erasmus+logo_mic

Erasmus+ je više od 30 godina vodeći program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. U novom sedmogodišnjem razdoblju od 2021. do 2027. Erasmus+ podupire prioritete i aktivnosti u okviru europskog prostora obrazovanja, Akcijskog plana za digitalno obrazovanje i Programu vještina za Europu. Pomaže u ostvarivanju europskog stupa socijalnih prava, provodi strategiju EU-a za mlade za razdoblje 2019.–2027. i razvija europsku dimenziju u sportu.

Erasmus+ nudi mogućnosti međunarodne mobilnosti za pojedince te međunarodne suradnje za organizacije.

Ciljevi programa Erasmus+

Cilj programa je podupirati obrazovni, profesionalni i osobni razvoj ljudi u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u Europi i šire, što pridonosi održivom rastu, kvaliteti radnih mjesta, socijalnoj koheziji, poticanju inovacija te jačanju europskog identiteta i aktivnoga građanstva.

Struktura programa Erasmus+

U programu Erasmus+ predviđena je provedba sljedećih aktivnosti za razdoblje od 2021. do 2027.:

  • Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
  • Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja organizacija i institucija
  • Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška razvoju politike i suradnji
  • Aktivnosti Jean Monnet

Prioriteti programa

  • Uključivost i raznolikost – promicanje jednakih mogućnosti i pristupa, uključivosti, raznolikosti i pravednosti u svim aktivnostima.
  • Digitalna transformacija – razvoj uspješnog ekosustava digitalnog obrazovanja, poboljšanje razvoja digitalnih vještina i kompetencija na svim razinama društva i za sve.
  • Briga za okoliš i borba protiv klimatskih promjena – „zeleni Erasmus“ –izgradnja znanja, vještina i stavova o klimatskim promjenama i održivom razvoju u Europskoj uniji i šire.
  • Sudjelovanje u demokratskom životuaktivno građanstvo i etičnost u cjeloživotnom učenju, razvoj socijalne i interkulturalne kompetencije, kritičkog mišljenja i medijske pismenosti.

 

Više osnovnih informacija možete pronaći ovdje.

Izvor: Agencija za mobilnost i programe EU