Program Erasmus omogućuje studentima mobilnost u svrhu studijskog boravka i stručne prakse u trajanju od 3 do 12 mjeseci.

Svaki student koji odlazi u inozemstvo u okviru programa Erasmus može dobiti mjesečnu financijsku potporu – stipendiju koja će djelomično pokriti troškove života puta, smještaja i osiguranja (oko 400€). Tijekom studija studenti se mogu prijaviti samo jednom za studijski boravak, te jednom za stručnu praksu (najviše 2 Erasmus potpore tijekom studija).

Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu u sklopu Erasmusa ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti dodatno financiran iz sredstava koja potječu iz Europske unije. Pod dvostrukim financiranjem ne smatraju se nacionalne stipendije koje se inače dodjeljuju studentima za redovan studij na matičnoj visokoškolskoj ustanovi niti sredstva koja visokoškolske ustanove, ukoliko žele, mogu izdvojiti kako bi povećale mjesečni iznos financijske potpore – stipendije za studente i osoblje.

Studenti i osoblje s invaliditetom imaju pravo na uvećani iznos mjesečne financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije razdoblja mobilnosti.

Za mobilnost se mogu prijaviti studenti redovnog preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija. U trenutku odlaska na mobilnost student mora biti upisan u najmanje 2. godinu preddiplomskog studija dok se za mobilnost stručne prakse mogu prijaviti i studenti 1. godine. (Izvanredni studenti se mogu prijaviti na natječaj i koristiti financijsku potporu uz uvjet da za vrijeme razdoblja mobilnosti pohađaju redovni studij u punom vremenu na inozemnoj ustanovi).

Obavezno je imati status državljanina Republike Hrvatske ili neke druge države sudionice Programa (države članice EU, EFTA države te Turske, Makedonije), status izbjeglice, osobe bez državljanstva odnosno registrirano stalno boravište u Republici Hrvatskoj.

Mobilnost je moguće ostvariti na visokim učilištima unutar 27 država članica EU s kojima je Zdravstveno veleučilište sklopilo međuinstitucijske ugovore (popis ugovora biti će objavljen naknadno).

Visoka učilišta u inozemstvu Erasmus studentima ne smiju naplatiti školarinu niti ostale naknade koje ne plaćaju njihovi matični studenti.

Stručnu praksu u inozemstvu moguće je obavljati isključivo u državama članicama EU-e u tvrtkama, centrima za obučavanje, istraživačkim centrima ili drugim organizacijama ali i na nekom visokom učilištu. Praksu nije moguće obavljati u europskim ustanovama (popis dostupan na https://europa.eu/agencies/), ustanovama koje upravljaju programima Europske unije i diplomatskim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu (veleposlanstvima, konzulatima). Kod stručne prakse nije potrebno sklopiti međuinstitucijske sporazume između matičnog učilišta i inozemne tvrtke ili inozemnog učilišta. Nadalje, inozemno učilište na kojem će se obavljati ne mora biti nositelj Erasmus sveučilišne povelje.

Ako stručna praksa nije dio nastavnog programa matični fakultet je mora posebno odobriti.

Studenti mogu sami predložiti tvrtku/ustanovu/istraživački centar za stručnu praksu u skladu sa svojim studijskim programom. U tom slučaju, student je dužan dostaviti pozivno pismo ustanove/tvrtke u kojoj će obavljati stručnu praksu. Na osnovu važnosti stručne prakse u pojedinoj ustanovi/tvrtki za pojedini studij, Zdravstveno veleučilište donosi konačnu odluku.

Sredstva za organiziranje mobilnosti u sklopu programa Erasmus moguće je ostvariti prijavom visokog učilišta na natječaj za Program za cjeloživotno učenje i ostvarivanjem prava na financijska sredstva.

Za više informacija o programima mobilnosti u Hrvatskoj posjetite www.mobilnost.hr.

ECTS metodologiju priznavanja kolegija možete pogledati ovdje.

Kontakt: erasmus@zvu.hr

_______________________________________________________________

VAŽNO! Zdravstveno veleučilište trenutno ima Standard Erasmus University Charter koja dopušta mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka.

Od 2014. godine kreće novi program radnog naziva Erasmus+ za koji će također biti potrebna nova povelja- Erasmus za sve za visoko obrazovanje (Erasmus for All Charter for Higher Education (ECHE). Nova povelja obuhvaćati će mobilnost studijskog boravka i stručne prakse a odnosi se na mobilnost koja počinje u akademskoj godini 2014./2015.