http://www.zvu.hr/wp-content/uploads/Odluka-o-trajanju-te-evidenciji-radnog-vremena.pdf