Predavanje za Europski tjedan mentalnog zdravlja

Europski tjedan mentalnog zdravlja (European Mental Health Week) ove se godine obilježava od 9.-15. svibnja 2022. godine, s temom: Zagovaraj mentalno zdravlje! (Speak up for mental health!).

Iako istraživanja već dulje vrijeme ukazuju na narušeno mentalno zdravlje zdravstvenih radnika, a Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na isto, pandemija COVID-19 izvršila je neviđen utjecaj na zdravstvene sustave u većini zemalja, a posebno na mentalno zdravlje i dobrobit zdravstvenih radnika na prvoj crti odgovora na pandemiju (npr. Søvold i sur., 2021). Iako se o mentalnom zdravlju počelo više govoriti u kontekstu posljedica pandemije, za mentalno zdravlje zdravstvenih radnika još uvijek nedostaje senzibiliziranosti, ali i sustavnih intervencija.

Kao podrška obilježavanju Europskog dana mentalnog zdravlja, 12. svibnja 2022. godine u 18,00 sati održati će se predavanje: Mindfulness u zdravstvu: Podrška mentalnom zdravlju zdravstvenih radnika tijekom i nakon pandemije.

Predavanje će održati dr.sc. Andreja Bartolac, a uključiti će slijedeće teme:

  • Mentalno zdravlje zdravstvenih radnika u pandemiji – rezultati dosadašnjih istraživanja
  • Neuroznanstvena istraživanja ishoda intervencija temeljenih na mindfulnessu
  • Znanstveno utemeljene metode unaprjeđenja mentalnog zdravlja zdravstvenih radnika.

Predavanje će trajati 90 minuta te će se održati preko MS Teams platforme. Otvoreno je za sve zainteresirane studente zdravstvenih studija te zdravstvene radnike.

Poveznica: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjU0YjFhMzYtYWFmNi00NGVhLWEyODAtYzRmYzkxZTAyNmRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f52628ad-6258-43cd-89fc-86dc618405ca%22%2c%22Oid%22%3a%222c9de8a2-6999-4e21-9dad-e931b94cc902%22%7d

Predavanje se odražava uz podršku Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, udruge Mindfulness Hrvatska te Hrvatske komore zdravstvenih radnika. Biti će bodovano za sudionike članove SRDRT.

Poveži se

Pretplatite se na naš RSS kako biste bili u tijeku sa novostima!