Dodijeljene nagrade najuspješnijim studentima Zdravstvenog veleučilišta

Nagrade najuspješnijim studentima dodjeljuju se od 2012. sukladno: Pravilniku o nagrađivanju i stipendiranju studenata stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija na Zdravstvenom veleučilištu. Priznanja i nagrade najboljim studentima dodjeljuju se za uspjeh studenata postignut na pojedinoj godini studija.

Za pojedine godine studija dodjeljuje se po jedno priznanje i nagrada za prvu i drugu godinu preddiplomskih stručnih studija, te za prvu godinu diplomskih stručnih studija. Predloženici za dobivanje priznanja i nagrada najboljim studentima za pojedine godine studija moraju biti upisani u narednu godinu, a da tijekom studija nisu ponavljali godinu te moraju imati ostvarene sve ECTS bodove.

Priznaje i nagrada dodjeljuje se osobi koja je položila završni ispit u prethodnoj akademskoj godini, a ostvarila je najbolji prosjek ocjena tijekom preddiplomskog stručnog studija pod uvjetom da je završila studij u roku od 3 godine na dodiplomskom studiju, odnosno 2 godine na diplomskom studiju.

Najuspješniji studenti tijekom prve godine studija u akademskoj godini 2016./17. su: Marijeta Štrk (Sestrinstvo), Antonija Livaković (Fizioterapija), Kristina Knežević (Medicinsko laboratorijska dijagnostika), Marta Vukšević (Radiološka tehnologija), Matea Pavlović (Sanitarno inženjerstvo), Elena Jokić i Robert Domić (Radna terapija), Milan Morić (specijalistički diplomski studij Sanitarno inženjerstvo), Alma Redžepagić, Hermina Tomaić Marinić, Mladen Jurišković, Marinka Šimunović Gašpar, Marica Arbanas i Renata Vučemilo (Menadžment u sestrinstvu).

Najuspješniji studenti tijekom druge godine studija u akademskoj godini 2016./17. su: Danijel Mijatović (Sestrinstvo), Borna Maričić (Fizioterapija), Ana Jandrlić i Ana Buhin (Medicinsko laboratorijska dijagnostika), Katrin Nedeljko (Radiološka tehnologija), Dunja Rekić, Anamaria Vidmar i Nina Vucelić (Sanitarno inženjerstvo), Ivana Bartol i Danira Maretić (Radna terapija).

Najuspješniji studenti tijekom studija u akademskoj godini 2016./17. su: Tihana Dabić (Sestrinstvo), Silvija Burić (Fizioterapija), Ines Poljak (Medicinsko laboratorijska dijagnostika), Matea Lukić (Radiološka tehnologija), Ana-Marija Križanac (Sanitarno inženjerstvo), Helena Kovačević (Radna terapija), Marina Mačković (Javno zdravstvo), Vlatka Rafaj (Specijalistički diplomski studij, Kliničko sestrinstvo, modul medicinska sestra u gastroenterologiji), Bruno Perković (Specijalistički diplomski studij Kliničko sestrinstvo, modul medicinska sestra/tehničar u dijagnostici), Ines Pinter (Specijalistički diplomski studij Fizioterapija, modul Mišićno koštana fizioterapija), Marijan Vončina (Specijalistički diplomski studij Fizioterapije, modul Neurofizioterapija).

Poveži se

Pretplatite se na naš RSS kako biste bili u tijeku sa novostima!