Irena Klaić


Irena Klaić, prof. rođena je 8. veljače 1971. godine u Livnu. Školovala se i živjela je u Zagrebu. Već sa četrnaest godina kao učenica Zdravstvenog obrazovnog centra u Zagrebu započela jesvo je putovanje u fizioterapiju, a potom kao studentica fizioterapije na Višoj medicinskoj školi u Zagrebu. Svoju potrebu za daljnjim usavršavanjem i stjecanjem novih spoznaja ostvarila je na Fakultetu za defektologiju u Zagrebu gdje je diplomirala 1997. godine te stekla zvanje profesora defektologa. Na poslijediplomskom doktorskom studiju Prevencijska znanost i studij invaliditeta na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu do zadnjeg je trenutka neumorno i uspješno polagala ispite, pisala seminarske radove, te ih objavljivala u stručno-znanstvenim časopisima. Prvi studenti fizioterapije pamte je još od 1994. godine kada je kao vanjska suradnica sudjelovala u kolegiju Klinička kineziologija. Od 1996. bila je zaposlenik naše ustanove, 1999. izabrana je u nastavno zvanje predavača, a 2005. birana je u nastavno zvanje višeg predavača na Katedri za fizioterapiju Zdravstvenog veleučilišta. Ljubav prema djeci, nesebično davanje i prihvaćanje potrebitih vrlo rano ju je usmjerilo u posebno područje fizioterapije: fizioterapija djece s cerebralnom paralizom i neuromišićnim bolestima. Završila je brojne međunarodno priznate tečajeve iz područja neurorazvojne terapije. Zahvaljujući svojoj užoj stručnoj specijalizaciji osmislila je kolegij Specijalne teme u fizioterapiji I. koji svojim sadržajem obuhvaća rad s djecom s neurorazvojnim odstupanjima. Sadržaj kolegija prepoznat je, ne samo na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu nego i na ostalim visokim učilištima koja educiraju fizioterapeute u Hrvatskoj i užoj regiji. Znanje i vještine nesebično je prenosila studentima studija fizioterapije, ali i studentima studija sestrinstva i radne terapije kroz predmete Fizioterapijska procjena, Klinička praksa III. I Klinička praksa IV s izradom završnog rada, Specifične metode procjene u neurološkoj fizioterapiji te Osnove fizioterapije. Irenine spoznaje ostale su trajno zabilježene u više od dvadeset objavljenih znanstvenih i stručnih radova, a u nasljeđe je ostavila već gotove materijale pripremljene za izdavanje udžbenika Fizioterapijska procjena. Imala je veliko iskustvo u organizaciji nastave kao koordinator i voditelj stručnog studija fizioterapije te u aktivnostima strukovnih udruga kao tajnica Društva neuroloških terapeuta Hrvatske udruge fizioterapeuta, te predsjednica Odbora za etiku. Svoj veliki doprinos dala je i u radu Upravnog odbora skupštine Akademije za razvojnu rehabilitaciju, kao i Organizacijskog odbora prvog Kongresa studija fizioterapije Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Kroz 20 godina aktivnog djelovanja u struci inspirirala je brojne generacije fizioterapeuta u području fizioterapije u pedijatriji. Svojim predavanjima promovirala je neurorazvojnu fizioterapiju među studentima fizioterapije, radne terapije i sestrinstva, te među studentima Specijalističkog studija Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji na Edukacijsko- rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. Djelovanjem u Akademiji za razvojnu rehabilitaciju promovirala je cjeloživotno učenje stručnjaka u razvojnoj rehabilitaciji. Strastveno se zalagala za inkluzivni pristup fizioterapiji i partnerstvo u rehabilitaciji. Tijekom svog profesionalnog djelovanja Irena Klaić ostavila je neizbrisiv trag među kolegama u struci, suradnicima na Zdravstvenom veleučilištu, timu stručnjaka Akademije za razvojnu rehabilitaciju te bivšim i sadašnjim studentima. Bila je sretna majka dvoje djece, supruga, profesorica, kolegica i prijateljica; posebno draga, uvijek vesela, izuzetno marljiva i u svim segmentima profesionalnog djelovanja nadprosječna i ispred svojeg vremena.