erasmus+logo_mic

Zdravstvenom veleučilištu dodijeljena je Erasmus povelja za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE)  u okviru Erasmus+ programa. Erasmus+ program obuhvaća razdoblje od sedam godina (2014. – 2020.) i  imat će budžet od 14.7 milijardi eura, što predstavlja povećanje od čak 40 posto u odnosu na dosadašnje programske budžete.

Kroz Erasmus+ će se u sljedećem sedmogodišnjem razdoblju nastaviti financirati mogućnosti za studiranje, rad ili stjecanje iskustva u inozemstvu, provedbu nastavnih i nenastavnih aktivnosti na inozemnim sveučilištima, prihvaćanje vještina izvan formalnog obrazovnog sustava te osnivanje tzv. strateških partnerstava između institucija i poslovnog sektora s ciljem jačanja kvalitete i inovacija u obrazovanju. Program će financirati i osnivanje alijansi za znanje i sektorske vještine s ciljem poboljšanja nastavnih programa i kvalifikacija u svijetu rada. Poseban naglasak biti će stavljen i na borbu protiv nasilja, rasizma  i netolerancije u društvu, poticanjem suradnje između organizacija mladih i visokoobrazovnih institucija.

Erasmus+ će zamijeniti sedam postojećih programa: Program za cjeloživotno učenje (s njegovim potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Program uvodi i podršku području sporta.

Struktura programa

Erasmus+ sastoji se od sljedećih aktivnosti:

 • Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu      učenja i usavršavanja za pojedince
 • Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja za      inovacije i razmjenu dobre prakse (suradnja s gospodarskim subjektima)
 • Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška reformi      politika: otvorena metoda koordinacije obrazovne politike EU, provedba      strategije „Europe 2020”.
 • Posebne aktivnosti: Jean Monnet i Sport

KA1-  Mobilnost u svrhu učenja za pojedince (Learning Mobility of Individuals)

1.Mobilnost u svrhu provođenja razdoblja studija u inozemstvu (Credit mobility): mobilnost na sve tri razine preddiplomska, diplomska i poslijediplomska razina (Bachelor/Master/Doctorate) kao i mobilnost zaposlenika (nastavnički rad, usavršavanje)

2.Mobilnost u svrhu stjecanja visokoškolske kvalifikacije kroz združene studije (Degree mobility): Dodjeljivati će se stipendije za Joint Master Degrees – naglasak na izvrsnosti studijskog programa kojega izvode visoka učilišta iz EU i ostalih država.

3.Mobilnost pomoću novog instrumenta „Jamstvo za studentske zajmove” (Master Student Loan Guarantee). Instrument za povećanje mobilnosti u svrhu
stjecanja visokoškolske kvalifikacije (Degree mobility).

KA2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse (Cooperation for innovation and the exchange of good practices)

 1. Strateška partnerstva (Strategic      partnerships) – suradnja na inovacijama u visokom obrazovanju kroz –      cilj je povećati sposobnost VU za modernizaciju
 2. Udruživanje znanja (Knowledge Alliances)-  strateška (velika) partnerstva VU i      gospodarskih subjekata radi promicanja inovacija, kreativnosti i      poduzetništva kroz nove mogućnosti za učenje i stjecanje kvalifikacija.
 3. Posebna potpora zemljama koje graniče s EU      (Capacity building partnerships) – izgradnja kapaciteta kroz partnerstva s      VU iz EU (razvoj studijskih programa, upravljanje VU + mobilnost studenata      i zaposlenika VU)
 4. Izgradnja kapaciteta VU u Aziji, Africi i      Južnoj Americi (mobilnost osoblja VU).

KA3 – Podrška reformi politika (Support for Policy Reform)

 1. Znanje u području obrazovanja, osposobljavanja      i mladih potrebno za razvoj politika temeljenih na podacima i praćenje      politika u okviru strategije Europa 2020
 2. Buduće inicijative  za jačanje razvoja      inovativnih javnih politika
 3. Potpora instrumentima europskih politika u      području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
 4. Suradnja s međunarodnim organizacijama
 5. Dijalog dionika, promidžba politika i programa      Erasmus+

Posebne aktivnosti Jean Monnet i Sport

Za centralizirane aktivnosti novog programa bit će nadležna Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA), dok će decentralizirane aktivnosti biti u nadležnosti Agencije za mobilnost i programe EU.

Više informacija o provedbi budućeg programa možete saznati na stranicama Agencije za mobilnost i programe EU i na stranicama Europske komisije.

Martina Klanjčić, prof. – Erasmus koordinator

erasmus@zvu.hr