PROJEKT „EKO-ŠKOLE“ I ZELENE ZASTAVE NA ZDRAVSTVENOM VELEUČILIŠTU

Što su „eko-škole“?

priznanjeMeđunarodne Eko-škole su program osmišljen za provedbu smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš na razini čitavih odgojno-obrazovnih ustanova. To su donedavno bile osnovne i srednje škole, dječji vrtići i učenički domovi te škole za djecu s posebnim potrebama, a od svibnja 2015. ovom se popisu pridružila i prva visokoškolska ustanova u Hrvatskoj – Zdravstveno veleučilište iz Zagreba!

Nacionalni koordinator Eko-škola u Republici Hrvatskoj je Udruga Lijepa naša.

Međunarodni program Eko-škole je razvila Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš (Founadtion for Environmental Education – FEE) kao odgovor na UN konferenciju 1992. godine. Program se službeno počeo provoditi od 1994. godine u Danskoj, Njemačkoj, Grčkoj i Velikoj Britaniji. Danas Eko-škole se provode u više od 50 država svijeta koje povezuju više od 40 000 škola.

Cilj programa: ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život studenata i djelatnika Eko-škole.

Zadaća: odgojiti mlade generacije osjetljivima na pitanja okoliša i osposobiti ih za donošenje odluka o razvitku društva u budućnosti.

Status Eko-škole: je sustav nagrađivanja na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini što je osobitost ovog prepoznatljivog i kvalitetnog modela odgoja i obrazovanja. Ustanove koje ispune postavljene kriterije i koje brigu za okoliš promiču kao trajnu vrijednost i način življenja, dobivaju povelju o statusu Međunarodne Eko-škole i Zelenu zastavu sa znakom Eko-škole. Ovo prestižno međunarodno priznanje dodjeljuje se na dvije godine. Nakon toga slijedi obnova statusa.

Škola mora dokazati da je u provedbi programa, prema zacrtanim smjernicama otišla “korak dalje”, produbila i proširila rad na izabranim temama te sve aktivnosti mora iscrpno dokumentirati na mrežnim stranicama programa – eko.lijepa-nasa.hr.uln-logo