Imenovanje v.d. dekana Zdravstvenog veleučilišta

Upravno vijeće Zdravstvenog veleučilišta, sukladno članku 33. Statuta ZVU na svojoj sjednici 30. rujna 2013. imenovalo je dr.sc. Aleksandra Racza, dr.med.spec. za vršitelja dužnosti dekana Zdravstvenog veleučilišta.

Dr.sc. Aleksandar Racz rođen je 11.3.1964. godine u Zagrebu u obitelji zagrebačkih intelektualaca (otac prof. dr. Zoltan Racz obnašao dužnost dekana Agronomskog fakulteta i prorektora Sveučilišta u Zagrebu). Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1983. godine, te među prvima u generaciji diplomirao u srpnju 1988. godine s prosječnom ocjenom 4,6. U kontinuitetu je završio poslijediplomski studij iz javnog zdravstva na ŠNZ Andrija Štampar pri Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te 1989. postao magistar medicinskih znanosti obranivši magistarski rad s temom iz socijalne ekologije pod naslovom: „Stavovi stanovnika grada Zagreba o ekološkim problemima i njihovom utjecaju na ljudsko zdravlje.“ Usmjerenost prema zaštiti okoliša razvijao je kroz trogodišnju medicinsku specijalizaciju iz zdravstvene ekologije koju je obavljao na ZZJZ „A. Štampar“ u Zagrebu (1990. – 1993.), gdje je kasnije radio kao voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju. Tijekom Domovinskog rata i u razdoblju poraća i obnove radio je na projektima skrbi o djeci žrtvama rata kao voditelj međunarodnih projekata financiranih od ureda Europske unije (ECHO) i kao ravnatelj ustanove – doma za djecu osnovanog kroz institucionalizaciju pružanja dugotrajne skrbi o djeci žrtvama obiteljskog nasilja. U tom periodu odslušao je jednogodišnje poslijediplomske studije iz Dječje i adolescentne terapije i studij iz Psihoterapije pri MF Sveučilišta u Zagrebu.

Menadžersko obrazovanje formalno je proširivao kao polaznik druge generacije međunarodnog poslijediplomskog studija izvedenog pri ŠNZ A. Štampar / Londol School of Economics polaznici kojeg su stekli diplomu iz menadžmenta i upravljanja u zdravstvu (Diploma in Leadership and Management in health services – LMHS), te je i dvogodišnji poslijediplomski specijalistički studij „Management u zdravstvu” završio obranom magistarskog rada pod naslovom: „Model izvaninstitucionalne skrbi o zlostavljanoj djeci u Udruzi „Nova budućnost“ i stekao titulu magistar managementa u zdravstvu. Nadalje, kao polaznik jedine generacije dvogodišnjeg poslijediplomskog specijalističkog studija „Management u neprofitnim organizacijama i socijalno zagovaranje“ pri Katoličko bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2004.-2006.) stekao je titulu mag. univ. neprofitnog managementa i socijalnog zagovaranja.

Bavljenje znanstveno istraživačkim radom formalizirao je tijekom 2009. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru gdje je obranio doktorsku disertaciju  pod naslovom “Određivanje koncentracije žive u cjepivima kao posljedica korištenja tiomersala” i postao doktor znanosti iz područja medicinskih znanosti, područje medicina, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana javno zdravstvo. Paralelno  u periodu 2008.-2010. završio je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pri Studijskom centru socijalnog rada trogodišnji doktorski studij te s drugim obranjenim doktorskim rad pod naslovom: „Stavovi medicinskih sestara o nasilju nad ženom u obitelji i spremnost na suradnju sa socijalnom službom“ postao doktor znanosti iz područja društvenih znanosti, grana teorija socijalnog rada.

Od 2006. zaposlen je na Zdravstvenom veleučilištu kao nastavnik i nositelj više kolegija iz područja zdravstvene ekologije i javnog zdravstva, trenutno u nastavnom zvanju profesora visoke škole. Uz predani rad sa studentima, koordinira provođenje specijalističkog diplomskog stručnog studija sanitarnog inženjerstva na kojem se trenutno školuje 4. generacija polaznika, te su unazad godinu dana uključio u poticanje stručnog i znanstvenog rada kao voditelj Službe za stručno i znanstveno istraživanje.

Oženjen, ponosni otac četvero djece: Dorotee (24) koja je profesionalni čelist i doktorant s punom stipendijom na CUA u Washingtonu, Tare Beate (22) studentice diplomskog studija psihologije pri FF Sveučilišta u Zagrebu i brucošice na studiju slikarstva pri ALU u Zagrebu, Gabriele Clare (20), studentice studija matematike na PMF u Zagrebu i Rajne (16), učenice Klasične gimnazije, pri čemu su svih četvero bili nositelji stipendije Grada Zagreba za iznimno talentirane učenike.

Poveži se

Pretplatite se na naš RSS kako biste bili u tijeku sa novostima!