Informacije o održavanju nastave na Zdravstvenom veleučilištu u zimskom semestru 2020/2021.

Pandemija koronavirusa promijenila je dosadašnji način održavanja nastave na Zdravstvenom veleučilištu. Veleučilište je u ljetnom semestru akademske godine 2019./20. uspješno premjestilo nastavu u virtualno okruženje, a kada je epidemiološka situacija dozvolila dio nastave održan je i u kliničkom okruženju.

Vezano uz održavanje nastave misija Veleučilišta je organizirati i izvoditi najkvalitetnije studijske programe na stručnoj razini zdravstvenog obrazovanja, a ostvarujemo ju izvođenjem europskim standardima prilagođenih studijskih programa, suvremenom organizacijom i kvalitetnim izvođenjem nastave, uz korištenje novih medicinskih i informacijskih tehnologija.

Prilikom održavanja nastave posebnu pozornost posvećujemo zdravlju i sigurnosti naših studenata, nastavnika i zaposlenika.  Prilikom organiziranja nastave Veleučilište prati sve smjernice nadležnih tijela što će utjecati na organizaciju nastave i u idućoj akademskoj godini.

Osnovna načela vezana uz organizaciju nastave su sigurnost i dobrobit svih studenata, nastavnika, zaposlenika; sigurno i kvalitetno provođenje nastavnog procesa (poučavanje i provjera usvojenih znanja) te fleksibilnost u izvođenju nastave s obzirom na promjenjivu epidemiološku situaciju.  

 

Početak nastave

Nastava za sve studente Zdravstvenog veleučilišta započeti će prema planu.

Nastava za studente koji su upisali studij putem sustava Državne mature 28. rujna 2020., a nastava za studente preddiplomskih i diplomskih studija koji nisu upisali studij putem sustava Državne mature 21. rujna 2020.

Nastava za sve studente započeti će u virtualnom okruženju.

Planirano je da se prva dva tjedna nastava za studente koji su upisali studij putem sustava Državne mature održava u virtualnom okruženju (28. rujan 2020.  do 10. listopada 2020.) Potom je planirano mješovito održavanje nastave (dio na klasičan način) a dio u virtualnom okruženju no pokretanje nastave na klasičan način ovisiti će o epidemiološkoj situaciji.

Prvi turnus nastave za studente preddiplomskog studija sestrinstva i fizioterapije i specijalističkih diplomskih stručnih studija koji nisu upisali studij putem sustava Državne mature održati će se u virtualnom okruženju, te će voditelji studija na prvim predavanjima  obavijestiti studente o daljem održavanju nastave. 

Rasporedi nastave biti će objavljeni najkasnije 7 dana prije početka nastave na mrežnim stranicama studija Veleučilišta.

Obavijest o uvodnim predavanjima za studente biti će objavljena naknadno.

 

Održavanje nastave

Nastava za studente svih studija biti će organizirana u mješovitom obliku, te će se dio nastave održavati u na daljinu uživo u „virtualnim učionicama“ te dio nastave na Veleučilištu i na vježbovnim radilištima.

Prisustvovanje nastavi je obvezno, te će nastavnici voditi evidenciju o prisutnost studenata na nastavi kako u virtualnom okruženju tako i prilikom klasičnog održavanja nastave. O obvezama vezanim uz pojedine kolegije obavijestiti će Vas nastavnici na prvim predavanjima iz svojih kolegija.

Kako se na Veleučilištu obrazuju studenti koji pohađaju stručne studije prilikom održavanja nastave uživo posebnu pozornost pridati ćemo organiziranju vježbovne nastave kako bi studentima omogućili stjecanje praktičnih vještina u realnom okruženju u praktikumima, laboratorijima, kliničkim i ostalim radilištima.

 

Raspored predavanja

Rasporedi predavanja za listopad biti će objavljeni najkasnije 7 dana prije početka nastave.

S obzirom na epidemiološku situaciju moguće se promjene rasporeda tijekom cijelog semestra, o kojima ćemo Vas i dalje nastojati obavještavati najkasnije 7 dana ranije.

Prilikom izrade raspreda izbjegavati ćemo okupljanja velikog broja studenata u istom vremenu.

 

Opće upute

Tijekom boravka na Zdravstvenom veleučilištu svi studenti obvezni su nositi zaštitne maske (uključuje i predavanja i vježbe), te je potrebno pridržavati se preporuka vezanih uz socijalnu distancu i pojačanu higijenu. Na ulazu i u prostorijama veleučilišta nalaze se dozatori s dezinficijensima. Nije dozvoljeno zadržavanje u zajedničkim prostorijama (hodnici, toaleti).

Studenti, nastavnici i zaposlenici ne smiju ulaziti u prostore Zdravstvenog veleučilišta u slučaju povišene tjelesne temperature, respiratornih simptoma, u slučaju da su u samoizolaciji ili im je utvrđena zaraza koronavirusom.

 

Zdravstveno veleučilište

Poveži se

Pretplatite se na naš RSS kako biste bili u tijeku sa novostima!