Odjel za kvalitetu      O nama      Dokumenti

ISO9001Politikom kvalitete Zdravstveno veleučilište u Zagrebu iskazuje usmjerenost ka kontinuiranom promicanju visokih standarda kvalitete studiranja u cilju obrazovanja profesionalnih zdravstvenih stručnjaka na stručnim i specijalističkim diplomskim stručnim studijima za potrebe tržišta rada u regiji i europskom okruženju.
Uprava veleučilišta osigurava kvalitetu primjerenu strateškim ciljevima Veleučilišta. Politika osigurava okvire za trajno poboljšavanje učinkovitosti i sustava osiguravanja kvalitete.
Osiguravanje kvalitete Veleučilište smatra trajnim procesom integriranim u svakodnevni nastavni i stručni te znanstvenoistraživački rad.  Pristup upravljanju kvalitetom utemeljen je na samovrednovanju, studentskim anketama te postupcima unutarnjih i vanjskih prosudbi.

 Politika kvalitete provoditi će se putem:

 1. Jasno definiranih ciljeva i standarda razvoja sustava kvalitete kroz strateške i planske dokumente.
 2. Stalnog angažmana na primjeni, evaluaciji te reviziji sustava kvalitete.
 3. Trajnog unaprjeđivanja nastavnog procesa, usklađivanjem studijskih programa s najnovijim spoznajama struke, razvojem tehnologija i znanstvenoistraživačkog rada i  cjeloživotnog učenja.
 4. Kontinuiranog usavršavanja i napredovanja nastavnog kadra.
 5. Ispunjavanja zahtjeva poboljšanja i unaprjeđenja nastavnog procesa postavljenih od strane nastavnika, studenata i ostalih dionika za ostvarenje ciljeva kvalitete.
 6. Motiviranja djelatnika, suradnika i studenata za odgovoran i kreativan pristup radnim obavezama radi ostvarivanja strateških ciljeva i razvoja ljudskih potencijala.
 7. Uključivanja studenata u rad svih djelatnosti Zdravstvenog veleučilišta.
 8. Uspostavljanja partnerskih odnosa s vanjskim ustanovama  uključenim u nastavni proces.
 9. Promicanja kulture kvalitete na svim razinama Veleučilišta.
 10. Razvojem veleučilišta kao društveno odgovorne visokoškolske ustanove koja doprinosi razvoju zajednice, regije i društva.
 11. Podržavanjem razvoja svoje pozicije kao važne ustanove visokog obrazovanja koja provodi i zahtjeva visoku kvalitetu.
 12. Unaprjeđenja kvalitete u skladu s novim Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) i ISO normom 9001:2015.
 13. Racionalnog korištenja resursa Veleučilišta.