Dopunska isprava o studiju je dokument koji izdaju visoka učilišta pojedincima uz originalnu svjedodžbu i/ili diplomu u skladu s predloškom koji je nastao suradnjom Europske komisije, Vijeća Europe i UNESCO-a.

Isprava uvelike doprinosi boljem i jasnijem razumijevanju stečenih akademskih kvalifikacija u području Europskog prostora visokog obrazovanja, ali i šire.

Cilj dopunske isprave o studiju jest pružiti dodatne informacije o sadržaju i razini stečenih kvalifikacija, odnosno o znanjima i vještinama nositelja dokumenta, osobito poslodavcima i obrazovnim ustanovama u inozemstvu. Također može pridonijeti uspješnom postupku priznavanja kvalifikacija pri mjerodavnim ustanovama.

Dopunska isprava je osobni dokument koji se odnosi isključivo na njezina nositelja te ne zamjenjuje originalnu diplomu niti jamči njezino automatsko priznavanje.

Izdavanje i sadržaj dopunske isprave o studiju utvrđeno je Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 02/07), kao i Pravilnikom o sadržaju diploma i dopunskih isprava o studiju ( Narodne novine 77/08, 149/11).

Svakom studentu koji završi stručni i specijalistički diplomski stručni studij na Zdravstvenom veleučilištu  uz  svjedodžbu  ili diplomu  automatski se izdaje dopunska isprava o studiju na hrvatskome i engleskome jeziku, bez naknade.

 Primjer dopunske isprave o studiju

Dodatne informacije:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ds_en.htm

http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=12195&sec=3453