• Fizioterapijske vještine 05/06/2019
    ​Mole se studenti da dana 13. lipnja 2019. u 13.30 sati u dvorani 215, Ksaver 209, pristupe upisu ocjena praktičnog ispita za predmet Fizioterapijske vještine u Knjižicu za praćenje individualnog rada studenata. Studenti koji su položili pet praktičnih tematskih kolokvija ostvarili su uvjete za polaganje praktičnog ispita i pristup pismenom ispitu. K […]