Zoran Klanfar


Zoran Klanfar rođen je 1948. godine u Zagrebu. Maturirao je 1967. god. u zagrebačkoj Klasičnoj gimnaziji i diplomirao 1972. god. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radni vijek proveo je u dvije zagrebačke zdravstvene ustanove. Zaposlio se i započeo specijalizaciju iz radiologije 1975. god. u Institutu za tumore a od 1980. god. radio je u KBC-u Sestre milosrdnice gdje je ostao do umirovljenja. Tijekom profesionalne karijere stekao je stručno zvanje specijaliste radiologa i supspecijaliste intervencijske radiologije te počasno zvanje primarijusa. God. 1986. stekao je znanstveno-nastavni status magistra znanosti. Tijekom četrdeset godina rada u radiologiji pretežno se bavio angiografskom dijagnostikom te intervencijskom i urgentnom radiologijom. Aktivno je sudjelovao na više od trideset stručnih kongresa i skupova i napisao 53 znanstvena i stručna rada iz područja radiologije i radiološke pedagogije. Aktivno je sudjelovao u obrazovanju brojnih generacija specijalizanata vlastitog kliničkog zavoda te u edukacijskim programima drugih klinika matične bolnice. Obnašao je dužnost pročelnika Kliničke jedinice za opću i hitnu radiologiju u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC Sestre milosrdnice te u kraćem periodu v. d. predstojnika kliničkog zavoda za radiologiju. Od 1988. god. prim. Klanfar je predavao na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu u više kolegija Studiju radiološke tehnologije. Kolegij radiologije uveo je u program Stručnog studija sestrinstva i Specijalističkog studija fizioterapije 2005. god. Do 2000. god. bio je pročelnik Katedre za radiologiju a u periodu 2001. - 2013. vodio je Studij radiološke tehnologije. Tijekom pedagoške karijere stekao je nastavni status višeg predavača. Koautor je novog, proširenog, trogodišnjeg programa studija iz 2001. god. i autor studijskog plana i programa iz 2005. godine (Bolonjski program) sa značajnim izmjenama i unapređenjem studijskog sadržaja. Urednik je i koautor udžbenika za radiološki kolegij Studija sestrinstva te autor tri knjige-udžbenika za četiri kolegija Studija radiološke tehnologije. Urednik je i koautor kapitalnog, sintetskog udžbenika Radiološke i nukleamo-medicinske dijagnostičke metode.