Naputak studentima Zdravstvenog veleučilišta nastavno na održavanje ispita u e-okruženju

 

Provjera znanja iz kolegija na Zdravstvenom veleučilištu održava se sukladno studijskom planu i programu putem pismenih, usmenih te praktičnih ispita. U e-okruženju mogu se održavati pismeni i usmeni ispiti. Pismeni ispiti održavaju se na platformi Moodle – https://moodle.zvu.hr/, usmeni ispiti održavaju se unutar Microsoft Teams platforme. Studenti Zdravstvenog veleučilišta navedenim sustavima pristupaju svojim AAI@EDU korisničkim podacima (isti kao za Studomat).

 

Preduvjeti za prijavu i polaganje ispita su:

 • odrađene sve nastavne obveze (pohađanje nastave, pisanje seminarskih radova, polaganje kolokvija) te dobivena oba potpisa u sustavu eIndeks
 • upisan predmetni kolegij na Moodle platformi Veleučilišta.
 • Instalirana aplikacija SEB (Safe exam browser) sa stranica https://www.zvu.hr/helpdesk
 • Instalirana aplikacija Microsoft Teams sa stranica https://www.zvu.hr/helpdesk
 • Riješen testni ispit na Moodle platformi Veleučilišta

 

Hodogram

 

Prijava ispita

 1. Student prijavljuje ispit za željeni ispitni rok na „Studomatu“.
 2. Na datum roka student na „Studomatu“ zaprima informaciju o vremenu održavanja ispita te dobiva lozinku za pristup ispitu.

Pismeni ispit

 1. Na dan ispita nekoliko minuta prije ispita student se prijavljuje na Moodle platformu Veleučilišta. Student sa dobivenom lozinkom pristupa ispitu te isti rješava.

Rezultati pismenog ispita

 1. Rezultate pismenog ispita student može vidjeti na „Studomatu“ unutar četiri dana od pisanja ispita.
 2. Ukoliko se ispit sastoji samo od jednog ispitivanja, te ukoliko je student zadovoljan dobivenom ocjenom ista će postati konačna i biti unesena u eIndeks. No, ukoliko student nije zadovoljan predmetnom ocjenom dužan je o istome obavijestiti predmetnog nastavnika (putem e-mail-a) i u dogovoru s njim ili ocjenu odbiti ili pristupiti dodatnom usmenom ispitu.

Usmeni ispit

 1. Student putem „Studomata“ zaprima informaciju o terminu usmenog ispita.
 2. Na dan ispita nekoliko minuta prije ispita student se prijavljuje na Microsoft Teams. Student pristupa „Usmenom ispitu“ unutar kalendara klikom na događaj „usmeni ispit iz kolegija“ i klikom na tipku „Join“ (poveži).

Rezultati usmenog ispita

 1. Nastavnik putem aplikacije Microsoft Teams studentu objavljuje konačnu ocjenu.

Nastavnik konačne ocjene dostavlja u studentsku referadu i one su studentu vidljive u sustavu eIndeks najkasnije 15 dana od datuma roka.

 

Kompletnu obavijest pogledajte ovdje.

Poveži se

Pretplatite se na naš RSS kako biste bili u tijeku sa novostima!