Znanost je temelj snažnog obrazovnog i zdravstvenog sustava.

Izraz znanost označava skup karakterističnih metoda pomoću kojih se ovjerava znanje; prikupljeno znanje koje je proizašlo iz primjene tih metoda; zbir kulturnih vrijednosti i običaja po kojima se vlada znanstvena djelatnost; bilo koja kombinacija navedenih značenja, a temeljni cilj svakog znanstvenog pothvata proširenje je već objavljenog i potvrđenog znanja.

Suvremenu znanost obilježavaju četiri temeljna načela:

  1. univerzalizam: prihvaćanje ili odbijanje znanstvene činjenice ne smije ovisiti o bilo kakvom osobnom ili društvenom svojstvu znanstvenika
  2. zajedničko vlasništvo: bitni znanstveni nalazi plod su društvene suradnje i tvore zajedničku baštinu, iz čega proizlazi da je objavljivanje nalaza obveza svakog znanstvenika
  3. nemotiviranost osobnim interesom: znanstveno istraživanje obilježava javnost i provjerljivost, a znanstvenik je prvenstveno odgovoran pred svojim kolegama
  4. organizirani skepticizam: sve nove spoznaje moraju proći jednak postupak ispitivanja i provjere prije nego postanu dio javnog znanja

Znanstveni rad je rezultat znanstvenog istraživanja primjenom znanstvenih metoda, a koje otkriva dotad nepoznate činjenice i odnose te objašnjava zakonitosti među pojavama. Takav rad usmjeren je ispitivanju veza i odnosa među predmetima i pojavama u objektivnoj stvarnosti, a utvrđuje pravilnosti i zakonitosti u prirodi i društvu te primjenjuje znanstvene metode u istraživanju i otkriva dotad nepoznate činjenice i teorije. Opisani proces pridonosi povećanju znanstvenih spoznaja. Znanstvena istraživanja su sustavno i kreativno djelovanje poduzeto radi otkrivanja novih i znanstvenih spoznaja i njihove primjene u praksi te ih dijelimo na osnovna (temeljna, fundamentalna) i primijenjena istraživanja.

Stručni rad ne sadrži nove, originalne znanstvene spoznaje, znanstvene rezultate, teorije već se u njemu obrađuje već poznato i opisano. Izrada stručnog djela ima za temeljnu zadaću prikupljanje, interpretiranje već poznatih znanstvenih spoznaja, činjenica, informacija, odnosa i teorija i ostvarenje rezultata koji se mogu iskoristiti.