Martina Cipan, asistentica Katedre za fizioterapiju uspješno je završila Specijalistički stručni studij fizioterapije

Martina Cipan, asistentica Katedre za fizioterapiju pri dislociranom studiju fizioterapije u Pakracu ZVU-a, dana 17. 11. 2015. uspješno je završila Specijalistički stručni studij fizioterapije – neurološki modul s temom završnog rada: „ANALIZA UČINAKA BOBATH TRETMANA I KLASIČNOG FIZIOTERAPIJSKOG TRETMANA U AKTIVNOSTIMA SVAKODNEVNOG ŽIVOTA KOD BOLESNIKA NAKON CVI-a“, pod mentorstvom Mirjane Telebuh, dipl. physioth.

Nakon izvrsno pripremljene prezentacije, odlične obrane te suverenog poznavanja neurološkog područja odabrane teme, Povjerenstvo za ocjenu završnog rada i polaganje završnog ispita u sastavu mr. sc. Gordane Grozdek Čovčić – predsjednice povjerenstva, Mirjane Telebuh, dipl. physioth. – mentorice i članice povjerenstva, te Lukrecije Jakuš, prof., dipl. physioth., članice povjerenstva, ocijenilo je prezentaciju i završni ispit pristupnice Martine Cipan s odličnim uspjehom. Time je kolegica Martina Cipan, koja je sada, već treću godinu, zaposlena pri dislociranom studiju u Pakracu, te sudjeluje u izvođenju vježbovne nastave i seminara u kolegijima Katedre za fizioterapiju i Katedre za kineziologiju, kao i u organizaciji nastave na sve tri godine dislociranog studija stekla naziv diplomirani fizioterapeut – dipl. physioth.

Nakon službenog dijela obrane završnog rada i završnog ispita, u društvu kolegica i kolega sa Studija fizioterapije, kao i svojih roditelja, u vrlo ugodnoj atmosferi nastavljen je i onaj neslužbeni dio proslave uspješno završenog još jednog ciklusa formalnog obrazovanja u fizioterapiji.

Poveži se

Pretplatite se na naš RSS kako biste bili u tijeku sa novostima!