Nastavnici Zdravstvenog veleučilišta su aktivno sudjelovali na Međunarodnoj konferenciji u Stockholmu

Nastavnici Zdravstvenog veleučilišta su aktivno sudjelovali na Međunarodnoj konferenciji o cerebralnoj paralizi i ostalim bolestima koje su uzrok onesposobljenja u dječjoj dobi održanoj u Stockholmu 1. – 4. lipnja 2016. godine. Konferencija je obuhvaćala i 5. Međunarodnu konferenciju o cerebralnoj paralizi (5th International Conference of Cerebral Palsy – ICPC), 28. godišnji sastanak Europske akademije za razvojnu rehabilitaciju (28th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability – EACD) i 1. Sastanak međunarodnog udruženja akademija za razvojnu rehabilitaciju (1st Biennial Meeting of the International Alliance of Academies of Childhood Disability – IAACD). Radovi nastavnika koji su bili dio programa Konferencije su:

  • Mirna Kostović-Srzentić, Darko Milašćević, Ivana Đaković, Vlatka Mejaški–Bošnjak. Cognitive impairment in children with cerebral palsy and relation to neonatal factors and motor outcome.
  • Darko Milaščević, Ivana Đaković, Mirna Kostović-Srzentić, Vlatka Mejaški Bošnjak. Type of CP and motor outcome in relationship to gestational age, neonatal risk factors and brain injury.

U radovima naših nastavnika analiziran je dio podataka iz Hrvatskog registra cerebralne paralize koji je dio Europske mreže SCPE (Surveillance of Cerebral Palsy in Europe). Važnost Konferencije je u prvom susretu nedavno osnovanog Međunarodnog udruženja akademija za razvojnu rehabilitaciju koji obuhvaća Europsku, Američku i Australsku akademiju sa svrhom ujednačavanja standarda rehabilitacije djece i osoba sa cerebralnom paralizom. Znanstveni program je bio iznimno bogat jer je pokrio područja od temeljnih znanosti do tema iz javnog zdravstva i dugoročne kvalitete života. Na konferenciji su predstavljene međunarodne smjernice za procjenu i rehabilitaciju djece s cerebralnom paralizom koje bi trebale unaprijediti standard usluga koje se pružaju ovoj djeci na globalnoj razini u područjima motoričke, kognitivne rehabilitacije, komunikacije i hranjenja, poremećaja spavanja i tretiranja boli djece sa CP. Također su predstavljene nove tehnologije u rehabilitaciji djece sa CP u obliku aplikacija i asistivne tehnologije u svrsi dodatne pomoći u svakodnevnom životu djece i osoba sa CP.

Poveži se

Pretplatite se na naš RSS kako biste bili u tijeku sa novostima!