Povjerenstvo za kvalitetu

 1. Doc.dr.sc. Mara Županić, prof.v.š., predsjednik
 2. Predstavnik nenastavnog osoblja Dušan Dojčinović, dipl. physioth.
 3. Predstavnik nastavnog osoblja Iva Takšić, dipl.psih.
 4. Predstavnik nastavnog osoblja Dr.sc. Mirjana Telebuh
 5. Vanjski dionik Izv.prof.dr.sc. Goran Krstačić, prof.v.š.
 6. Predstavnik studenata

Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava kvalitete

 1. Tatjana Njegovan Zvonarević, prof., predsjednik
 2. Dr.sc. Ivna Kocijan
 3. Ivica Pripeljaš, bacc.ing.techn.inf.
 4. Izv.prof.dr.sc. Igor Filipčić, prof.v.š.
 5. Predstavnik studenata
 6. Ana Marija Hošnjak, dipl.med.techn.

Povjerenstvo za međunarodnu suradnju

 1. Domagoj Gajski, dr.med.
 2. Doc.dr.sc. Tomislav Madžar
 3. Doc.dr.sc. Snježana Schuster, prof.v.š.
 4. Zvonimir Šostar, dr.med.
 5. Doc.dr.sc. Dubravka Šimunović, prof.v.š.
 6. Martina Klanjčić, prof.

Povjerenstvo za kadrovska pitanja i razvoj

 1. Doc.dr.sc. Snježana Čukljek, prof.v.š.
 2. Doc.dr.sc. Tomislav Madžar
 3. Nenad Mojsović, dipl.iur.

Povjerenstvo za stegovnu odgovornost nastavnika

 1. Sanja Ledinski Fičko, dipl.med.techn.
 2. Ivana Hrastović, bacc.admin.publ.
 3. Dr.sc. Irena Kovačević
 4. Dr.sc. Bojan Biočina, prof.v.š.
 5. Lukrecija Jakuš, prof.

Povjerenstvo za stegovnu odgovornost studenata

 1. Dr.sc. Lana Feher Turković, prof.v.š.
 2. Olivera Petrak, prof.
 3. Zrinka Pukljak, prof.
 4. Martina Smrekar, dipl.med.techn.
 5. Dr.sc. Dalibor Kiseljak
 6. Predstavnik studenata
 7. Predstavnik studenata

Povjerenstvo za nastavu

 1. Doc.dr.sc. Snježana Čukljek, prof.v.š.
 2. Štefanija Ozimec Vulinec, prof.
 3. Melita Rukavina, prof.
 4. Lukrecija Jakuš, prof.
 5. Ana Marija Hošnjak, dipl.med.techn.
 6. Student

Povjerenstvo za odabir studenata, nastavnog i   nenastavnog osoblja u sklopu Erasmus programa

 1. Martina Klanjčić, prof.
 2. Sanda Marjanović, prof.
 3. Lada Perković, prof.
 4. Ivana Crnković, dipl. physioth.
 5. Predstavnik studenata

Povjerenstvo za stručna i znanstvena istraživanja

 1. Izv.prof.dr.sc. Tomislav Sajko, prof.v.š.
 2. Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Racz, prof.v.š.
 3. Dr.sc. Mirna Kostović Srzentić, prof.v.š.
 4. Dr.sc. Davor Sporiš, prof.v.š.
 5. Doc.dr.sc. Miljenko Franić, prof.v.š.

Povjerenik za zaštitu i dostojanstvo radnika

 1. Povjerenik –  Doc.dr.sc. Mara Županić, prof.v.š. 
 2. Zamjenik   povjerenika – Doc.dr.sc. Ozren Rađenović, prof.v.š.

Povjerenstvo za razredbeni postupak

 1. Dr.sc. Janko Babić
 2. Morana Radman, dipl.psih.
 3. Tatjana Njegovan Zvonarević, prof.
 4. Martina Smrekar, dipl.med.techn.
 5. Ana Marija Hošnjak, dipl.med.techn.
 6. Sanja Ledinski Fičko, dipl.med.techn.

Povjerenstvo za praćenje realizacije strategije

 1. Voditelji studija
 2. Voditelj Odjela za kvalitetu
Etičko povjerenstvo
 1. Izv.prof.dr.sc. Tomislav Sajko prof.v.š.
 2. Doc.dr.sc. Klaudija Višković, prof.v.š.
 3. Doc.dr.sc. Gordana Grozdek Čovčić, prof.v.š.
 4. Izv.prof.dr.sc. Igor Filipčić, prof.v.š.
 5. Ivana Crnković, dipl.iur.
 6. Predstavnik studenata