logoiZdravstveno veleučilište je u svibnju 2015. godine primilo međunarodno priznanje „eko-škole“ i zelenu zastavu. Nositelj projekta Zelene zastave na nacionalnoj razini je udruga „Lijepa naša“, a na međunarodnoj FEE („Foundation for Environmental Education“).

Riječ je o priznanju koje se dodjeljuje za postignuća na području zaštite okoliša, a ono što ga čini posebnim je u tome što je Zdravstveno veleučilište prva visokoškolska ustanova u Hrvatskoj koja je primila ovo priznanje.

Projekt na osnovu kojeg je Zdravstvenom veleučilištu dodijeljena Zelena zastava je projekt ‘Mjere zbrinjavanja otpada u svrhu zaštite okoliša na Zdravstvenom veleučilištu’’, kojeg ZVU provodi u suradnji sa studentima odnosno Studentskim zborom.

Prvi korak projekta obuhvaćao je snimanje početnog, nultog stanja po pitanju određivanja značajnih aspekata okoliša na Zdravstvenom veleučilštu. U svrhu određivanja aspekata okoliša koristili smo se prilagođenom metodologijom ISO 14001. Kao najznačajniji aspekt okoliša utvrđen spomenutom analizom bio je problem neodvajanja kao i količine otpadnog, upotrijebljenog papira. Stoga je u protekloj godini po prvi puta na Zdravstvenom veleučilištu organizirano odvojeno prikupljanje papira te je organiziran i sklopljen ugovor za odvojen odvoz otpada. Projekt je promoviran putem plakata, oglasnih panoa i promotivnih materijala, organiziran je seminar za studente na kojem su dobili više informacija o samom planu rada eko-škole. Također, kao vrlo važan korak izdvajamo uključivanje studenata u organizaciju i održavanje edukativnih radionica u zagrebačkim vrtićima s temom edukacije djece predškolske dobi o odvojenom prikupljanju otpada.