grupama prema zadanim scenarijima

- analiza rada

- zaključak

Voditelj: dr. med. Mario Harapin, novinar (HTV)

Sudionici: Berbić Nađa, Kalauz Sonja, Tomić Đuro, Župan Alen, Županić Mara.

 

20,30

Večera na brodu

 

Subota, 22.05.2004.

09.00 – 11.00

Zaključci okruglih stolova i radionice

 

11.00 – 11.30

Pauza za kavu

 

11,30

Zatvaranje skupa i podjela potvrdnica

 

 Opatija 2005.
 Zbornik radova | Fotografije

 Srijeda, 11.05.2005.

17.30 - 19.30

Prijava sudionika

 

Četvrtak, 12.05.2005.

08.30 - 09.30

Prijava sudionika

 

09.30 - 10.30

Svečano otvaranje konferencije

 

10.30 - 11.30

Koktel dobrodošlice

 

11.30 - 11.50

Proces profesionalizacije sestrinstva u Hrvatskoj

Dragica Šimunec, vms.

 

11.50 - 12.10

Što je to profesija?

Doc. dr. sc. Gordana Cerjan - Letica

 

12.10 - 12.30

Uloga obrazovanja u profesionalizaciji sestrinstva

Prof. dr. sc. Mladen Havelka

 

12.30 - 15.00

Ručak

 

15.00 - 15.30

Zakonski propisi koji utječu na zakonski status sestrinstva kao djelatnosti u RH

Miroslav Radić, dipl. iur.

 

15.30 - 17.00

Plenarna rasprava

 

20.30

Svečana večera - Dan sestrinstva

 
Petak, 13.05.2005.

09.00 - 09.20

Sestrinstvo u Nizozemskoj

Oscar De Miranda, NSPOH Nederlends

 

09.20 - 09.40

Kako se razvijalo sestrinstvo u Irskoj

Thomas Kearn, Irish Nursing Board

 

09.40 - 10.20

Pauza

 

10.20 - 10.40

Organizacija sestrinske službe pri KBC-Zagreb

Marija Orlić - Šumić, vms., pomoćnik ravnatelja KBC Zagreb

 

10.40 - 12.00

Prikaz sustava organizacije sestrinske službe Županijskog doma zdravlja Splitsko - dalmatinske županije

Jadranka Vetma, pomoćnik ravnatelja DZ

 

12.00 - 14.00

Ručak

 

14.00 - 15.30

Okrugli stol i zaključci

 

15.30

Zatvaranje konferencije

 

16.00

Podjela potvrdnica

 
Subota, 14.05.2005.

09.00

Cjelodnevni izlet u Veneciju

 

 Opatija 2006.
 Zbornik radova | Fotografije

Srijeda, 17.05.2006.
17.00 - 18.30 Registracija sudionika  
Četvrtak, 18.05.2006.
7.30 - 9.30 Registracija sudionika  
9.30 - 10.30 Svečano otvaranje  
10.30 - 11.00 Koktel dobrodošlice  
11.00 - 12.00 Plenarna predavanja  
11.00 - 11.15 Sestrinsko obrazovanje, sigurnost i prava pacijenata

mr. sc. Biserka Sedić

 
11.15 - 11.30 Sigurnost pacijenata u suvremenoj zdravstvenoj njezi

Snježana Čukljek, prof.

 
11.30 - 11.45 Pravo na sigurnu psihološku okolinu

Prof. dr. sc. Mladen Havelka

 
11.45 - 12.00 Prava pacijenata - razvoj, stanje, perspektive

Doc. dr. sc. Sanja Babić Bosanac

 
12.00 - 13.00 Rasprava  
13.00 - 15.00 Pauza za ručak  
15.00 - 15.45 Predavanja  
15.00 - 15.15 Prava pacijenata i partnerski odnosi u sustavu zdravstva

Mr. sc. Đula Rušinović

 
15.15 - 15.30 Zašto je medicinskim sestrama potreban znakovni jezik

Prof. dr. sc. Ivan Šegota

 
15.30 - 15.45 Dužnosti i odgovornosti medicinskih sestara

Miroslav Radić, dipl. iur.

 
15.45 - 16.15 Pauza za kavu  
16.15 - 17.00 Rasprava  
20.30 Svečana večera  
Petak, 19.05.2006.
9.00 - 10.00 Plenarna predavanja  
9.00 - 9.15 Utjecaj promjena u sestrinstvu na sigurnost i prava pacijenata

Dragica Šimunec, vms.

 
9.15 - 9.30 Prizadevanja za zmanjševanje nasilja nad pacijenti

Mag. Marija Zaletel

 
9.30 - 9.45 Cjeloživotno obrazovanje u zdravstvenoj njezi

Mr. sc. Danica Železnik, prof. zdr. njege

 
9.45 - 10.00 Prava pacijenata u zdravstvenom sustavu Bosne i Hercegovine

Olivera Perić, dipl. med. sr.

 
10.00 - 10.15 Obim edukacije iz prava i bezbijednosti pacijenata na Visokoj zdravstvenoj školi univerziteta u Sarajevu

Rudić Aida, Berbić-Fazlagić Jasmina, Jusipović Fatima, Spasojević Nada, Mačar Amra

 
10.15 - 10.45 Pauza za kavu  
10.45 - 12.15 RADIONICE

 

Prava pacijenata

Miroslav Radić, dipl. iur.

 

Sigurnost pacijenata i specifični modeli stvaranja sigurne okoline za pojedine grupe pacijenata

Prof. dr. sc. Ivan Šegota

 

Poslovno komuniciranje

doc. dr. sc. Josip Čulig, dr. med.

 
12.15 - 14.00 Pauza za ručak  
14.00 - 15.30 Ponavljanje radionica 1 i 2  
15.30 - 16.00 Pauza za kavu  
16.00 - 16.30 Zaključci radionica  
16.30 Zatvaranje konferencije i podjela potvrdnica  
Subota, 20.05.2006.
8.30 Izlet  
     

 Opatija 2007.
 Zbornik radova | Fotografije

Srijeda, 09.05.2007.
17.00 - 18.30 Registracija sudionika  
Četvrtak, 10.05.2007.
7.30 - 9.00 Registracija sudionika  
9.00 - 10.00 Svečano otvorenje  
10.00 - 11.00 Koktel dobrodošlice  
11.00 - 11.20 Prof. dr. sc. Ivan Šegota - "Bioetika i sestrinstvo"
11.20 - 11.40 Doc. dr. sc. Danijel Labaš - "Deontologija u sestrinskoj praksi"
11.40 - 12.00 Snježana Čukljek, prof. - "Etičke promjene kroz povijest sestrinstva"
12.00 - 12.20 Mr.sc. Sonja Kalauz – „Bioetika u sustavu školovanja medicinskih sestara
12.20 - 13.00 Rasprava  
13.00 - 15.00 Ručak  
15.00 - 16.30 Okrugli stol 1: "Komunikacija s bolesnicima - stručno i etičko pitanje"

Voditelj: prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin

 

Okrugli stol 2: "Zaštita prava i interesa medicinskih sestara"

Voditelji: prof. dr. sc. Miro Mastilica, prof. dr. sc. Slobodan Lang, mr. sc. Sonja Kalauz

 

Okrugli stol 3: "Sestrinstvo u Hrvatskoj - između vojnog i odvjetničkog modela"

Voditelji: mr. sc. Iva Sorta Bilajac, mr. sc. Morana Brkljačić, mr. sc. Iva Rinčić - Lerga

 
20.30 Svečana večera  
 Petak, 11.05.2007.
9.30 - 9.50 Miroslav Radić, dipl. iur. - Analiza etičkog kodeksa medicinskih sestara
9.50 - 10.10 Bioetika u zdravstvenoj njezi - gost predavač iz inozemstva  
10.10 - 10.30 Mr. sc. Biserka Sedić - "Bioetika i pitanja vezana uz mentalno zdravlje i bolest"
10.30 - 11.00 Pauza za kavu  
11.00 - 11.20 Jadranka Pavić, vms. - "Sestrinska etika odgovornosti u zajednici"
11.20 - 11.40 Prof. dr. sc. Tonči Matulić - "Temeljne vrijednosti sestrinske prakse"  
11.40 - 12.30 Rasprava  
12.30 - 14.30 Ručak  
14.30 - 16.00

Okrugli stol 1 – „Komunikacija s bolesnicima – stručno i etičko pitanje“

 

Voditelj: Prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin

 

Okrugli stol 2 – „Zaštita prava i interesa medicinskih sestara

 

Voditelji: Mr.sc. Sonja Kalauz,

               Prof.dr.sc. Slobodan Lang,

               Prof. dr. sc. Miro Mastilica

 

Okrugli stol 3 – „Sestrinstvo u Hrvatskoj – između vojnog i odvjetničkog modela“

 

Voditelji: Mr.sc. Iva Sorta – Bilajac

              Mr.sc. Morana Brkljačić

              Mr.sc. Iva Rinčić – Lerga

 
16.00 - 17.00

Zaključci konferencije

Zatvaranje konferencije

Podjela potvrdnica

 
 Subota, 12.05.2007.

7.30

Izlet

 

 Opatija 2008.
 Zbornik radova | Fotografije

 Četvrtak, 15.05.2008.
7,30 - 9,00

Registracija sudionika

 
9,00 - 10,00

Svečano otvaranje

 
10,00 - 11,00

Koktel dobrodošlice

 
11,00 - 11,20

Razine obrazovanja, stručni nazivi, kompetencije i profesionalni status medicinskih sestara u Hrvatskoj

Prof. dr. sc. Mladen Havelka

 
11,20 - 11,40

Smjernice obrazovanja medicinskih sestara na dodiplomskom studiju sestrinstva

Snježana Čukljek, prof.

11,40 - 12,00

Strategija razvoja specijalističkih diplomskih stručnih studija

Mr. sc. Biserka Sedić

12,00 - 12,20

Cjeloživotno obrazovanje - značaj za osobni i profesionalni razvoj

Prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin

12,20 - 12,40

Obrazovanje medicinskih sestara u Sloveniji

Dr. sc. Danica Železnik

12,40 - 13,00

Rasprava

 
13,00 - 14,30

Pauza za ručak

 
14,30 - 14,50

Profesionalna regulativa sestrinstva u Hrvatskoj

Slavica Šepec, bacc. ms.

14,50 - 15,10

Organizacija rada medicinskih sestara KBC-a Zagreb

Marija Orlić Šumić, dipl. ms.

15,10 - 15,40

Reforma zdravstva u RH 2006. - 2011.

Mr. sc. Fedor Dorčić (HZZO)

15,40 - 16,00

Strategije razvoja sestrinstva u zajednici

Mara Županić, dipl. ms.

16,00 - 16,30

Pauza za kavu

 
16,30 - 18,00

OKRUGLI STOL - Perspektive razvoja: obrazovanje i legislativa

 
20.30

Svečana večera

 
Petak, 16.05.2008.
9,30 – 9,50

Sestrinska istraživanja – pokretači profesionalnog razvoja sestrinstva

Damir Lučanin, Biserka Sedić, Snježana Čukljek

9,50 –10,05

Profesionalni pristup istraživanju u sestrinstvu

Vesna Turuk

10,05 – 10,20

Analitički osvrt na sestrinstvo u medijima

Jadranka Pavić, dipl. m.s

10,20 – 11,00 Pauza za kavu  
11.00 - 11.15

Analiza indikatora kvalitete zdravstvene njege internističkih bolesnika

Željka Benceković, dipl. m.s

11.15 - 11.30

Motivacija medicinskih sestara u procesu kontinuirane edukacije

Štefanija Ozimec, dipl. m.s

11.30 - 11.45

Usporedba zadovoljstva bolesnika s tretmanom boli u odnosu na hitnost postupka

Irena Benko, dipl. m.s

11.45 - 12.00

Tehnike rješavanja sukoba medicinskih sestara

Smiljana Kolundžić, dipl. m.s

12.00 – 12.30 Rasprava  
12,30 – 14,30 Ručak  
14,30 – 16,00 OKRUGLI STOL - – Perspektive razvoja: istraživanja u sestrinstvu  
16,00 – 17,00

Zaključci  i rasprava

 

 Opatija 2009.
 Zbornik radova | Fotografije

 Srijeda, 13.05.2009.

17,00 - 19,00

Registracija sudionika  
 Četvrtak, 14.05.2009.
07,30 - 09,30 Registracija sudionika  
09,30 - 10,30 Uvodni dio, pozdravni govor  
10,30 - 11,30 Koktel dobrodošlice  
11,30 - 11,50 Usklađivanje visokoškolskog sestrinskog obrazovanja s promjenama u sestrinstvu; Snježana Čukljek
11,50 - 12,10 Uvođenje promjena u sistematizaciji radnih mjesta medicinskih sestara; Krešimir Rotim
12,10 - 12,30 Upravljanje promjenama u zdravstvenoj ustanovi; Željko Romić
12,30 - 12,50 Neki problemi u ostvarivanju prava na pristup medicinskoj dokumentaciji; Vitomir Boić i Nenad Mojsović
12,50 - 13,10 Financijske informacije i interna revizija u funkciji upravljanja promjenama u zdravstvu; Ivan Markotić i Davor Vašiček
13,10 - 13,30 Rasprava  
13,30 - 15,00 Pauza za ručak  
15,00 - 15,20 Promjenom do uspjeha; Irena Benko
15,20 - 15,40 Upravljanje kvalitetom kao dio upravljanja promjenama u zdravstvu; Ivan Stepanić
15,40 - 16,00 ISO sustav kontrole kvalitete u procesu zdravstvene njege – iskustva iz prakse; Rosana Svetić - Čišić, Snježana Gaćina, Nada Hrdan
16,00 - 16,20 Upravljanje sprememb s pomočjo sistema vodenja kakovosti; Saša Kadivec
16,20 - 16,40

Sistemi podrške; Štefanija Ozimec Vulinec

16,40 - 17,00 Pauza za kavu  
17,00 - 17,20 Stres kao posljedica promjena na radnom mjestu; Jasminka Despot - Lučanin, Lada Perković, prof., Zrinka Pukljak Iričanin, prof.
17,20 - 17,40 Kradljivci vremena u radu medicinskih sestara u Hrvatskoj; Sonja Kalauz i Biljana Kurtović
17,40 - 18,00 Upravljanje karijerom; Vesna Turuk
20,30 Svečana večera  
Petak, 15.05.2009.
09,30 - 09,50 Problemi u  upravljanju ljudskim potencijalima u području zdravstvene njege u Hrvatskoj;  Sonja Kalauz i Jadranka Vetma
09,50 - 10,10 Telemedicina u Republici Hrvatskoj - korisnost i izazovi; Ivan Pejakić  
10,10 - 10,30 Upravljanje promjenama; Gost predavač iz KB Mostar  
10,30 - 10,50 Istraživanje i edukacija – pretpostavke uspješnih promjena; Damir Lučanin
10,50 - 11,30 Pauza za kavu  
11,30 - 11,50 Planiranje strategije prijelaza iz studentskog  u profesionalni život; Biserka Sedić
11,50 - 12,10 Upravljanje projektima – primjer iz prakse;  Mara Županić
12,10 - 12,30 Stilovi upravljanja u sestrinstvu;  Josefina Sesar
12,30 - 13,00 Rasprava  
13,00 - 14,30 Ručak  
14,30 - 17,00

Slobodne teme – izlaganje u trajanju od 10 min.

Strategije razvoja sestrinske prakse kroz promjene

Istraživački rad u sestrinstvu

Profesionalni razvoj

 
17,00 - 17,30 Zatvaranje konferencije, podjela potvrdnica  
Subota, 16.05.2009.
  IZLET  

 Zadar 2009.
  Program

 Opatija 2010.
 Zbornik radova | Fotografije

 Četvrtak, 25.03.2010.

07.30 - 09.00

Prijava sudionika  

09.00 – 10.00

Svečano otvaranje skupa  
10.00 - 11.00 Koktel dobrodošlice  
11.00 – 11.20

Sestrinstvo, znanje i izvrsnost

 Snježana Čukljek, prof.

11.20 - 11.40 Zapošljavanje medicinskih sestara u sustavu zdravstvene zaštite u Hrvatskoj

mr. sc. Sonja Kalauz, Jadranka Vetma, bacc. med. techn., Vesna Turuk, prof.   

11.40 - 12.00 Standardi sestrinske prakse

Valentina Krikšić, dipl. med. techn., Irena Kovačević, dipl. med. techn.

12.00 - 12.20

Prednosti integriranog sustava zdravstvene zaštite

Rade Novačić, bacc. med. techn., Snježana Kaliterna Mastilica, bacc.med.techn.

12.20 - 12.40 Zdravstvena njega u kući- put do izvrsnosti u pružanju zdravstvene skrbi

Zorica Grbavac, dipl. med. techn.

12.40 - 13.00 Važnost unaprjeđenja kvalitete u bolničkom sustavu zdravstvene zaštite

Prof. dr. sc. Krešimir Rotim

13.00 – 14.30 Pauza za ručak  
14.30 – 14.50 Zdravstvena njega i tehnološki progres

Štefanija Ozimec Vulinec, prof.

14.50 – 15.10 Uvođenje informatičke tehnologije u sestrinstvo

Doc. dr. sc. Gordana Brumini

15.10 – 15.30 Nove tehnologije u endoskopiji

Silvijo Tarasić

15.30 – 15.50 Programi promicanja zdravlja i izvrsnost zdravstvene skrbi

Zvonimir Šostar, dr. med.

 
15.50 – 16.00 Rasprava  
16.00 – 16.30

Pauza za kavu

 
16.30 – 16.50 Sigurnost pacijenta i kvaliteta zdravstvenih usluga u uvjetima visokih tehnologija

Prof. dr.sc. Ratko Magjarević

16.50 – 17.05 Elektronička sestrinska dokumentacija u Sveučilišnoj klinici Vuk Vrhovac

Rosana Svetić Čišić, dipl. med. techn., Vilma Kolarić, bacc. med.techn., Snježana Gaćina, dipl. med. techn., Nada Hrdan, dipl. med. techn.

17.05 – 17.20 Utjecaji tehnologije na kvalitetu zdravstvene njege

Mira Pavličić, bacc. med. techn., Ivica Benko, bacc. med. techn.

17.20 – 17.35 Primjena tehnologije u prevenciji grešaka medicinskih sestara u imunohematološkoj dijagnostici

Damir Poljak, dipl. med. techn., Nevenka Ivek, dipl.med.techn., Jurica Veronek, dipl. med. techn., mr. sc. Natalija Trstenjak Uršulin

17.35 - 17.50 Duodopa- nova metoda liječenja uznapredovale faze Parkinsonove bolesti

Martina Trnčević, bacc. med. techn.

17.50 - 18.00 Rasprava  
 Petak, 26.03.2010.
07.30 - 09.00

Prijava sudionika

 
09.30 – 09.50 Informatička znanja i vještine u provedbi medicinskih istraživanja u sestrinstvu

Prof. dr. sc. Mladen Petrovečki

09.50 – 10.10 Zdravstvena njega zasnovana na dokazima

mr. sc. Biserka Sedić

 
10.10 - 10.30 Istraživanje i teorije u praksi za postizanje učinkovite i humane zdravstvene njege

Doc.dr. sc. Majda Pajnkihar, mr. sc Jadranka Stričević, Metka Harih

10.30 - 10.50 Etički problemi u sestrinskim istraživanjima

Marija Brdarević, prof.

10.50 - 11.20 Pauza za kavu  
11.20 – 11.40 Istraživački rad u sestrinskoj praksi

Irena Kovačević, dipl. med. techn., Željka Benceković, dipl. med. techn.

11.40 - 11.55 Upravljanje ljudskim potencijalima u zdravstvenoj njezi

Nevenka Ivek, dipl.med.techn., Damir Poljak, dipl. med. techn.

11.55 - 12.10 Uloga medicinske sestre u primjeni biološke terapije kod upalnih bolesti crijeva

Željka Pušeljić, dipl. med. techn.

12.10 - 12.25 Sestrinska dokumentacija – indikator kvalitete gerijatrijske zdravstvene njege na razini PZZ

Marica Lukić dipl.med.techn., Mara Županić, dipl. med. techn., Ana Deucht vms.

12.25 - 12.40 Interdisciplinarna edukacija medicinskih sestara kao preduvjet sestrinske izvrsnosti u identifikaciji i skrbi o pacijenticama žrtvama intimnog partnerskog nasilja

dr. sc. Aleksandar Racz, Mara Županić, dipl. med. techn, Jadranka Vetma, bacc. med. techn., Štefanija Ozimec, prof., Vjeročka Šantek, prof.  

12.40-12.55 Poremećaj disanja u spavanju (PDS) opstruktivna sleep apnea (OSA)

Andreja Šajnić

13.00 – 14.30 Pauza za ručak  
14.30 – 14.45 Kvaliteta zdravstvene njege (Standardi sestrinske prakse)

Suzana Novosel dipl.med. techn.,  Ana Savović bacc.med. techn.

14.45 – 15.00 Doprinos medicinske sestre razvoju  uspješnog modela zbrinjavanja infektivnog otpada na kirurškim odjelima

Vesna Kotrha, dipl.med. techn., Đurđa Marković, vms, mr. sc. Ana Mojsović Ćuić, dr. sc. Aleksandar Racz

15.00 – 15.15 Važnost smjernica u slučaju izloženosti zdravstvenih djelatnika infekcijama koje se prenose krvlju kao standarda kvalitete praćenja i prevencije bolničkih infekcija

Mihaela Kranjčević-Ščurić, dipl. med. techn.

15.15 – 15.30 Razvrstavanje bolesnika u kategorije ovisno o potrebama za zdravstvenom njegom pilot projekt HKMS u SB za rehabilitaciju-Lipik

Ljerka Pavković, dipl.med.techn., Jasmina Stokić, vms.

15.30 – 15.45

Među sektorska suradnja medicinskih sestara, policije, pravosuđa i socijalnih radnika kao temelj izvrsnosti u ostvarivanju ciljeva nacionalne strategije borbe protiv nasilja nad ženama u RH

dr. sc. Aleksandar Racz, Jadranka Pavić, prof., Jadranka Vetma, bacc. med. techn., Vesna Turuk,  prof., Olivera Petrak, prof. 

 
15.45 – 16.00

Rasprava

 
  SVEČANA VEČERA  
 Subota, 27.03.2010.
09.30 –09.45 Utjecaj tehnologije na proces edukacije

Andreja Maček, Boris Ilić, Štefanija Ozimec Vulinec, prof.

09.45-10.00

Zastupljenost teorijskih znanja o mjerenju krvnog tlaka u svakodnevnoj sestrinskoj praksi

Maja Tomić, Jelena Vindiš, mr. sc.Biserka Sedić

10.00-10.15 Dehumanizacija odnosa medicinska sestra – pacijent kao posljedica informatizacije i moderne tehnologije

Vesna Turuk, prof.,  Gorana Reif, Martina Škvorc

10.15-10.30 Zajedničkim znanjem kvalitetnije djelujmo, pomažimo, živimo, starimo

Andreja Svetec

10.30-10.45 Motiviranost studenata studija sestrinstva za istraživanja

Martina Smrekar, bacc. med. techn., Sanja Ledinski, bacc. med. techn., Jelena Karačić, Romana Ivankić

10.45-11.00 Unaprjeđenje zdravstvene njege kod otpusta bolesnika

Dijana Žuljević bacc. med. techn., Valerija Božićek, bacc. med. techn.

11.00-11.15 Mjerenje medicinskog rezultata – klasična (kartoteka) prema kompjutorskoj tehnologiji

Sanja Zoranić,dipl. med. techn.  Vedrana Iveta, dipl. med. techn.  

11.15-11.30 Premještaj – otpust djeteta iz jedinice intenzivnog liječenja

Marina Ćićak Novak, bacc. med. techn.  Terezija Kostantinov, bacc. med. techn.  


11.30 - 12.00 Pauza za kavu  

12.00 - 13.00

ZAKLJUČCI I RASPRAVA

 

 Opatija 2011.
 Zbornik radova | Fotografije

 

Četvrtak, 24.3.2011.
7.30 - 9.00 PRIJAVA SUDIONIKA  
9.00 - 10.00 SVEČANO OTVORENJE  
10.00 - 11.00 KOKTEL DOBRODOŠLICE  
USKLAĐENOST HRVATSKOG I EUROPSKOG SESTRINSTVA
11.00 - 11.20 Kvaliteta obrazovanja medicinskih sestara u Hrvatskoj u susret europskim standardima - Prof.dr.sc. Jasmina Havranek  
11.20 - 11.40 Sestrinstvo u zemljama EU - Dragica Šimunec, bacc.med.techn.  
11.40 - 12.00 Usporedba organizacije sestrinske službe u Sveučilišnoj bolnici Zurich i KBC Zagreb - Marija Orlić Šumić, dipl.med.techn.  
12.00 - 12.20 Medicinske sestre edukatori na sestrinskim studijima - Snježana Čukljek, prof.  
12.20 - 12.40 Studij menadžmenta u zdravstvu - hrvatska iskustva i europski primjeri - Dario Naletilić, dr.med.; Slavko Antolić, dr.med.; dr.sc. Sonja Kalauz; Nenad Mojsović, dipl.iur.; dr.sc. Aleksandar Racz, dr.med.  
12.40 - 13.00 RASPRAVA  
13.00 - 14.30 RUČAK  
STVARNOST SESTRINSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
14.30 - 14.45 Autonomija u sestrinstvu - Štefanija Ozimec Vulinec, prof.
14.45 - 15.00 Hrvatsko sestrinstvo na početku 21. stoljeća - Rade Novičić, bacc.med.techn.
15.00 - 15.15 Informatički aspekti primjene sestrinske dokumentacije u praksi - Biserka Režek, dipl.med.techn., Željka Benceković, dipl.med.techn.
15.15 - 15.30 Zdravstvena njega u kući - put prema EU u pružanju zdravstvene njege u zdravstvenoj skrbi - Zora Grbavac, dipl.med.techn.; Ivana Herijan, bacc.med.techn.
15.30 - 15.45 RASPRAVA  
15.45 - 16.15 PAUZA  
16.15 - 16.30 Zdravstvena njega bolesnika u kući - stvarnost djelatnosti u sustavu zdravstva Republike Hrvatske (kvaliteta usluge i DTP) - Vlatka Mrzljak, ms.
16.30 - 16.45 Sestrinstvo u kontroli bolničkih infekcija - stvarnost u Republici Hrvatskoj - Smiljana Kolundžić, dipl.med.techn.
16.45 - 17.00 Medicinska sestra kao žrtva mobinga na području Splitsko-dalmatinske županije - Ante Buljubašić, dipl.med.techn., dr.sc. Aleksandar Racz, dr.med.
17.00 - 17.15 Izloženost medicinskih sestara mobbingu na radnom mjestu - Drago Jurić, mt., Dubravka Jozić, ms., Ivan Kacun, mt., dr.sc. Aleksandar Racz, dr.med.
17.15 - 17.30 Medicinska sestra kao svjedok i žrtva obiteljskog i intimnog partnerskog nasilja - dr.sc. Aleksandar Racz, dr.med.  
17.30 - 17.45 RASPRAVA  
20.30 SVEČANA VEČERA  
Petak, 25.3.2011.

8.00 - 9.30

PRIJAVE SUDIONIKA  

SUSTAVI PODRŠKE U UPRAVLJANJU ZDRAVSTVENOM NJEGOM

9.30 - 9.45 Sestrinska dokumentacija - Snježana Čukljek, prof.
9.45 - 10.00 Standardizirana sestrinska dokumentacija u patronažnoj djelatnosti - Mara Županić, bacc.med.techn., Božena Vrabec, bacc.med.techn., Jadranka Pavić, prof.; i sur.
10.15 - 10.30 Pravni i ekonomski aspekti vođenja sestrinske dokumentacije - Vitomir Boić, dipl.iur.; Nenad Mojsović, dipl.iur.; Ivan Markotić, dipl.oec.
10.30 - 11.00 PAUZA  
11.00 - 11.15 Sestrinska dokumentacija kao indikator zdravstvene njege - Dijana Babić, bacc.med.techn., Maša Vico, bacc.med.techn.
11.15 - 11.30 Iskustva u primjeni sastavnica sestrinske liste - Milena Fiket, bacc.med.techn.
11.30 - 11.45 Primjena računala u kontroli bolničkih infekcija danas i sutra - prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević, dr.med., prof.dr.sc. Žarko Nožica
11.45 - 12.00 Sustavi podrške zdravstvenoj njezi u svakodnevnoj kliničkoj praksi Odjela za kardijalnu kirurgiju, KB Dubrava - Milka Grubišić, bacc.med.techn., Ružica Mrkonjić, dipl.med.techn.
12.00 - 12.15 Utjecaj tehnologije na rad medicinskih sestara u jedinici intenzivnog liječenja - Senka Brodarić, bacc.med.techn., Nikolina Veriga, bacc.med.techn., Sanja Ledinski, bacc.med.techn.
12.15 - 12.30 Primjena pozitivne psihologije u upravljanju kvalitetom u zdravstvenoj njezi - Martina Smrekar, bacc.med.techn., Vesna Konjevoda, dipl.med.techn.
12.30 - 12.45 Upravljanje rizikom u kontroli bolničkih infekcija - Ana Pavičić, bacc.med.techn., Jasminka Horvatić, dipl.med.techn.
12.45 - 13.00 RASPRAVA  
13.00 - 14.30 RUČAK  

SLOBODNE TEME

14.30 - 14.45 Ideja skrbi kao temelj etike sestrinstva u Republici Hrvatskoj - Hrvoje Premuž, bacc.med.techn., Dr.sc. Sonja Kalauz, Marija Brdarević, prof.
14.45 - 15.00 Dijalog u sestrinstvu - Marija Brdarević, prof.
15.00 - 15.15 Intersektorski pristup - temelj praćenja i prevencije rizičnog ponašanja adolescenata - Marina Golek Mikulić, dipl.med.techn., Marijana Neuberg, bacc.med.techn; mr.sc. Natalija Uršulin Trstenjak, Jurica Veronek, dipl.med.techn.
15.15 - 15.30 Gripa H1N1 - Protuepidemijske mjere na razini bolničke institucije - Asija Delalić, bacc.med.techn., Ana Primorac, dipl.med.techn.
15.30 - 15.45 Zdravstvena njega bolesnika s plućnom embolijom - Marija Dominić, bacc.med.techn., Sanja Kunštek, bacc.med.techn.  
15.45 - 16.00 PAUZA  
16.00 - 16.15 Medicinske sestre unutar zemalja Europske unije - Vesna Turuk, prof., Gorana Reif, Martina Škvorc
16.15 - 16.30 Promjene kao izazov u suvremenom sestrinstvu - Mr.sc. Biserka Sedić, Andreja Maček
16.30 - 16.45 Medicinska sestra kao dio tima eurotransplanta - Jelena Žufika, bacc.med.techn., Željka Gavran, bacc.med.techn., Mirela Končar, bacc.med.techn., Mirjana Meštrović, bacc.med.techn., Milka Jurenović, bacc.med.techn.
16.45 - 17.00 Prevencija bolničkih infekcija u maksilofacijalnoj kirurgiji - Ivana Ružić, bacc.med.techn., Asja Delalić, bacc.med.techn.
17.00 - 17.15 Zdravstvena njega bolesnika oboljelog od disekcije aorte - Vesna Markač, bacc.med.techn., Sanja Piškor, bacc.med.tech., Verica Ivankić, ms., Biljana Zeba, ms., Igor Ivaniček, mt.  
17.15 - 18.00 RASPRAVA  
Subota, 26.3.2011.

SLOBODNE TEME

9.30 - 9.45 Iskustva studenata na vježbama - Snježana Čukljek, prof., Katarina Halužan, Marija Škreblin
9.45 - 10.00 Stavovi medicinskih sestara dodiplomskog studija prema specijalističkim diplomskim stručnim studijima - Sanja Ledinski, bacc.med.techn., Martina Smrekar, dipl.med.techn., Romana Ivankić, Anamarija Jukić
10.00 - 10.15 Stavovi studenata 3. godine studija sestrinstva o sestrinstvu u Hrvatskoj danas - Snježana Čukljek, prof., Boris Ilić, Jelena Karačić
10.15 - 10.30 Komparacija stavova medicinskih sestara i liječnika zaposlenih na internističkom i pedijatrijskom odjelu kliničke bolničke ustanove o zanemarivanju i zlostavljanju djece - Matea Šarić, bacc.med.techn., dr.sc. Aleksandar Racz, dr.med.  
10.30 - 10.45 Razlozi i očekivanja studenata nakon završetka studija sestrinstva - Vesna Turuk, prof., Julijana Jozepović, Kristina Horvat
10.45 - 11.00 Medicinske sestre u oftalmologiji: stručno usavršavanje i unapređenje prakse unutar zdravstvenog sustava u RH - Tanja Lupieri, bacc.med.techn., Miroslava Kičić, bacc.med.techn., Marina Rukavina, bacc.med.techn., Marina Vrhovec, bacc.med.techn., Dolores Štefančić, bacc.med.techn.
11.00 - 11.30 PAUZA  
11.30 - 11.45 Invazivna preoperativna obrada bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom - Ljubica Vulje, bacc.med.techn., Jasminka Lenček, bacc.med.techn.  
11.45 - 12.00 Proces unapređenja kvalitete života sa inkontinencijom u Krapinsko-zagorskoj županiji - Cvjeta Mitić, bacc.med.techn., Marija Mirth, bacc.med.techn., Alojzija Herceg, bacc.med.techn., Davor Šimunović, bacc.med.techn.
12.00 - 12.15 Uporaba neuorstimulatora kod kronične neizlječive boli - Ljiljana Žarak, bacc.med.techn.  
12.15 - 12.30 RASPRAVA I ZAKLJUČCI SKUPA, ZATVARANJE SKUPA  

 Opatija 2012.
 Zbornik radova | Fotografije

 ČETVRTAK, 29. ožujka 2012.
07.30 - 09.00 PRIJAVA SUDIONIKA
09.00 - 10.00 SVEČANO OTVARANJE
10.00 - 11.00 KOKTEL DOBRODOŠLICE

11.00 - 11.20

Standardi izvrsnosti sestrinskog obrazovanja
Snježana Čukljek, prof.

KLINIČKO ISTRAŽIVANJE U SESTRINSTVU KAO TEMELJ SESTRINSKE PRAKSE

11.20 – 11.40

Znanstveno-istraživački rad u području zdravstvene njege u Hrvatskoj
Prof. dr. sc. Sonja Kalauz, Olja Vori dipl. med. techn., Jozefina Franjković bacc.med.techn.

11.40 – 11.50

Zdravstvena njega temeljena na dokazima
Olivera Petrak prof., Melita Rukavina prof.

11.50 – 12.00

Klinička ispitivanja – dodatni izazov u suvremenoj sestrinskoj praksi
Vlasta Šiprak, bacc. med. techn., Branka Duvnjak, bacc.med.techn.

12.00 – 12.10

Akcijsko istraživanje u profesiji medicinskih sestara
Valentina Krikšić dipl.med.techn, Irena Kovačević dipl.med.techn., Marija Briški, bacc.med.tachn.

12.10 – 12.20

Kako dobiti odgovor na istraživačko pitanje - Vrste nacrta u sestrinskim istraživanjima
Melita Rukavina prof., Olivera Petrak prof., Mr. sc. Mirna Kostović - Srzentić

12.20 – 12.30

Usporedba nastanka postoperativnih komplikacija kod bolesnika u JIL-u, u odnosu na vrstu prijema
Irena Kovačević dipl.med.techn., Danijela Prugovečki, bacc.med.techn.

12.30 – 12. 40

Usporedba povezanosti ventilator pneumonija (ventilator associated-pneumonia/VAP) u odnosu na broj dana mehaničke ventilacije
Šime Stanić, dipl.med.techn., Irena Kovačević, dipl.med.techn.

12.40 – 13.10 RASPRAVA
13.10 – 14.30 RUČAK
IZAZOVI PREVENTIVNOG DJELOVANJA U SESTRINSKOJ PRAKSI

14.30 – 14.50

Zašto prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti (ni)je lako organizirati?
Dr.sc. Aleksandar Džakula dr.med., Mara Županić dipl.med.techn.

14.50 – 15.10

Realnost i perpsektive sestrinskog djelovanja u zajednici
Nataša Mrakovčić dipl.med.techn., Prof.dr.sc. Luka Kovačić

15.10 – 15.20

Home Care - The Conception at Czech Republic
Mgr. Marta Senkyrikova, Magda Sloupova

15.20 –15.30

Preventivno djelovanje kroz rad patronažnih sestara u Krapinsko-zagorskoj županiji
Ines Vinski bacc. med. techn., Marija Mirt bacc. med. techn.

15.30 –15.40

Današnje mogućnosti zdravstveno-odgojnog rada u Patronažnoj djelatnosti
Božena Vrabec.dipl.med.techn., Mara Županić dipl.med.techn.

15.40 – 15.50

Mogućnosti sestrinskog djelovanja u promicanju zdravlja
Jadranka Pavić prof., Maja Posedi, Nikolina Prvonožec, studentice studija sestrinstva ZVU, Zagreb

15.50 – 16.10 STANKA ZA KAVU

16.10 – 16.20

Promocija tjelesne aktivnosti u cilju prevencije kroničnih nezaraznih bolesti – projekt “Pješke ili biciklom na posao”
Marija Prekupec dipl.med.tehn., Renata Kutnjak Kiš, dr.med., spec.epidemiolog

16.20 – 16.30

Integralni pristup zdravlju pri kardiovaskularnim bolestima
Biserka Sviben bacc.med.techn. , Marija Mirt bacc. med. techn.

16.30 – 16.40

Sustavni rad patronažne sestre na poboljšanju zdravlja romske populacije
Božica Zubec, bacc.med.techn., Marijana Kos-Mesec bacc.med.techn., Milanka Peharec, med.sr, Radojka Dimić, med.sr.

16.40 – 16.50

Partnerski odnos obitelji i medicinske sestre u promicanju mentalnog zdravlja
Vedrana Iveta, dipl. med. techn., Marina Sibiljan, studentica stručnog studija Sestrinstva Sveučilišta u Dubrovniku, Danijela Miljanić dipl.med.techn.

16.50 – 17.00

Doprinos medicinske sestre upoznavanju raširenosti problema alkoholizma među mladima
Kristina Kordić bacc. med.techn., dr. sc. Aleksandar Racz dr.med.spec., Lidija Tomičević, dr.med.spec., Slavko Antolić, dr.med.spec.

17.00 – 17.10.

Maslovljeva piramida – instrument za procjenu kvalitete rada u sestrinstvu 
Rosana Svetić Čišić, dipl.med.techn., Ljubica Crnošija, bacc.med.techn., Renato Kujundžić, med.teh., Alen Benko med.teh.

17.10 – 17.40 RASPRAVA
20.30 - SVEČANA VEČERA
PETAK, 30. ožujka 2012.
7.30 – 9.00 PRIJAVE SUDIONIKA
SURADNJA, KOMUNIKACIJA I TIMSKI RAD

9.30 – 9.50

Specificnosti suradnje izmedju medicinske sestre i liječnika
Lada Perković prof., Iva Takšić prof., Morana Bilić prof.

9.50 – 10.00 Uporaba komunikacijske tehnologije u svrhu edukacije medicinskih sestara/studenata ZVU-a
Dario Naletilić dr.med., Slavko Antolić dr.med.spec, dr. sc. Aleksandar Racz dr.med.spec
10.00 – 10.10 The System of Lifelong Learning for Nurses in Czech Republic
Mgr. Petra Jurenikova Ph.D.
10.10 – 10.20 Chronic wound – Organization of Medical and Nursing Care at Czech Republic
Mgr. Jana Strakova
10.20 – 10.30 Timski rad u dijagnostici KBC „Sestre Milosrdnice“, Zagreb
Milena Fiket bacc.med.techn., Mira Pavličić bacc.med.techn.
10.30. – 10.40 Suradnja, komunikacija i timski rad
Ljiljana Tomić bacc.med.techn., Blaženka Prusac bacc.med.techn.
10.40. – 10.50 „i Zdravstvena njega u kući“ Inovativnost u komunikaciji u Ustanovi za zdravstvenu njegu "Ćorluka"- Provedba pilot projekta -
Pavo Ćorluka med.teh., Ana Kreković bacc. physioth., Dunja Lapov bacc. physioth.
10.50 – 11.20 STANKA ZA KAVU
11.20 – 11. 30 Elektronska vizita – moderan način komunikacije
Helena Fuček, med.sr., Franjo Svedrec, med.teh. , Jakov Vojković, dr.med., Zvonimir Koler, med.teh., Venesa Berković, bacc.med.techn., Renata Habeković bacc.med.techn., prof.dr.sc. Bojan Biočina
11.30 – 11.40 Iskustva u međunarodnoj suradnji - dolazna mobilnost
Prof.dr.sc.Žarko Nožica, Vesna Turuk, prof., Mara Županić dipl.med.techn.
11.40 – 11.50 Procjena zadovoljstva bolesnika razinom edukacije od strane
medicinskih sestara u KBC „Sestre milosrdnice“, Zagreb

Željka Benceković, dipl. med.techn. , Biserka Režek dipl.med.techn.
11.50 – 12.00 Samopercepcija i percepcija kliničkog mentorstva na studijima sestrinstva 
Marija Šilje, med.sr., Marina Sibiljan, med.sr. ,Sanja Zoranić, dipl.med.techn., Prof. dr. sc. Sonja Kalauz
12.00 – 12.10 Procjena kompetentnosti zdravstvenih ustanova – Magnet bolnica
Ljubica Crnošija, bacc.med.techn.
12.10 – 12.20 Politika upravljanja kvalitetom u Ustanovi za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući „Zorica”
Zorica Grbavac dipl. med. techn.
12.20 – 13.00 RASPRAVA
13.00 – 14.30 RUČAK
SLOBODNE TEME
14.30 – 14.40 Znanost, etika i vjera u praksi medicinske sestre
Marija Brdarević prof.
14.40 – 14.50 Uloga emocionalne inteligencije u radu medicinske sestre 
Zrinka Pukljak Iričanin prof., Janko Babić prof., Lada Perković prof.
14.50 – 15.00 Povezanost predoperativne sestrinske pripreme bolesnika i postoperativnog intenziteta boli
Lada Perkovic prof., Ivana Nadj prof., Zrinka Pukljak Iricanin prof.
15.00 – 15.10 Bulling u sestrinstvu
Jozefina Sesar dipl.med.techn.
 
15.10 – 15.20 Mobbing u sestrinstvu – tabu tema ili neosnovani mit
Karmen Švaljek bacc.med.techn., dr. sc. Aleksandar Racz dr.med.spec., Olivera Petrak prof., Slavko Antolić dr.med.spec.
 
15.20 – 15.50 RASPRAVA
20.30 KAZALIŠNA PREDSTAVA
SUBOTA, 31. 3. 2011.
SLOBODNE TEME

09.30 – 9.40

Stavovi medicinskih sestara o farmaceuskoj industriji
dr. sc. Aleksandar Racz dr.med.spec, Slavko Antolić dr.med.spec., Tara Beata Racz, student na Studiju psihologije, Filozofski fakultet, Zagreb

 

09.40 – 09.50

Primjena sestrinske dokumentacije u domovima za starije i nemoćne
Slavica Garić bacc.med.techn., Ana Deucht bacc.med.techn., Mira Jelić dipl.med.techn., Marica Lukić dipl.med.techn., Mara Županić dipl.med.techn.

09.50 – 10.00

Utjecaj temperature vode za rehidraciju na udio mikroelemenata u zamjenskoj hrani za dojenčad
Mr.sc. Ivana Filipović-Vrhovac, Prof.dr.sc. Jasna Bošnir, dr. sc. Aleksandar Racz,dr.med.spec , Slavko Antolić dr.med.spec, Prof.dr.Dinko Puntarić dr.med.spec

 

10.00 – 10.10

Mogućnosti zapošljavanja medicinskih sestara u Njemačkoj
Vesna Turuk prof., Julijana Jozepović, Ana Mustač studentice studija sestrinstva ZVU, Zagreb

10.10 – 10.20

Suočavanje studenata sestrinstva s ispitnom situacijom
Vesna Turuk prof., Domagoj Karažija, Kristina Horvat studenti studija sestrinstva ZVU, Zagreb

10.20 – 10.30

Automatski vanjski defibrilator
Snježana Čukljek prof., Katarina Halužan, Maja Škreblin studentice studija sestrinstva ZVU, Zagreb

10.30 – 10.40

Pinel im je skinuo okove, a jesmo li mi?
Karolina Kosar,Valentina Križanić,Tatjana Mihalić studentice studija sestrinstva ZVU, Zagreb

10.50 – 11.30 STANKA
11.30 – 12.15 RASPRAVA I ZAKLJUČCI SKUPA, ZATVARANJE SKUPA

 Westin 2013.
 

 ČETVRTAK, 16.05.2013.

07.30 - 09.30

REGISTRACIJA SUDIONIKA

 

09.30 - 10.15

OTVARANJE KONFERENCIJE

 

10.15 - 11.00

KOKTEL DOBRODOŠLICE

 

9.00-9.30

"Razvoj, stanje, dvojbe i perspektive visokog obrazovanja medicinskih sestara u Hrvatskoj"

Vesna Turuk, Mladen Havelka

11.20 - 11.40

"Sveučilišni diplomski studij sestrinstva-od zahtjeva do potreba"

Vesna Jureša

11.40-12.00

"Značajne promjene obrazovanja medicinskih sestara prije i poslije ulaska u EU"

Danica Železnik

12.00 - 12.20

"Kakovost sistema kliničkega usposabljanja študentov zdravstene nege"

Bojana Filej

12.20 - 12.40

"Proces akreditacije u funkciji unaprijeđenja kvaliteta na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu"

Dijana Avdić

12.40 - 13.30

RASPRAVA

13.30 - 15.00

ODMOR ZA RUČAK

15.00-15.20

"Visoko obrazovanje sestara, stečene kompetencije i mesto u zdravstvenom sistemu: problemi i i izazovi u Srbiji"

Dragutin Milutinović, Sanja Tomić

15.20-15.40

"Organizacija studijskih programa u sestrinstvu i perspektivni razvoj u budućnosti u Visokoj medicinskoj školi u Bitoli"

Lenče Mirčevska

15.40-16.00

"Obrazovanje sestara na strukovnoj medicinskoj školi u Čupriji"

Ljiljana Milović

16.00-16.20

"Proces osiguranja kvalitete u visokom sestrinskom obrazovanju"

Salih Tandir

16.20-16.40

"Strategija razvoja školovanja visoko stručno zdravstvenog kadra na Visoko zdravstvenoj školi Univerziteta u Bihaću"

Sulejman Kendić

16.40 - 18.00

RASPRAVA

 
 PETAK, 17.05.2013.

09.00 - 10.00

"Prikaz dodiplomskih i diplomskih studija sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu"

Štefanija Ozimec Vulinec, Sonja Kalauz, Biserka Sedić, Vesna Turuk, Mara Županić

10.00 - 10.20

"Zašto trebamo promjene u visokom obrazovanju u kliničkoj medicini"

Alen Šustić

10.20 - 10.40

"Izobraženje v zdravstveni negi: nivoji izobraževanja in kompetence za kliničko prakso"

Brigita Skela Savič

10.40 - 11.00

"Razlike u obrazovanju medicinskih sestaraunutar regije"

Danijela Maltar

11.00-11.20

"Europska unija i bolonjske deklaracije - omogućuje medicinskim sestrama zvanje magistrice zdravstvene njege"

Marija Zaletel

11.20 - 11.50

ODMOR

 

11.50-12.10

"Razvoj visokog obrazovanja medicinskih sestara na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku"

Radivoje Radić

12.10 - 12.30

"Hrvatski model obrazovanja zdravstvenih radnika"

Frane Mihanović

12.30 - 12.50

"Iskustva sa studija u Bjelovaru"

Marija Kudumija Siljepčević

12.50 - 13.10

"Iskustva u izvođenju nastave na preddiplomskomstručnom studiju sestrinstva u Dubrovniku"

Sanja Zoranić, Vedrana Iveta, Suzana Kamber, Marko Margaritoni

13.10-13.30

"Prikaz rada fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru"

Dragan Babić

16.40 - 18.00

RASPRAVA I ZAKLJUČCI