STUDENTI KOJI SU ODABRALI OPCIJU (2) UPIS ODRADITI DOLASKOM NA UPIS NA VELEUČILIŠTE U ZA TO PREDVIĐENOM TERMINU.

 

1. Uplata troškova upisnine

       Uplatiti troškove upisnine u iznosu od 450,00 kn (četristo pedeset kuna) na IBAN:HR6623600001101354739 u rubrici Poziv na broj potrebno je navesti HR69 40045-OIB a koja sadrži:

  • sufinanciranje izdavačke djelatnosti
  • osiguravanje studenata u slučaju nezgode
  • izrada studentske iksice
  • eIndex
  • drugi administrativni troškovi

 

2. Uplata školarine za Izvanredne studente

Ukupna cijena školarine za ak. godinu 2020./2021. iznosi 9.240,00 kn. Školarina se može uplatiti u deset jednakih dijelova (na IBAN:HR6623600001101354739), a Naputak o uplati školarina objavljen je na web stranici Zdravstvenog veleučilišta. Pri upisu kandidat je dužan uplatiti minimalno dvije rate školarine u iznosu 1.848,00 Kn.

Studenti koji obročno plaćaju školarinu dužni su postupiti po Uputi o načinu plaćanja školarine na Zdravstvenom veleučilištu, a sukladno pozivima na broj u privitku:

r. b.

Iznos

Izvanredni stručni studij sestrinstva

Izvanredni stručni studij fizioterapije

Izvanredni stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike

Poziv na broj

Poziv na broj

Poziv na broj

1.

924,00 Kn

HR67 OIB-1131-201

HR67 OIB-636-201

HR67 OIB-46-201

2.

924,00 Kn

HR67 OIB-1131-202

HR67 OIB-636-202

HR67 OIB-46-202

 

 

Epidemiološke preporuke

Nastavno na trenutnu epidemiološku situaciju vezanu uz Corona virus (Covid-19) kandidat ili njegov opunomoćenik (u daljnjem tekstu Kandidat) koji pristupa upisu dolaskom na Veleučilište dužan se je pridržavati slijedećih odredbi:

  1. Kandidat prije polaska na Veleučilište mjeri tjelesnu temperaturu te ukoliko je ista veća od 37,2C ne dolazi na Veleučilište. Ukoliko se tjelesna temperatura potraje u narednim danima preporuča se da se javi svom liječniku obiteljske medicine.
  2. Kandidat dolazi na Veleučilište
  • Dezinficira ruke na za to predviđenoj lokaciji na ulazu
  • Djelatnik Veleučilišta upućuje kandidata na upis.
  • Tijekom boravka na Veleučilištu molimo da se održava socijalna distanca od 1,5 metara.

Nošenje maski je obavezno.

 

Slijedeći koraci