Opće informacije

U okviru Erasmus+ programa i Ključne aktivnosti 1 (KA103) studenti mogu provesti period mobilnosti u inozemstvu u svrhu studijskog boravka ili stručne prakse. Studenti mogu primiti financijsku potporu za period mobilnosti od maksimalno 12 mjeseci na svakoj studijskoj razini – preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj.

Sljedeće države mogu u potpunosti sudjelovati u svim aktivnostima programa Erasmus+:

 

Države članice Europske unije (EU)

 

Belgija

Bugarska

Češka

Danska

Njemačka

Estonija

Irska

Grčka

Španjolska

Francuska

Hrvatska

Italija

Cipar

Latvija

Litva

Luksemburg

Mađarska

Malta

Nizozemska

Austrija

Poljska

Portugal

Rumunjska

Slovenija

Slovačka

Finska

Švedska

Ujedinjeno Kraljevstvo

 

Treće države sudionice u Programu

 

Republika Sjeverna Makedonija

 

Island

Lihtenštajn

Norveška

Turska

Srbija

Napomena:

Visoka učilišta iz programskih zemalja mogu slati studente i nastavno osoblje na mobilnosti u UK (grantovi iz 2019, 2020…). Sudjelovanje UK u sljedećem ciklusu programa (2021-2027) ovisit će o općem paketu dogovora između dviju strana pa tako i važenje Međuinstitucijskih sporazuma (IIA).

Vezano uz mobilnosti u Ujedinjeno Kraljevstvo, savjetujemo provjeru informacija dostupnih na:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/brexit_en

Visoka učilišta se godišnje prijavljuju na Natječaj za dodjelu financijskih sredstava pri Agenciji za mobilnosti i programe EU te raspisuju natječaj za odabir studenata za Erasmus+ mobilnost. Broj odabranih studenata ovisi o količini dodijeljenih sredstava od strane Agencije. Za mobilnost se mogu prijaviti studenti i redovnih i izvanrednih studija.

Vrste mobilnosti

Studijski boravak

Trajanje mobilnosti: minimalno 3, a maksimalno 12 mjeseci.

Studenti za vrijeme trajanja perioda mobilnosti ostaju upisani na svojoj matičnoj ustanovi te ako se nalaze u kategoriji onih koji imaju obavezu plaćanja školarine, za vrijeme mobilnosti dužni su je nastaviti plaćati.

Erasmus+ studenti oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnom visokom učilištu te ne plaćaju niti ostale naknade koje ne plaćaju njihovi matični studenti.

Mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka ostvaruje se isključivo na temelju Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma (vidi Erasmus+ bilateralni ugovori). Studenti svoj studijski boravak mogu ostvariti isključivo na onim inozemnim visokim učilištima sa kojima Zdravstveno veleučilište ima potpisan sporazum i to isključivo za dogovoreno područje i razinu studija.

U trenutku odlaska na mobilnost student mora biti upisan u najmanje 2. godinu studija. Studenti koji odlaze na partnersku ustanovu moraju se upisati na redovni studij neovisno o tome kakvu vrstu studija pohađaju na matičnoj ustanovi (izvanredni studenti se mogu prijaviti na natječaj i koristiti financijsku potporu uz uvjet da za vrijeme razdoblja mobilnosti pohađaju redovni studij u punom vremenu na inozemnoj ustanovi). Studenti se prijavljuju za mobilnost na razini studija na kojoj se nalaze na matičnoj ustanovi – tj. student preddiplomske razine se ne može prijaviti za mobilnost na diplomskoj razini.

Na inozemnom visokom učilištu student može slušati kolegije ili pisati završni rad (vršiti istraživanje za završni rad), a može imati i kombinaciju slušanja kolegija i pisanja rada. Za pisanje rada (ili istraživanja za rad) ne postoji uvjet minimalnog broja ECTS-a, student u LA mora upisati „temu rada“ i naći mentora na stranom sveučilištu (istraživanje mora biti vezano za završni rad, ne može biti neovisno od toga). Takav oblik mobilnosti moguć je samo pod nadzorom mentora na inozemnoj instituciji i uz dopuštenje mentora na Veleučilištu.

Stručna praksa

Trajanje mobilnosti: minimalno 2, a maksimalno 12 mjeseci.

Na mobilnost u svrhu stručne prakse, za razliku od studijskog boravka, mogu otići i studenti 1. godine studija. Trajanje stručne prakse definira prihvatna institucija u dogovoru sa studentom. Studenti su na stručnoj praksi dužni odrađivati puno radno vrijeme (6 do 8 sati dnevno, tj. 30 do 40 sati tjedno).

Studenti za vrijeme trajanja mobilnosti ostaju upisani na svojoj matičnoj ustanovi te ako se nalaze u kategoriji onih koji imaju obavezu plaćanja školarine, dužni su je nastaviti plaćati za vrijeme trajanja mobilnosti.

Student sam ili u dogovoru s ECTS koordinatorom/mentorom pronalazi ustanovu u kojoj će obavljati stručnu praksu. Stručna praksa treba biti povezana sa studijem na matičnoj ustanovi. U slučaju stručne prakse nije potrebno sklapanje međuinstitucionalnog ugovora. Ako se ide na stručnu praksu koja se izvodi u sklopu inozemnog visokog učilišta ono mora imati Erasmus povelju za visoko školstvo.

Organizacija primateljica može biti:

 • bilo koja javna ili privatna organizacija aktivna na tržištu rada ili u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih. Ta organizacija, na primjer, može biti:
 • javno ili privatno, malo, srednje ili veliko poduzeće (uključujući socijalna poduzeća);
 • javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini;
 • socijalni partner ili drugi predstavnik poslovnog sektora, uključujući gospodarske komore, obrtnička/stručna udruženja i sindikate;  istraživački institut;
 • zaklada;
 • škola/institut/obrazovni centar (na bilo kojoj razini, od predškolske do srednjoškolske razine, uključujući strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih);
 • neprofitna organizacija, udruga, NVO;
 • tijelo koje pruža usluge savjetovanja u pogledu buduće karijere, usluge profesionalne orijentacije i informacijske usluge;
 • UVO iz države sudionice u programu koji ima ECHE

 

„Recent graduates“

Odlazak na stručnu praksu moguće je realizirati i u razdoblju do godinu dana od diplome – diplomanti moraju biti odabrani na natječaju od strane matičnog visokog učilišta tijekom posljednje godine studija. Praksa mora biti dovršena u roku jedne godine od stjecanja diplome.

Francuska ne provodi mobilnost u svrhu stručne prakse za kategoriju nedavno diplomiranih/recent graduates jer osobe koje više nemaju status studenta prema francuskoj legislativi nisu praktikanti, već zaposlenici.

Kombinirana studentska mobilnost

Sukladno Programskom vodiču, moguća je kombinacija mobilnosti u svrhu studija i u svrhu stručne prakse. Takva mobilnost može biti organizirana istovremeno ili kao dvije aktivnosti jedna za drugom (bez prekida), pri čemu financiranje i trajanje slijede pravila mobilnosti u svrhu studija (minimalno trajanje je 3 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci; student ne dobiva dodatnih 100 eura mjesečno za stručnu praksu, ali je moguć dodatak za slabiji socioekonomski status). Student se prijavljuje jednom u okviru SMS aktivnosti, a ovakvu mobilnost bitno je ugovoriti uoči odlaska studenta u inozemstvo i regulirati je sporazumom. O trajanju stručne prakse koja se kombinira s razdobljem studija odlučuju ustanova pošiljatelj u dogovoru sa studentom na temelju važnosti za program mobilnosti. Nadalje, potrebna su dva sporazuma o učenju – u svrhu studija i u svrhu stručne prakse.

 

Financijska potpora

Financijska potpora 2019

Financijska potpora 2020.

Oporezivanje Erasmus+ financijskih potpora

Od 01.01.2019. na snagu je stupio novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 106/18), prema kojem Erasmus+ potpora ne utječe na ostvarenje porezne olakšice roditelja kojem je student uzdržavani član – Erasmus+ potpora uvrštena je u kategoriju prihoda koji se ne uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja prava na osobni odbitak.

Pitanja ili nejasnoće vezane uz tumačenje poreznih propisa na snazi mogu se postaviti isključivo Ministarstvu financija RH – Poreznoj upravi, kao jedinom tijelu ovlaštenom za davanje službenog tumačenja po pitanju poreza i oporezivanja.

Detaljne informacije pročitati na stranicama Porezne Uprave.

Potpora za studente s posebnim potrebama

Studenti s posebnim potrebama imaju pravo na uvećani iznos mjesečne financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije razdoblja mobilnosti. Nakon odabira na matičnoj ustanovi, a prije odlaska na mobilnost, studenti se mogu prijaviti za dodatnu Erasmus+ financijsku potporu. To je financijska potpora pored redovite Erasmus+ financijske potpore za studentsku mobilnost u svrhu studija/stručne prakse. Kako biste se prijavili za Erasmus+ dodatnu financijsku potporu za posebne potrebe, u pripremnoj fazi vaše Erasmus+ mobilnosti trebate navesti vaše potrebe i predvidjeti dodatne troškove povezane s vašim specifičnim fizičkim, mentalnim ili zdravstvenim okolnostima.

Koje su Vaše pristupne potrebe?

Ovisno o individualnim potrebama, stavke koje su formalno prihvatljive za dodatnu financijsku potporu tijekom Erasmus+ mobilnosti uključuju, između ostalog, sljedeće: prilagođeni smještaj, pomoć pri putovanju, medicinska skrb, dodatna oprema, prilagođeni nastavni materijal, osobu u pratnji itd.

Kako se prijaviti?

Studenti prilikom prijave trebaju u prijavnom obrascu navesti jesu li studenti s posebnim potrebama. Visoka učilišta moraju se zajedno sa studentom dodatno prijaviti Agenciji za dodjelu dodatne financijske potpore  nakon provedenih internih natječaja a prije odlaska na mobilnost, koristeći poseban prijavni obrazac. Prijavni obrazac potpisuju podnositelj prijave i Erasmus koordinator visokog učilišta. Uz prijavni obrazac, podnositelj je dužan priložiti i relevantnu dokumentaciju.

Erasmus+ preporuke:


ExchangeAbility projekt

ExchangeAbility video sadržaji

Jezična podrška

U okviru Mrežne jezične podrške – OLS-a (Online Linguistic Support), sudionici mobilnosti moraju ispuniti test jezične procjene kada je njihov glavni jezik podučavanja ili radni jezik engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski, nizozemski, češki, danski, grčki, poljski, portugalski, švedski, bugarski, mađarski, rumunjski, slovački, finski, slovenski, hrvatski, estonski, latvijski, litavski, irski te malteški, izuzev izvornih govornika.

Jezična podrška uključuje 2 različite aktivnosti:

 • procjena jezičnih kompetencija (online language assessment) – testiranje jezične razine prije i nakon mobilnosti
 • tečaj jezika (online language course).

 

Jezična procjena

U okviru Mrežne jezične podrške – OLS-a, sudionici mobilnosti moraju ispuniti test online jezične procjene kada je njihov glavni jezik podučavanja ili radni jezik: engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski, nizozemski, češki, danski, grčki, poljski, portugalski, švedski, bugarski, mađarski, rumunjski, slovački, finski, slovenski, hrvatski, estonski, latvijski, litvanski, irski te malteški, izuzev izvornih govornika

Sudionici moraju ispuniti test jezične procjene 2 puta: prije mobilnosti i na kraju mobilnosti.

Online testom testiraju se sljedeće jezične vještine sudionika – slušanje, čitanje i pisanje – u skladu s Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Test se polaže preko online platforme Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS).

Rezultat testa ne utječe na odlazak na mobilnost, ali može biti smjernica matičnoj instituciji koji sudionici trebaju dodatnu jezičnu potporu. Test jezične procjene polaže se i na kraju mobilnosti. Rezultate testiranja primaju samo sudionici i Zdravstveno veleučilište. Rezultati se ne šalju stranim institucijama na koje sudionik ide na mobilnost.

NOVO! U okviru Natječaja 2020. studenti nisu obvezni izvršiti drugu (finalnu) jezičnu procjenu koja postaje opcionalna

 

Jezični tečaj

Ovisno o rezultatima jezične procjene, sudionicima se može ponuditi mrežni jezični tečaj kako bi unaprijedili svoje jezične vještine i kako bi se pripremili za mobilnost. OLS sustav automatski poziva/dodjeljuje licencu za pohađanje jezičnog tečaja svim studentima koji su ostvarili razinu znanja od A1 do B1. Studenti koji su prema testu procjene postigli razinu znanja jezika B2, C1 ili C2, dobrovoljno mogu pristupiti tečaju/tečajevima koji će im se automatski ponuditi nakon izvršenja prve obavezne OLS procjene znanja jezika, unutar OLS alata.

Od prošle godine uvedena je mogućnost korištenja višejezičnih licenci za OLS jezični tečaj. Studenti time mogu pristupiti OLS jezičnom tečaju na jeziku na kojem će se mobilnost odvijati, ali uz to, mogu odabrati i učenje službenog jezika zemlje u koju odlaze. Tu mogućnost studenti sami odabiru na početku ispunjavanja prve OLS jezične procjene. S obzirom na učestale upite tijekom prošle godine, napominjem da u slučaju kada određena zemlja ima više službenih jezika, studenti mogu odabrati više OLS jezičnih tečajeva, ovisno koliko je službenih jezika.

Više informacija o korištenju Mrežne jezične potpore za sudionike mobilnosti:

Mobilna aplikacija OLS

Studenti Mrežnoj jezičnoj podršci mogu pristupiti i putem OLS aplikacije za mobilne telefone za iOS i Android uređaje. Studenti i dalje trebaju otvoriti svoj račun putem OLS web stranice ali nakon što to učine moći će polagati inicijalnu jezičnu provjeru, pohađati jezični tečaj i stupiti u interakciju s OLS zajednicom putem svojih mobilnih telefona.

Viza, dozvola boravka, zdravstveno osiguranje

Regulacija boravka

Prije odlaska na mobilnost studenti bi se trebali u veleposlanstvu zemlje u koju odlaze detaljno raspitati  o proceduri  potrebnoj  za  regulaciju  boravka,  te  koji  su  dokumenti  za to potrebni (prevedeni, pečatirani). Ako studenti imaju problema s regulacijom boravka ili se proces oduži, obvezno o tome trebaju obavijestiti strano učilište/ustanovu jer im možda mogu pomoći. Student je samostalno odgovoran za reguliranje boravka i vizu u stranoj zemlji.

Zahtjevi u vezi s vizama i dozvolama boravka

Sva potrebna odobrenja (viza za kratkoročan ili dugoročan boravak, ili dozvole boravka) nužno je dobiti prije provedbe planirane aktivnosti. Snažno se preporučuje tražiti odobrenja od nadležnih tijela puno unaprijed jer taj postupak može trajati nekoliko tjedana. Nacionalne agencije i Izvršna agencija mogu pružiti daljnje savjete i podršku u vezi s vizama, dozvolama boravka, socijalnim osiguranjem itd. Portal EU-a za imigraciju sadrži opće informacije o vizama i dozvolama boravka, bilo za kratkoročan ili dugoročan boravak: https://ec.europa.eu/immigration/

Zdravstveno osiguranje

Zdravstveno osiguranje obvezno je za sve studente.  Studenti su dužni sklopiti policu zdravstvenog osiguranja za cijelo razdoblje mobilnosti. Osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) ostvaruju pravo na Europsku karticu zdravstvenog osiguranja – skraćeni naziv EKZO, ili na engleskom jeziku European Health Insurance Card, koja pokriva osnovno osiguranje. Osiguranje koje EKZO pokriva u slučaju repatrijacije i određene liječničke intervencije možda neće biti dovoljno te u tom slučaju može biti korisno i dodatno privatno ili putno osiguranje.  Studenti koji odlaze na mobilnost stručne prakse uz osnovno osiguranje trebaju sklopiti i osiguranje od odgovornosti i osiguranje od nezgode.

Osiguranje od nezgode pokriva štetu nanesenu zaposlenicima nastalu zbog nezgoda na radnom mjestu a osiguranje od odgovornosti je osiguranje od štete koju student može uzrokovati na radnom mjestu. U mnogim zemljama zaposlenici su osigurani od nezgoda i odgovornosti na radnom mjestu. Student mora provjeriti je li u prihvatnoj instituciji organizirano osiguranje od nezgode na radnom mjestu a ako to nije obavezno prema nacionalnim odredbama zemlje domaćina, prihvatna institucija nije obavezna pružiti takvo osiguranje. Student je u tom slučaju obavezan samostalno zaključiti policu osiguranja od nezgode i policu osiguranja od odgovornosti.

Ugovor o učenju

Ugovor o učenju u svrhu studija (Learning Agreement for Studies)

Svaki student prije odlaska na studijski boravak treba sklopiti Ugovor o učenju u svrhu studija u koji se upisuju kolegiji koje će student slušati na prihvatnoj ustanovi i kojeg potpisuju student, Veleučilište i ustanova u inozemstvu.

Prilikom sastavljanja Ugovora o učenju valja obratiti pažnju na usklađenost programa studija te je poželjno da student, ako to programi dopuštaju, za vrijeme mobilnosti izvrši studijske obveze koje ima na Veleučilištu tako da odabere ekvivalentne kolegije na prihvatnoj ustanovi. Pritom je potrebno obavezno osigurati suglasnost predmetnih nastavnika.

Ugovor o učenju student sastavlja u dogovoru s voditeljem studija te po potrebi i s predmetnim nastavnicima i/ili mentorom prije odlaska na mobilnost. Potrebno je usuglasiti na koji način će pojedini predmeti biti priznati po povratku s mobilnosti.

Ukoliko zbog nesukladnosti programa nije moguće priznati sve ili dio bodova koji će biti ostvareni na razmjeni, prije sastavljanja Ugovora o učenju student treba dogovoriti način ispunjavanja obveza na matičnom studiju tijekom boravka na mobilnosti.

Ugovor o učenju u svrhu stručne prakse (Learning Agreement for Traineeships)

Svaki student prije odlaska na stručnu praksu treba sklopiti Ugovor o učenju u svrhu stručne prakse u koji se upisuje detaljan  plan rada koji će se obavljati za vrijeme prakse na prihvatnoj ustanovi. Ugovor potpisuju student, Veleučilište i ustanova u inozemstvu.

Plan stručne prakse treba potvrditi voditelj studija te je potrebno usuglasiti na koji način će se praksa priznati po povratku s mobilnosti.

VAŽNO!

OLA – Online Learning Agreement

U skladu sa digitalizacijom procesa vezanih uz provedbu Erasmus+ projekata, od 2021. godine ispunjavanje i sklapanje ugovora o učenju provodit će se putem online alata. Visokim učilištima je taj proces već dostupan te će i Veleučilište sve buduće Ugovore o učenju sklapati na taj način.

Prijava

Postupak prijave

Studenti se za mobilnost prijavljuju na natječaj koji raspisuje Veleučilište. Natječaj se raspisuje za sljedeću akademsku godinu. Prilikom prijave studenti trebaju voditi računa o relevantnoj dokumentaciji koju moraju priložiti uz prijavu. Studenti prijavljuju broj mjeseci koji je propisan Erasmus+ međuinstitucijskim sporazumom sa stranim učilištem za koje se žele prijaviti.

Prije prijave na natječaj, svi studenti zainteresirani za mobilnost, dužni su proučiti i u dogovoru sa voditeljem studija usporediti studijske programe/praksu matične i inozemne ustanove, te se savjetovati o kolegijima koje bi mogli slušati i polagati u inozemstvu. Potrebno je obratiti pažnju, te se informirati na kojem se jeziku izvodi nastava na stranom sveučilištu. Studenti također trebaju informirati sve nastavnike o svojem odlasku na mobilnost te dogovoriti uvjete ispunjavanja obaveza nakon povratka.

Svi studenti koji su upisani na visoko učilište u RH koje je nositelj Erasmus povelje za visoko obrazovanje mogu se prijaviti na natječaj bez obzira na državljanstvo.

Natječaji

 VAŽNO!

 

Produženje Erasmus+ projekta iz 2019.

Zbog pandemije COVIDA Zdravstvenom veleučilištu odobreno je produženje Erasmus projekta iz 2019. godine (br.projekta: 2019-HR01-KA103-060404)

Krajnji rok za realizaciju mobilnosti u sklopu ovog natječaja je 31.svibnja 2022.

 

Produženje Erasmus+ projekta iz 2020.

Zbog pandemije COVIDA Zdravstvenom veleučilištu odobreno je produženje Erasmus projekta iz 2020. godine (br.projekta: 2020-1-HR01-KA103-077146)

Krajnji rok za realizaciju mobilnosti u sklopu ovog natječaja je 31.svibnja 2023.

 

Natječaj Erasmus+ 2019. studijski boravak

Erasmus+ natječaj stručna praksa 2019.

Erasmus+natječaj 2020. – studijski boravak

Erasmus-natječaj stručna praksa 2020.