Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016), naručitelj Zdravstveno veleučilište Zagreb objavljuje

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA NARUČITELJ ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

(u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja odabranom ponuditelju)

 

I.

  1. MAGIS INFORMATICS d.o.o., Zagrebačka 21, 10291 Prigorje Brdovečko
  2. NUTRICOR d.o.o. za usluge i trgovinu, Preradovićeva 10, 10 000 Zagreb
  3. INNOVATIVE MEDICAL d.o.o., Rebro 53B, 10360 Sesvete
  4. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB VAŠ PREGLED ZA MEDICINU RADA I SPORTA, Trpinjska 9, 10000 Zagreb
  5. CENTAR IDEJA d.o.o., Stipanovićeva 21, 10000 Zagreb
  6. AGO KARTA d.o.o., Žeževička ulica 16, 10000 Zagreb

 

II.

Sukladno zakonskoj obvezi ovaj popis objavljuje se na internetskoj stranici Naručitelja.

 

U Zagrebu, 2. siječnja 2018. godine