UREDOVNO RADNO VRIJEME:

Utorak 10,00 – 11,30
     Petak 9,00 – 10,30     

Martina Klanjčić, prof.
Erasmus koordinator

Tel. +385 1 5495 875
E-mail: martina.klanjcic@zvu.hr

Sanda Marjanović, prof.
pomoćnik Erasmus koordinatora

Tel: 01/5495-783
E-mail: sanda.marjanovic@zvu.hr