Plan nabave 2021

Sukladno članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/2017), naručitelj Zdravstveno veleučilište Zagreb plan nabave objavljuje i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.