Ružica Petrak


Ružica Petrak rođena je 18. veljače 1947. godine u Dugom Selu gdje je završila osnovnu školu. Srednju školu za medicinske sestre završila je 1966. godine u Zagrebu, a na Višoj školi za medicinske sestre i tehničare diplomirala je 1976. godine. U Klinici za psihijatriju KBC Zagreb radila je od 1966. do 2010. godine kada odlazi u mirovinu. Počela je raditi kao sobna, zatim kao odjelna sestra, a od 1985. godine pa do odlaska u mirovinu radila je na mjestu glavne sestre Klinike za psihijatriju. Tijekom svog rada educirala je sestre pripravnice, učenike srednje medicinske škole i studente Više medicinske škole koji su u Klinici obavljali praktični dio nastave iz psihijatrijske zdravstvene njege. Bila je suradnica u nastavi od 1985. godine, a 1996. godine objavila sam tekst pod naslovom „Zbrinjavanje i njega psihijatrijskog bolesnika", u priručniku „Psihijatrija za studente Više medicinske škole", urednik prof.dr.sc. Miro JakovIjević Tijekom radnog vijeka sudjelovala je i poticala ostale kolegice na sudjelovanje na kongresima, simpozijima, konferencijama te ukazivala na važnost kako formalnog tako i neformalnog trajnog obrazovanja.