Za mobilnost se mogu prijaviti svi članovi nastavnog ili nenastavnog osoblja koji su na Zdravstvenom Veleučilištu zaposleni temeljem ugovora o radu (vanjski suradnici zaposleni na temelju Ugovora o djelu ne mogu biti korisnici financijske potpore). Kandidati moraju imati hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo neke druge države sudionice Programa (države članice EU, države članice EFTA-e te Turske, Makedonije), status izbjeglice, status osobe bez državljanstva ili osobe s registriranim stalnim boravištem u Republici Hrvatskoj.

Nastavno osoblje može se prijaviti na mobilnost u svrhu:

– održavanja nastave: u trajanju od 1 dana – 6 tjedana (minimalno 5 sati nastave)

ili

– stručnog usavršavanja: u trajanju od 5 dana – 6 tjedana.

a) Održavanje nastave

– stjecanje novih znanja i iskustava za studente koji ne sudjeluju u programima mobilnosti,

– razmjena iskustava iz područja metodike nastave,

– poticanje visokoškolskih ustanova na povećanje broja kolegija i obogaćivanje njihova sadržaja.

b) Stručno usavršavanje

– stjecanje novih znanja i vještina koje su bitne za obavljanje aktivnosti na postojećem radnom mjestu

Nenastavno osoblje može se prijaviti na mobilnost u svrhu stručnog usavršavanja

Mobilnost u svrhu stručnog usavršavanja mora trajati 5 dana, a uključuje nekoliko vrsta aktivnosti:

– „job shadowing“ (praćenje rada kolega na inozemnoj ustanovi pri obavljanju njihovih stručnih aktivnosti)

– pohađanje radionice/tečaja stručnog usavršavanja u organizaciji inozemne visokoškolske institucije

– konferencije, seminari, tečajevi jezika (ova aktivnost nema prioritet).

Mobilnost osoba ostvaruje se isključivo na visokim učilištima unutar 27 država članica EU s kojima je Zdravstveno veleučilište sklopilo međuinstitucijske ugovore (popis ugovora biti će objavljen naknadno).

Kada je predviđeno stručno usavršavanje na ustanovi koja nema status visokog učilišta, nije potrebno sklopiti međuinstitucijski sporazum. Odnos između člana osoblja i dotične ustanove određen je individualnim planom rada.

Za više informacija o programima mobilnosti u Hrvatskoj posjetite www.mobilnost.hr.

Kontakt: erasmus@zvu.hr