Pravilnik o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta Zdravstvenog veleučilišta – u postupku ishođenja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja