Zbrinjavanje otpada na Zdravstvenom veleučilištu

 

imam2straneŠto je otpad?
”Otpad” je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Otpadom se smatra i svaki predmet i tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada nužni u svrhu zaštite javnog interesa (Čl. 4. st. 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, NN 94/13)

Načela zbrinjavanja otpada:

 • Sprečavanje nastanka otpada
 • Ponovna upotreba
 • Recikliranje

Kako?

 • promotivnim materijalima,
 • tematskim tribinama i predavanjima,
 • edukacijama,
 • kroz nastavne sadržaje

Zašto zbrinjavamo otpad?

 • Očuvanje prirode i okoliša kao dugoročan cilj očuvanja zdravlja ljudi
 • Smanjenje količina komunalnog otpada i njegovih troškova,
 • Smanjenje troškova nabave novih potrošnih materijala (papir, kartonske kutije i sl.)
 • Pozitivan utjecaj na lokalnu zajednicu
 • Dugoročno razvijanje svijesti studenata o brizi za prirodu i okoliš

Pridružite nam se…

 • Razmislite još jednom prije nego što stvorite otpad
 • Upotrijebite i drugu stranu papira
 • Ponovno upotrijebite pet ambalažu
 • Odvajajte otpad u za to predviđene spremnike

NE DOZVOLITE DA OTPAD POSTANE SMEĆE!

odvajajmo