Odjel za kvalitetu      O nama      Dokumenti

Povjerenstvo za kvalitetu Zdravstvenog veleučilišta
 1. Dr.sc. Mara Županić,  voditelj
 2. Predstavnik nenastavnog osoblja Dušan Dojčinović, bacc. physioth.,
 3. Predstavnik nastavnog osoblja Iva Takšić, dipl.psih.
 4. Predstavnik nastavnog osoblja Mirjana Telebuh, dipl. physioth.
 5. Vanjski dionik Izv.prof.dr.sc. Goran Krstačić, prof.v.š.
 6. Predstavnik studenata
Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava kvalitete
 1. Tatjana Njegovan Zvonarević, prof.
 2. Morana Radman, dipl.psih.
 3. Dr.sc. Ivna Kocijan
 4. Ivica Pripeljaš, bacc.ing.techn.inf.
 5. Izv.prof.dr.sc. Igor Filipčić, prof.v.š.
 6. Predstavnik studenata
 7. Ana Marija Hošnjak, dipl.med.techn.