Dodijeljene nagrade najuspješnijima studentima Zdravstvenog veleučilišta

Priznanja i nagrade najboljim studentima dodjeljuju se prema Pravilniku o nagrađivanju i stipendiranju studenata. Tako se dodjeljuju priznanja i nagrade za uspjeh studenata postignut na pojedinoj godini studija i to po jedno priznanje i nagrada za prvu i drugu godinu preddiplomskih stručnih studija te za prvu godinu diplomskih stručnih studija.

Kandidati za dobivanje priznanja i nagrada najboljim studentima za pojedine godine studija moraju biti upisani u narednu godinu, a da tijekom studija nisu ponavljali godinu te moraju imati ostvarene sve ECTS bodove.

Priznaje i nagrada dodjeljuje se studentu koji je položio završni ispit u prethodnoj akademskoj godini, a ostvario je najbolji prosjek ocjena tijekom preddiplomskog stručnog studija pod uvjetom da je završio studij u roku od 3 godine na dodiplomskom studiju, odnosno 2 godine na diplomskom studiju.

Najuspješniji studenti tijekom prve godine dodiplomskih studija jesu: Tropčić Kristina (Sestrinstvo), Hamelec Lea (Medicinsko laboratorijska dijagnostika), Tišma Jelena i Kurešić Eni (Fizioterapija), Toplek Ana (Radna terapija), Šarko Elena (Radiološka tehnologija), Ovčar Josip (Sanitarno inženjerstvo), a na diplomskim studijima jesu: Kovačić Dora i Ovčar Jana (Specijalistički diplomski stručni Studij fizioterapije), Piljek Ana (Specijalistički diplomski stručni Studij menadžment u sestrinstvu) te Lovrenčić Jelena, Pjerobon Kim, Gušić Matea, Ugarković Klara, Suda Lorena, Kober Ema i Gregurić-Beljak Željka (Specijalistički diplomski stručni Studij sanitarnog inženjerstva)

Najuspješniji studenti tijekom druge godine dodiplomskih studija jesu: Bartulović Rafaela (Medicinsko laboratorijska dijagnostika),  Gruica Karmen (Radna terapija),  Barić Anamarija (Radiološka tehnologija), Štuljan Monika (Sanitarno inženjerstvo), Jandroković Doris  (Fizioterapija), Brezić Josip (Sestrinstvo).

Najuspješniji studenti koji su diplomirali u 2018/19 na dodiplomskim studijima jesu: Štrk Marijeta (Sestrinstvo), Pavlović Matea (Sanitarno inženjerstvo), Polajžer Sara (Medicinsko laboratorijska dijagnostika), Jović Irena (Fizioterapija), Kukić Bruno, Marta Vukšević (Radiološka tehnologija), Turković Barbara (Radna terapija) te na specijalističkim stručnim studijima: Meglajec-Papa Renata (Specijalistički diplomski stručni Studij menadžment u sestrinstvu) i Jakupić Lara (Specijalistički diplomski Studij sanitarno inženjerstvo).

Najuspješniji studenti koji su diplomirali u 2019/20 na dodiplomskim studijima jesu: Mikulić Mateja (Fizioterapija), Bandov Marta (Medicinsko laboratorijska dijagnostika), Švedić Ana (Sestrinstvo), Mesar Ana (Radiološka tehnologija), Marina Marijana (Sanitarno inženjerstvo), Švarbić Barbara (Radna terapija) te na specijalističkom stručnom Studij Zec Andrea (Specijalistički diplomski stručni Studij menadžment u sestrinstvu).

Ozren Rađenović
v.d. Prodekana za studente

 

Poveži se

Pretplatite se na naš RSS kako biste bili u tijeku sa novostima!